Activitats de l’IEC
Activitats de la ICEA
  • 19.08.2017 |
    XXXII Jornada d’Agricultura de la ICEA a Prada. “Fauna salvatge, espècies invasores i activitat agrària: problemes i polítiques”
    » Més informació «
  • 24.10.2017 |
     Jornada: Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur
    » Més informació «
Administració

Història rural

Coordinadora: Assumpta Serra i Clota

La Secció d’Història rural fou creada el desembre de 2007. Pretén ser un diàleg des de la història entre els espais agrícoles i els construïts.
Els seus objectius són:

1. Col·laborar, juntament amb els especialistes, en els temes propis de la ICEA: boscos, ramaderia, sòls, viticultura…
2. Estudiar la història de tots els habitants de Catalunya, des dels més humils fins als més poderosos.
3. Donar un protagonisme especial al patrimoni construït rural.

Activitats de la Secció