Activitats de l’IEC
Activitats de la ICEA
  • 26.04.2017 |
    Jornada “Els purins: nutrició, tractament i normativa”
    » Més informació «
  • 19.08.2017 |
    XXXII Jornada d’Agricultura de la ICEA a Prada. “Espècies invasores i activitat agrària: problemes i polítiques”
    » Més informació «
Administració

Forestal

Coordinador: Iñigo Rebollo

La Secció de Forestal tracta les diferents temàtiques del bosc i la superfície forestals i les activitats que si relacionen. Les seves finalitats són l’estudi, el foment de la investigació, la difusió de coneixements sobre la silvicultura, l’organització d’esdeveniments i la relació amb altres institucions.

Activitats de la Secció