AGAUR

Convocatòria: Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC 2014)

Departament de Governació i Relacions InstitucionalsEl Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria de l’any 2014 dels Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC). Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts (de 6.500 a 9.750 euros) les universitats que formen part del sistema universitari català, i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com a una de les seves activitats principals.

La gestió d’aquesta convocatòria és responsabilitat de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper en el registre de l’AGAUR. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de maig de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Compartir

Convocatòria: Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2014)

DG Afers ReligiososEl Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a l’any 2014 dels Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG). L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) s’encarrega de la gestió de la convocatòria, la resolució de la qual correspon a la Direcció General d’Afers Religiosos.

Les institucions beneficiàries d’aquests ajuts poden ser les universitats catalanes i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com a una de les seves activitats principals. Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any i l’import per ajut serà d’entre 6.000 i 10.000 euros. En total, la dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 77.500 euros.

Les sol·licituds es poden presentar electrònicament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de març de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

La convocatòria 2013 de RecerCaixa reconeix 26 projectes d’alt interès científic i social

RecerCaixaLa convocatòria d’ajuts RecerCaixa és un programa anual impulsat per l’Obra Social ‘la Caixa’ i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que té l’objectiu d’impulsar la recerca científica d’excel·lència i apropar-la a la societat. D’un total de 362 sol·licituds presentades a la convocatòria 2013, s’han seleccionat 26 projectes d’alt interès científic i social, amb un import total d’1.506.362 euros. Els projectes s’emmarquen dins de les àrees d’educació, inclusió social, discapacitat, ocupació i salut pública, àrees amb un clar component social i impacte en el benestar de les persones i la societat.

Els projectes, que es desenvoluparan al llarg dels dos pròxims anys, pretenen donar resposta a problemes i reptes de la societat actual des d’un punt de vista científic. Els projectes han estat avaluats per diferents panells coordinats i dirigits per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Una comissió conjunta de l’Obra Social ‘la Caixa’ i l’ACUP ha fet la selecció final entre els que han obtingut les màximes puntuacions.

La distribució dels 26 projectes seleccionats per entitat de recerca és la següent (hi ha 3 projectes coordinats per 2 entitats):
- Universitat de Barcelona (UB): 7 projectes
- Universitat Pompeu Fabra (UPF): 4 projectes
- Hospital Sant Joan de Déu (HSJD): 2 projectes
- Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC): 2 projectes
- Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM): 2 projectes
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 2 projectes
- Universitat de Lleida (UdL): 2 projectes
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 2 projectes
- Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS): 1 projecte
- Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI): 1 projecte
- Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS): 1 projecte
- Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV): 1 projecte
- Universitat de Girona (UdG): 1 projecte
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC): 1 projecte

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de RecerCaixa, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.

Convocatòria: Ajuts per incentivar la participació i el lideratge d’entitats amb seu a Catalunya per esdevenir co-location centers (CLC 2014)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per incentivar la participació i el lideratge d’entitats amb seu a Catalunya per esdevenir co-location centers (CLC) d’una comunitat de coneixement i innovació (KIC). Els ajuts s’integren dins el marc de les futures convocatòries dels programes de finançament de la recerca i la innovació de la Unió Europea (UE).

Les KIC (Knowledge and Innovation Community) són l’instrument de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) per transformar les idees i el coneixement en valor, en forma de nous productes i nous serveis. Les KIC es componen de co-location centers, que són indrets on es reuneixen persones de diferents organitzacions, sectors i disciplines que interactuen per accelerar la transferència del coneixement i aconseguir crear un centre regional o nacional d’excel·lència científica i innovadora.

La convocatòria d’ajuts es divideix en dos àmbits temàtics:

1. CLC KIK alimentació: Food4Future sustainable supply chain from resources to consumers.
Pressupost màxim: 130.000 euros per sol·licitud

2. CLC KIK salut i benestar: Innovation for healthy living and active ageing.
Pressupost màxim: 170.000 euros per sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds (per ambdós àmbits) és fins al 6 de febrer del 2014. Els documents s’han de presentar telemàticament a través del Portal de serveis i tràmits de l’AGAUR i en format paper al registre de l’agència.

Per més informació podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts per fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell (FI-ICIP 2013)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats i a centres de recerca per a fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell (FI-ICIP 2013). L’objectiu és regular els ajuts destinats a universitats i a centres de recerca per a fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell per segon o tercer any consecutiu. L’import màxim de l’ajut destinat a renovar el contracte de cada persona investigadora és de 12.240 euros.

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és una entitat de recerca, de divulgació i d’acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional. Amb aquesta convocatòria, l’ICIP vol apropar el personal investigador novell a la realitat del món professional. Els sol·licitants d’aquests ajuts podran ser les universitats que formen part del sistema universitari català i els centres de recerca de Catalunya que tinguin capacitat per contractar.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 28 de febrer de 2014. La gestió es pot realitzar telemàticament a través del Portal de serveis i tràmits de l’AGAUR o bé es pot presentar en format paper en el registre de l’agència.

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria FI-ICIP 2013 al lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts de recerca en millora i innovació en la formació inicial de mestres (ARMIF 2014)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert una convocatòria per impulsar Ajuts de recerca en millora i innovació en la formació inicial de mestres per a les titulacions impartides a les universitats participants en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF 2014). El termini de presentació de sol·licituds és fins al 28 de febrer de 2014.

Aquesta convocatòria consta de dues modalitats:
- ARMIF1: Ajuts per a projectes de recerca per a la millora i la innovació del model formatiu de la doble titulació universitària en educació infantil i educació primària.
ARMIF2: Ajuts per a projectes de recerca per a la millora i la innovació del model formatiu de les titulacions universitàries d’educació infantil i d’educació primària.

L’import de l’ajut per projecte és d’un màxim de 25.000 euros per als ARMIF1 i de 15.000 euros per als ARMIF2.

Per a més informació, podeu descarregar-vos el formulari de sol·licitud normalitzat ARMIF 2014 al lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2014)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2014). L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 21,6 milions d’euros per al període 2014-2016. L’objectiu és donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques.

La convocatòria preveu, en una primera fase, el reconeixement dels grups de recerca que compleixin els requisits per a cada modalitat i, en una segona, l’avaluació de tots els grups que permetrà l’atorgament de finançament en funció de la puntuació obtinguda. L’import màxim subvencionable serà de 8.000 euros per doctor membre del grup durant el període dels 3 anys.

Aquesta convocatòria comprèn dues modalitats de grups:

1) Grups de Recerca Emergents (GRE): grups amb una trajectòria breu de treball conjunt però amb el potencial per a esdevenir grups de referència consolidats en el seu àmbit. Un grup només podrà tenir la condició d’emergent durant el període d’una convocatòria.

2) Grups de Recerca Consolidats (GRC): grups amb una trajectòria de treball conjunt consolidada, que hagi permès desenvolupar una activitat científica estable i aconseguir resultats i aportacions reconegudes dins el seu àmbit.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds està obert des del 19 de desembre de 2013 fins al 3 de febrer de 2014, ambdós inclosos.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Beques i ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport (2014)

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) ha obert la convocatòria de l’any 2014 per a la concessió i renovació de beques i ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport. En concret, s’han obert 3 ajuts nous per a la contractació de personal investigador novell i 8 ajuts de renovació anual. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) participarà en la gestió i tramitació dels ajuts, com a entitat col·laboradora.

Els destinataris són estudiants de doctorat que realitzin tesis doctorals en grups de recerca. Els 3 anys de la beca es desenvoluparan sota la forma de contracte. D’altra banda, es renovaran els ajuts dels candidats que hagin gaudit d’una beca dins d’aquest mateix programa durant l’any 2013 i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 3 de gener de 2014. Cal presentar la documentació als registres generals de l’INEFC i l’AGAUR.

Convocatòries: Horizon 2020 (2014-2015)

La Comissió Europea (CE) ha obert el primer paquet de convocatòries del programa Horizon 2020, amb un finançament superior als 15.000 milions d’euros per al bienni 2014-2015. Així, la major part de les convocatòries del pressupost de 2014 ja estan obertes en el Participant Portal, repartides entre els 3 pilars bàsics del programa:

1) Excellent Science: 18 convocatòries obertes per un total aproximat de 3.000 milions, incloses les subvencions de l’European Patent Research (ERC), les beques Marie Skłodowska-Curie a joves investigadors i els ajuts per a infraestructures de recerca.

2) Industrial Leadership: 35 convocatòries obertes, amb un pressupost global de 1.800 milions d’euros per donar suport al lideratge europeu en sectors com les tecnologies de la informació i de les comunicacions, les nanotecnologies, la fabricació avançada, la robòtica, la biotecnologia o l’espai.

3) Societal Challenges: 60 convocatòries obertes per un global de 2.800 milions d’euros, adreçats a projectes innovadors que afrontin els reptes socials fixats pel programa.

Horizon 2020 és el programa marc europeu de recerca i innovació per al període 2014-2020, amb un pressupost total de 77.000 milions d’euros. Malgrat que la major part del finançament correspon a convocatòries competitives, el pressupost inclou també recursos per al Joint Research Centre (JRC), l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) i el Tractat Euratom. Dues de les principals novetats de l’Horizon 2020 són un finançament més ràpid i menys burocràtic i l’accés obert a les publicacions que siguin resultats dels projectes finançats.

Existeixen diversos serveis encarregats d’orientar i donar suport a la participació en projectes internacionals. Així, per exemple, a Catalunya hi ha el Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI) de l’AGAUR, que fomenta la internacionalització i la participació en programes europeus de recerca de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya.

Així mateix, executa diferents activitats per a la professionalització i capacitació dels gestors de recerca. D’altra banda, el Servei d’acompanyament a Brussel·les d’ACCIÓ ofereix a les empreses un servei d’acompanyament actiu i de seguiment davant les autoritats de la CE. A més, la xarxa dels Grups Connect-EU té com a objectiu recollir els interessos i necessitats en recerca i innovació dels sectors que representen amb l’objectiu de defensar-los i incidir, així, en els projectes de finançament europeu.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web del programa Horizon 2020 i del Participant Portal.

Convocatòria: Doctorats industrials (DI 2013)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria de Doctorats industrials (DI 2013). La finalitat és atorgar ajuts per a projectes de doctorat industrial que s’han de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en un grup de recerca d’una universitat. Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria universitats i empreses que hagin signat un conveni de col·laboració per dur a terme, conjuntament, un projecte i que hagin participat en la fase de campanya de l’any 2013 del Pla de doctorats industrials.

La Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, ha posat en marxa el Pla de doctorats industrials, que té per objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. En darrer terme es busca la transferència del coneixement científic i tecnològic al sistema productiu.

Els ajuts d’aquesta convocatòria seran per a un període màxim de 3 anys. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 3,573 milions d’euros i consta de dues modalitats: (a) Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF); (b) Projectes de doctorat industrial amb ajut específic (DI-ESP).

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 16 de desembre de 2013.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

jgic_2014_03
Butlletí mensual
Twitter
Arxius