Patents

OEPMESTAD, una base de dades estadístiques sobre propietat industrial

OEPML’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha presentat la base de dades gratuïta OEPMESTAD. De forma interactiva, OEPMESTAD permet consultar les dades estadístiques de les diferents modalitats de propietat industrial (patents, models d’utilitat, marques i noms comercials, dissenys industrials, etc.). La finalitat és oferir una font d’anàlisis estadístiques i de tendències tecnològiques per a professionals, investigadors i públic en general.

Aquesta aplicació substitueix les publicacions anuals de l’OEPM sobre les estadístiques de propietat industrial. L’actualització d’OEPMESTAD és anual i, segons l’estadística generada, pot abraçar un període entre els anys 1987 i 2013. A més, permet crear i descarregar gràfics de les estadístiques creades.

Per a més informació, podeu consultar la base de dades OEPMESTAD.

Compartir

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

- ACCIÓ. TECNIO: Directori agents.

Context

- European Commission. Innovation Union Scoreboard 2014.

- European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2014.

Recursos econòmics

- COSCE. Análisis de los recursos destinados a I+D+i (política de gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2014.

- European Commission. Horizon 2020 in brief.

Recursos humans

- European Commission. Horizon 2020 in brief.

Patents

- EPO. Annual Report 2013.

- WIPO. 2013 PCT Yearly Review: The International Patent System.

- WIPO. World Intellectual Propertry Indicators 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Convocatòria: Subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior (2014)

L’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Subvenciones para al fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. L’objectiu d’aquesta convocatòria és estimular la protecció nacional i internacional de la tecnologia per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i de les persones físiques.

Aquesta convocatòria consta de dos programes:
1. Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior.
2. Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas.

L’import màxim total de les subvencions no podrà superar els 3,682 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 24 d’abril de 2014.

Per obtenir informació més específica d’aquesta convocatòria podeu consultar el lloc web de l’OEPM, així com altres entrades publicades sobre patents en aquest blog.

Rècord absolut de les sol·licituds de patents europees (2013)

EPOSegons l’«Anual report 2013» de l’European Patent Office (EPO), les sol·licituds de patents van créixer un 2,8%. Es tracta d’un nou rècord que demostra que Europa segueix sent un mercat clau per a la innovació. El nombre de sol·licituds de patents que va rebre l’EPO l’any 2013 va ser de 266.000, 8.000 més que l’any anterior. Quant al nombre de concessions, l’oficina europea va concedir 66.700 patents, és a dir, un 1,6 % més que el 2012. En aquest marc, l’EPO destaca el paper de les empreses europees que patenten tecnologia intensiva per a fomentar l’ocupació i el creixement de l’economia.

Pel que fa a les patents sol·licitades per país i regió, els 38 estats membres de l’EPO mantenen el mateix percentatge de patents que l’any anterior, amb un 35% de les sol·licituds. Novament, gairebé dues terceres parts de les sol·licituds provenen de fora d’Europa. Els països més actius són (Gràfic 1, feu un clic per ampliar la informació): els Estats Units (24% del total); el Japó (20%); Alemanya (12%); la Xina (8%); Corea del Sud (6%); França (5%); Suïssa i els Països Baixos (tots dos 3%); i el Regne Unit i Suècia (tots dos el 2%).

Gràfic 1. Sol·licituds de patents europees per països d’origen (2012-2013)

Continua llegint

Catalunya encapçala les estadístiques d’invencions tècniques a l’Estat espanyol (2013)

OEPML’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicat les estadístiques 2013 de propietat industrial, un indicador bàsic sobre la situació de la tecnologia, el desenvolupament i la innovació del sistema d’R+D+I. Aquestes estadístiques contenen dades sobre patents nacionals, models d’utilitat, dissenys industrials, marques i noms comercials.

Pel que fa a la protecció de les invencions tècniques (patents i models d’utilitat), les sol·licituds de patents nacionals han baixat un 6,8%, de 3.361 (any 2012) a 3.133 (any 2013), per situar-se a xifres similars a les de fa una dècada. Segons les estadístiques d’Eurostat, cal recordar que Catalunya sol·licita el doble de patents que Espanya però la meitat que la mitjana europea a l’European Patent Office (EPO).

Per la seva banda, les sol·licituds de models d’utilitat han pujat un 4,6%, de 2.517 (any 2012) a 2.633 (any 2013). Cal tenir en compte que el model d’utilitat protegeix invencions amb menor rang inventiu que les patents, però l’abast de la protecció és similar en ambdós casos.

Per comunitats autònomes, les sol·licituds de protecció de les invencions tècniques  són liderades per Catalunya (556 patents i 587 models d’utilitat), seguida de Madrid (552 i 451), Andalusia (468 i 299) i el País Valencià (361 i 347). Així, Catalunya recupera un lideratge que no havia ocupat des de l’esclat de l’actual crisi econòmica. D’altra banda, les Illes Balears han sol·licitat 22 patents i 47 models d’utilitat.

Continua llegint

La Fundación CYD analitza la recerca i la transferència de les universitats

Informe CYD 2013La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)». Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials). La Fundación CYD va néixer l’any 2002 com una iniciativa del sector empresarial, amb l’objectiu d’analitzar i promoure la contribució universitària al desenvolupament econòmic i social, impulsar el caràcter emprenedor i ampliar els vincles entre universitats i empreses.

L’any de referència de l’informe és el 2011 i s’han usat múltiples fonts d’informació. En termes generals, les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes obtenen resultats força destacables en les publicacions científiques però han de millorar en les sol·licituds de patents estatals i internacionals.

L’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)» estructura la informació per territoris i universitats en 5 grans apartats: oferta i demanda universitària; anàlisi econòmica del sistema; graduats universitaris i mercat laboral; investigació, cultura emprenedora i empresa; i, per últim, rànquings bibliomètrics.

Continua llegint

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

-  FCRI. Memòria d’activitats 2012.

-  APTE. Memoria 2012.

-  European Commission. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2012.

Context

- EUROSTAT. Eurostat regional yearbook 2013.

- European Commission. European Research Area: Facts and Figures 2013.

Recursos humans

- European Commission. Researchers’ Report 2013: Final Report.

Recursos materials

- REBIUN. Memoria anual de actividades 2012.

Publicacions

-  URV. Producció científica de la Universitat Rovira i Virgili, any 2012.

Patents

- OEPM. Estadísticas de propiedad industrial 2012: Tomo I.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

- IEC. Síntesi memòria 2011-2012.
- Institut Ramon Muntaner. Memòria 2011-2012.

Context

- EUROSTAT. Science, technology and innovation in Europe. 2013 edition.

Recursos materials

- CBUC. Memòria d’activitats del 2012.
- CESCA. Memòria d’activitats de 2012.

Patents

- OEPM. Memoria de actividades 2012.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

La innovació europea continua creixent l’any 2012 en nombre de patents sol·licitades

Els resultats anuals del nombre de patents sol·licitades l’any 2012 a la European Patent Office (EPO) han constatat un creixement de sol·licituds de les empreses europees. Així, l’any passat en va rebre un total de 257.744, xifra que representa un augment del 5,2% respecte el 2011 (244.934) i que estableix un nou rècord. Segons l’EPO aquest fet indica que la indústria ha optat per innovar per tal d’afrontar la crisi econòmica.

Segons les dades de l’EPO, Europa ha consolidat la seva posició com a regió tecnològica. Un 36,5% de totes les sol·licituds provenien dels estats membres de l’EPO (2011: 37,5%). L’any 2012, els cinc països principals van ser  els Estats Units (24,6%), Japó (20,1%), Alemanya (13,3%), la Xina (7,3%) i Corea (5,6%). Els països europeus més actius després d’Alemanya van ser  França (4,7%), Suïssa (3,2%), el Regne Unit (2,6%) i els Països Baixos(2,5%).

D’altra banda, 24 països de la Unió Europea (UE) van signar un acord internacional per a l’establiment d’una Unified Patent Court, sense l’adhesió d’Espanya i Itàlia. Aquest tribunal unificat permetrà impulsar un sistema de patents supranacional amb l’objectiu de millorar la situació actual dels tribunals i autoritats en la presa de decisions de la infracció i validesa de les patents europees.

En referència a les classificacions dels documents de patents, l’EPO i la United States Patent and Trademark Office (USPTO) han desenvolupat la Cooperative Patent Classification (CPC). La classificació incorpora les millors pràctiques d’ambdues oficines i inclou 250.000 símbols basats en l’European Classification System (ECLA).

Per a més informació sobre aquests temes, podeu accedir a l’Annual Report 2012, a l’Unitary patent & Unified Patent Court i al lloc web de la CPC.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

- European Research Council (ERC). Annual Report on the ERC activities and achievements in 2012.
- Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). ICREA’s Memoir 2012.

Context

- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Informe PITEC 2010. La financiación de la innovación de las empresas.
- Eurostat. Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2012.

Publicacions

- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2010.

Patents

- European Patent Office (EPO). Annual Report 2012.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). World Intellectual Propertry Indicators 2012.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

jgic_2014_03
Butlletí mensual
Twitter
Arxius