Els coleòpters florícoles del Vallès Occidental

coleoptersEntitat promotora: Secció de Ciències Naturals del Centre Excursionista de Terrassa; Institució Catalana d’Història Natural.

Àmbit d’estudi: els coleòpters florícoles de la comarca del Vallès Occidental.

Durada prevista: 2012-2014.

Objectiu: conèixer la diversitat i la distribució dels coleòpters florícoles de la comarca del Vallès Occidental; editar una publicació sobre els resultats obtinguts; facilitar les dades de distribució de les espècies al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.

Participants: projecte obert a la participació pública, amb independència dels coneixements i del temps disponible.

Contacte: les persones interessades es poden posar en contacte amb la Secció de Ciències Naturals del Centre Excursionista de Terrassa per preparar el calendari de sortides i un breu programa de formació i de metodologia de camp.

Guia de camp dels coleòpters florícoles del Vallès Occidental