La flora de la Garrotxa

floraEntitat promotora: Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.

Àmbit d’estudi: Plantes amb flor i falgueres de la comarca de la Garrotxa.

Durada prevista: va iniciar-se el 2008 i ja s’ha realitzat el Catàleg de la flora vascular de la Garrotxa (2008-2009) i el llibre divulgatiu Les plantes de la Garrotxa (2009-2010). Actualment es treballa en el llibre de la flora de la Garrotxa (2008-2014).

Objectiu: conèixer la diversitat i la distribució de les plantes amb flor i falgueres de la Garrotxa; es fan sortides divulgatives, de prospecció de zones poc conegudes de la comarca i s’agafen citacions i fotografies de plantes per poder realitzar la monografia de flora vascular de la Garrotxa. En aquesta monografia hi constaran totes les plantes de la comarca, es descriuran les seves característiques i s’acompanyaran amb una o més fotografies i el mapa de quadrats 5 x 5 km amb la seva distribució. Més informació.

Participants: projecte obert a la participació pública, amb independència dels coneixements i del temps disponible.

Contacte: s’ha creat un grup Google des del qual es pot accedir a tota la informació del projecte, fotografies, com efectuar les citacions, textos explicatius i d’ajuda a la determinació d’espècies, recursos bibliogràfics i, el més important, la base de dades amb les citacions. Per formar-ne part cal enviar un missatge.

Responsable del Grup: Xavier Oliver.