Arxiu mensual: setembre 2011

Convocatòria: Beques per a la recerca, estudis i treballs en els àmbits de l’administació de la justícia i el dret (2012)

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’administració de justícia i el dret civil català, per a l’any 2012. El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes des de la publicació de la convocatòria al DOGC (ORDRE JUS/237/2011).

Aquestes beques tenen dues modalitats segons el tipus de personal destinatari:

– Modalitat A: personal de les diferents administracions públiques de Catalunya, sigui quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari, i professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració.

– Modalitat B: professorat universitari, estudiants universitaris de tercer cicle i professionals liberals vinculats a l’àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar al lloc web del CEJFE.

Convocatòria: Researchers’ Night 2012

Researchers Night 2012S’ha obert la convocatòria Researchers’ Night 2012 dins del 7è Programa Marc de la Comissió Europea, que pretén apropar els investigadors al públic general i reforçar el seu paper dins de la societat, garantint la màxima cobertura geogràfica i participació de països.

Podrà participar en l’organització d’activitats qualsevol persona jurídica dels Estats membres i dels països associats. La data de celebració de la Nit dels Investigadors és el divendres 28 de setembre de 2012 i la convocatòria europea compta amb un pressupost total de 4.000.000 €.

Trobareu tota la informació al lloc web de la Comissió Europea. La data límit de presentació de les sol·licituds és el 10 de gener de 2012 a les 17:00 hores.

Perfil temàtic dels projectes d’investigació

MICINNL’Informe Projectes de recerca i accions complementàries del Plan Nacional de I+D+i per programes s’ha actualitzat per al període 2000-2009 i permet analitzar la situació de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears respecte al global espanyol. De tota manera, cal tenir en compte que en el bienni 2008-2009 només estan disponibles les dades de projectes d’investigació fonamental, ja que no s’han publicat oficialment els projectes de recerca aplicada, els de desenvolupament experimental i les accions complementàries. Així, en el decenni 2000-2009, el Plan Nacional de I+D+i ha concedit 55.622 projectes d’investigació, dels quals 12.182 a Catalunya (21,9%), 4.933 al País Valencià (8,9%) i 567 a les Illes Balears (1,0%).

Continua llegint

Oportunitats laborals i finançament en R+D+I

En el context de l’R+D+I, hi ha diverses institucions públiques que disposen de serveis per a la cerca d’oportunitats de treball i programes de finançament. Fons x recerca de la Xarxa Vives d’Universitats, Connexió Talent, gestionat per la Generalitat de Catalunya,  i UABcercador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) són tres iniciatives catalanes que dinamitzen l’oferta i la demanda laboral i el finançament competitiu, en els diversos camps de la investigació. En l’àmbit estatal i europeu, existeixen serveis com OFER-TRABEC (RedIris)  i Participant Portal (European Commission).

Continua llegint

Convocatòria: Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública (2011)

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha obert la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública per a l’any 2011. L’objectiu dels ajuts és realitzar projectes originals i inèdits en l’àmbit de la gestió pública, el dret públic, l’organització administrativa, l’economia del sector públic i funció pública, que permetin l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficiència en la gestió dels serveis públics.

La convocatòria és oberta a grups de recerca d’universitats i administracions de Catalunya. Els treballs s’han de lliurar en un termini de 9 mesos a partir de l’adjudicació. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2011.

Per a més informació, us podeu adreçar al lloc web de l’EAPC.

Examen del Plan Nacional de I+D+i

Plan Nacional I+D+iA partir de l’any 1988, el Plan Nacional de I+D+i esdevé l’instrument de programació plurianual de la política científica i tecnològica espanyola. Des de l’any 2000, s’han impulsat els plans per als quadriennis 2000-2003, 2004-2007 i 2008-2011. Mitjançant les dades del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I per comunitats autònomes i modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, infraestructures, transferència tecnològica, cultura científica, etc.).

L’informe permet examinar l’evolució de les autonomies en el període 2001-2009 (no hi ha dades de l’any 2000) segons 4 indicadors: nombre d’activitats; nombre d’investigadors implicats; import de la subvenció; i, per últim, import del crèdit. En termes generals, Catalunya i Madrid són les autonomies capdavanteres a l’Estat espanyol i el conjunt dels territoris de llengua i cultura catalanes executen 3 de cada 10 activitats finançades. Així mateix, el País Valencià ocupa la tercera posició en determinats àmbits.

Continua llegint

La Universitat Jaume I signa un conveni de col·laboració amb l’IEC

conveni IEC-UJIEl president de l’IEC, Salvador Giner, i el rector de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Vicent Climent, han signat un conveni de col·laboració per a l’intercanvi d’informació estadística en matèria de recerca, amb l’objectiu de millorar el coneixement sobre l’estat de la recerca en els territoris de llengua i cultura catalanes.

La Universitat Jaume I (UJI) oferirà a l’Observatori de la Recerca informació en l’àmbit de la recerca per incorporar-la al portal MERIDIÀ, com programes propis de beques predoctorals, suport intern a grups de recerca o tesis doctorals llegides, entre altres. També facilitarà els indicadors que, com a resultat de la seva activitat, siguin rellevants per al sistema d’informació sobre la recerca.

Per a més informació podeu consultar la notícia al lloc web de l’IEC i al de la UJI.

Convocatòria: Ayudas del Consejo Superior de Deportes (2012)

Consejo Superior de DeportesEl Consejo Superior de Deportes (CSD) convoca Ayudas a universidades, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de investigación, estudios, organización de actos científicos y publicaciones periódicas en áreas de interés deportivo para el año 2012.

El contingut temàtic dels ajuts s’haurà d’ajustar a una de les següents accions:
a) Projectes d’investigació científica i estudis.
b) Organització d’actes científics.
c) Publicacions periòdiques d’investigació científica, tècnica o humanística en matèria esportiva.

El termini de presentació de sol·licituds és el 10 d’octubre de 2011. Trobareu més informació al lloc web del Consejo Superior de Deportes.

Convocatòria: INNCORPORA-Formación profesional de grado superior (INNCORPORA-FPGS 2011)

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha obert la convocatòria INNCORPORA-FPGS per al període 2012-2014, dins del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos. L’objectiu d’aquesta línia és promoure la contractació i reforçar la formació de tecnòlegs de formació professional de grau superior en el sector empresarial, per tal de millorar la qualificació del personal dedicat a l’R+D+I a Espanya, estimular la transferència de coneixement i tecnologia del sector productiu, i promoure la innovació empresarial.

Els beneficiaris d’aquests ajut inclouen empreses spin-off i Joves Empreses Innovadores (JEIs), centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics, que desenvolupin projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental, o estudis de viabilitat tècnica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre del 2011.

Per a informar-vos de les diverses línies d’ajuts del Subprograma INNCORPORA, podeu consultar el lloc web del MICINN, i també les entrades publicades el 25 de maig del 2011 i el 4 de juliol del 2011, en aquest mateix blog.

ResearchGate, per científics i per a científics

ResearchGate és una plataforma dissenyada per científics orientada a facilitar la comunicació i la col·laboració del personal de recerca, a escala global. Basat en la web 2.0, permet als investigadors interactuar, compartir coneixements i col·laborar amb professionals de diferents camps, disciplines i especialitats.

Cada usuari disposa d’un perfil amb informació sobre els seus projectes, publicacions, experiència, etc., i mitjançant un motor de cerca, es pot consultar les dades d’altres professionals, centres de recerca o institucions. També incorpora un potent cercador de llocs de treball, que actualment conté més de 11.300 ofertes laborals, fet que el posiciona com la major borsa de treball especialitzada en el context mundial. També conté un catàleg ampli de conferències, un servei d’avisos de noves publicacions, debats, grups de treball privats (Workgroups) i públics (Topics), com per exemple Methods que té més de 10.000 seguidors, i l’establiment de vincles automàtics entre usuaris amb interessos similars. Així mateix, disposa de ResearchBlog on es poden consultar notícies sobre recerca i innovació. El servei que dóna aquesta xarxa social, que té més d’1 milió de científics inscrits, és gratuït.

Butlletí mensual
Twitter