Activitats de l’IEC
Activitats de la ICEA
 • 27.05.2017 |
  TRANSCATALÒNIA 2017. Els Sòls del Cister. Entorns edàfics dels monestirs de Poblet i Vallbona de les Monges
  » Més informació «
 • 08.06.2017 |
  Jornada: Aplicacions de la biotecnologia a l’agricultura
  » Més informació «
 • 14.06.2017 |
  Tertúlia: Sanitat vegetal i problemàtica dels cultius menors a Europa
  » Més informació «
 • 20.06.2017 |
  V Tarda de Jardins i Jardiners
  » Més informació «
 • 19.08.2017 |
  XXXII Jornada d’Agricultura de la ICEA a Prada. “Espècies invasores i activitat agrària: problemes i polítiques”
  » Més informació «
Administració

Agricultura general

Coordinador: Joan Anglès Sedó

Per exclusió dels àmbits propis d’altres seccions, el de la Secció d’Agricultura comprèn l’estudi del conreu de cereals, lleguminoses i farratges, horta, fruita i fruita seca, cítrics, olivera i tot el que fa referència a les labors culturals, la mecanització, l’adobatge, la poda, la recol·lecció, la conservació, la transformació i la comercialització d’aquests conreus.

La Secció organitza visites de camp per a conèixer produccions o zones de producció característiques o emblemàtiques de Catalunya, com poden ser les diverses denominacions d’origen protegides o les indicacions geogràfiques protegides. També s’imparteixen conferències i debats sobre temes relacionats amb l’àmbit de la Secció.

Activitats de la Secció