Catàleg dels Heteròpters de Catalunya

Catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta Hemiptera, Heteroptera)

Jordi Ribes – Antoni Serra – Marta Goula
Barcelona, 2004
Institució Catalana d’Història Natural – Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans

heteropters5

Índex

Agraïments

1.   Introducció

2.   Llista d’espècies

2.1.  La informació dels tàxons

2.2.  La taxonomia

2.3.  Les espècies d’heteròpters de Catalunya

3.   Els heteròpters i el medi ambient

3.1.   Espècies endèmiques de Catalunya

3.2.   Espècies descrites amb espècimens de Catalunya, retrobades en altres àrees geogràfiques

3.3.   Espècies rares a Catalunya

4.   Bibliografia