Seguiment de les libèl·lules de Catalunya

libel-lulesEntitat promotora: Oxygastra-GEOC, grup de treball de la Institució Catalana d’Història Natural.

Àmbit d’estudi: els odonats de Catalunya.

Durada prevista: seguiment anual.

Objectiu: conèixer la biodiversitat i la evolució de les poblacions d’odonats de Catalunya en diferents punts d’arreu del país, així com aconseguir una llarga sèrie temporal de dades que ens permetin extreure conclusions sobre altres aspectes de la biologia d’aquest grup com fenologia, moviments migratoris, efectes del canvi climàtic, canvis quantitatius en les poblacions, etc.

Participants: projecte de voluntariat adreçat persones amb uns coneixements mínims sobre odonats que vulguin fer un transsecte d’acord amb la metodologia prèviament establerta (freqüència quinzenal entre abril i octubre).

ContactePere Luque i Michael Lockwood d’Oxygastra-GEOC.