Orq_GarrotxaEntitat promotora: Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.

Àmbit d’estudi: les orquídies de la comarca de la Garrotxa.

Durada prevista: va iniciar-se el 2007 i ja s’ha publicat el llibre Les orquídies de la Garrotxa (2007-2008); d’ençà el 2009 els treballs se centren a completar l’atles i a cercar espècies noves.

Objectiu: conèixer la diversitat i la distribució de les orquídies de la comarca de la Garrotxa; fins al moment s’ha editat la monografia de les orquídies de la Garrotxa, s’han facilitat les dades de distribució de les espècies al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya i s’ha continuant fent sortides de divulgació, de prospecció d’orquídies no citades a la comarca i completant els mapes de distribució de les diferents espècies. Més informació.

Participants: projecte obert a la participació pública, amb independència dels coneixements i del temps disponible.

Contacte: s’ha creat un grup a Yahoo des del qual es pot accedir a tota la informació del projecte (fotografies, com efectuar les citacions, textos explicatius i d’ajuda a la determinació d’espècies i recursos bibliogràfics) i, el més important, a la base de dades amb les citacions. Per formar-ne part cal enviar un missatge.

Responsable del Grup: Xavier Béjar.