Activitats de l’IEC
Activitats de la ICEA
  • 19.08.2017 |
    XXXII Jornada d’Agricultura de la ICEA a Prada. “Fauna salvatge, espècies invasores i activitat agrària: problemes i polítiques”
    » Més informació «
  • 24.10.2017 |
     Jornada: Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur
    » Més informació «
Administració

Llista de productes fitosanitaris per a plagues, malalties i males herbes

Des de la Secció de Paisatgisme i Jardineria de la ICEA (Institució Catalana d’Estudis Agraris) hem elaborat dos tipus de llistes que tot seguit us presentem per facilitar la consulta dels productes autoritzats pel Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) en els àmbits d’utilització de jardineria exterior domèstica (JED) i parcs i jardins (PiJ).

Per a elaborar aquestes llistes s’ha fet una relació de les espècies vegetals que es troben als jardins i que el MAPAMA inclou en el full de registre dels productes autoritzats. En uns casos s’indiquen espècies vegetals concretes (pins, alzines, rosers, geranis, etc.) i en d’altres es consideren grups d’espècies (ornamentals llenyoses, ornamentals herbàcies, etc.). En tots els casos s’indiquen les plagues, malalties o males herbes que les afecten i els productes autoritzats per a tractar-les.

Cal indicar que les espècies vegetals concretes poden estar afectades, a més de pels paràsits que figuren en el full de registre, per altres paràsits o grups de paràsits que afecten el grup vegetal al qual pertanyen.

Per a consultar aquests llistats cal buscar el vegetal o  el grup vegetal afectat i la plaga, malaltia o  mala herba que vulguem combatre i trobarem els productes fitosanitaris que el MAPAMA té autoritzats d’utilitzar. De cada producte fitosanitari s’indica el número de registre, l’enllaç al full de registre del MAPAMA, el formulat,  el nom comercial del titular, les dosis d’aplicació, el termini de seguretat (en el seu cas). En alguns casos també hi figuren altres noms comercials del producte que es troben en el comerç. Aquests llistats són:

També es poden consultar els productes fitosanitaris classificats per la funció que tenen: insecticida, fungicida, bactericida, herbicida, etc. En aquests altres llistats, per a cada producte s’indica el número de registre, el nom comercial del titular, el titular, la data de caducitat i l’enllaç al full de registre del MAPAMA:

Els productes inclosos en parcs i jardins només els poden utilitzar els aplicadors professionals. Els de jardineria exterior domèstica els pot utilitzar qualsevol persona en el tractament de jardins, balcons, terrasses i horts familiars.

Segons l’annex VIII del Reial Decret 1311/2012, els usuaris professionals podran utilitzar els formulats autoritzats per a usuaris no professionals, en envasos de capacitat superior a l’establert a l’article 48.2.

Tant en el full de registre com en l’etiqueta dels envasos dels productes que es poden utilitzar en parcs i jardins, hi figura la indicació «Ús reservat a aplicadors professionals», sigui quina sigui la mida de l’envàs. Aquests productes només els poden adquirir els professionals que disposen de carnet d’aplicador. En els establiments de venda autoritzats a comercialitzar aquests tipus de productes s’exigirà el carnet d’aplicador.

Tant en el full de registre com en l’envàs dels productes a utilitzar en jardineria exterior domèstica, hi figura la indicació «Autoritzat per a jardineria exterior domèstica». Aquests productes es poden adquirir en centres de jardineria, drogueries, drogueries agrícoles, botigues de fitosanitaris o grans superfícies.

(Informació actualitzada amb les dades del MAPAMA4 de maig de 2017)

Més informació al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya – DARP: Ús sostenible dels productes fitosanitaris

Dades dels llistats en format excel (arxiu comprimit)