Les orquídies d’Osona

orquidies_osonaEntitat promotora: Grup de Naturalistes d’Osona (delegació comarcal de la Institució Catalana d’Història Natural).

Àmbit d’estudi: les orquídies de la comarca d’Osona.

Durada prevista: 2013-2015, ampliable segons l’evolució del projecte.

Objectius: conèixer la diversitat i la distribució de les orquídies silvestres de la comarca d’Osona; editar un llibre sobre les orquídies d’Osona, amb mapes de distribució, informació de cada espècie amb fotografies i descripció dels hàbitats on viu cadascuna d’elles.

Participants: projecte obert a tota persona interessada en el món de les orquídies, amb independència de la disponibilitat de temps i coneixements específics.

Contacte: s’ha creat un Grup Yahoo des del qual es pot accedir a una pàgina web amb tota la informació del projecte, fotografies, dades, arxius de consulta, convocatòria d’activitats, etc.

Per formar-ne part s’ha de contactar amb algun dels dos coordinadors del projecte: – David Vilasís Boix o Jordi Faus Colomer.