Enregistraments

corpus

Àrea del Vallès:

Terrassa: Associació de persones sordes de Terrassa:

L’Associació de persones sordes de Terrassa va fundar-se l’any 1981 i és la més antiga de les tres entitats vinculades a l’LSC de Terrassa, capital del Vallès Occidental conjuntament amb Sabadell.

Enregistraments:

Dos informants del grup d’edat entre 18 i 30 anys.

Dos informants del grup d’edat de més de 51 anys.

Setembre 2013

 

Àrea de Lleida:

Lleida: Llar de persones sordes de Lleida

La Llar de persones sordes de Lleida va ser fundada l’any 1953 i és l’única associació vinculada a l’LSC de tota la comarca del Segrià. Molts dels socis de l’Associació van anar quan eren petits a l’Escola Llar de Sant Josep de Serviàs, on es van conèixer i van començar a formar part de la comunitat de persones Sordes de la zona. Per això, alguns dels signes que utilitzen són diferents o presenten variants respecte la resta del domini lingüístic de l’LSC.

Enregistraments:

Novembre 2014 – parelles adulta i d’edat avançada

Juny 2015 – parella de joves

 

Àrea de Girona:

Palafrugell: Centre de Persones Sordes del Baix Empordà.

El Centre de Persones Sordes del Baix Empordà és l’associació de creació més recent, de totes les visitades, ja que va fundar-se l’any 2013.

Enregistraments:

Dos informants del grup d’edat entre 31 i 50 anys.

Novembre 2015

Blanes: Associació de Persones Sordes de Blanes i La Selva

L’Associació de persones sordes de Blanes i la Selva va fundar-se l’any 1984.

Enregistraments:

Dos informants del grup d’edat de més de 51 anys.

Dos informants del grup d’edat entre 31 i 50 anys.

Febrer 2016

 

Àrea de Barcelona

Barcelona: Casal de Sords de Barcelona:

El Casal de Sords de Barcelona és la més antiga de les associacions on hem anat a gravar, ja que va fundar-se l’any 1916. També és l’associació visitada que compta amb més membres associats (319 segons les dades que figuren al web de la FESOCA).

Enregistraments:

Dos informants del grup d’edat entre 18 i 30 anys.

Dos informants del grup d’edat entre 31 i 50 anys.

Dos informants del grup d’edat de més de 51 anys.

Setembre 2016

Barcelona: Cerecursor

El Centre Recreativo Cultural de Sordos va fundar-se l’any 1941.

Enregistraments:

Dos informants del grup d’edat entre 18 i 30 anys.

Dos informants del grup d’edat entre 31 i 50 anys.

Dos informants del grup d’edat de més de 51 anys.

Novembre 2016

Comissió de Joventut de la FESOCA

Dos informants del grup d’edat 18-10 anys

Octubre 2013

Share

Els comentaris estan tancats.