Activitats de l’IEC
Activitats de la ICEA
  • 19.08.2017 |
    XXXII Jornada d’Agricultura de la ICEA a Prada. “Fauna salvatge, espècies invasores i activitat agrària: problemes i polítiques”
    » Més informació «
  • 24.10.2017 |
     Jornada: Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur
    » Més informació «
Administració

Agricultura general

Coordinador: Joan Anglès Sedó

Per exclusió dels àmbits propis d’altres seccions, el de la Secció d’Agricultura comprèn l’estudi del conreu de cereals, lleguminoses i farratges, horta, fruita i fruita seca, cítrics, olivera i tot el que fa referència a les labors culturals, la mecanització, l’adobatge, la poda, la recol·lecció, la conservació, la transformació i la comercialització d’aquests conreus.

La Secció organitza visites de camp per a conèixer produccions o zones de producció característiques o emblemàtiques de Catalunya, com poden ser les diverses denominacions d’origen protegides o les indicacions geogràfiques protegides. També s’imparteixen conferències i debats sobre temes relacionats amb l’àmbit de la Secció.

Activitats de la Secció