Activitats de l’IEC
Activitats de la ICEA
  • 19.08.2017 |
    XXXII Jornada d’Agricultura de la ICEA a Prada. “Fauna salvatge, espècies invasores i activitat agrària: problemes i polítiques”
    » Més informació «
  • 24.10.2017 |
     Jornada: Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur
    » Més informació «
Administració

Protecció vegetal

Coordinador: Ester Torres Güell

La importància que té la protecció vegetal transcendeix a tots els aspectes de l’agricultura i els seus productes ja que la seva comesa és assegurar a les plantes conreades l’absència de plagues i malalties, evitant la seva presència i, en tot cas, disminuint o anul·lant les seves conseqüències. També s’ocupa dels reguladors del creixement, que milloren la qualitat i la presentació dels fruits.

La Secció organitza regularment tertúlies sobre temes d’interès que proposen els mateixos assistents. Les tertúlies consten d’una exposició i un debat posterior.

Activitats de la Secció