Col·laboració científica

EUDAT, un model europeu d’infraestructura col·laborativa de dades científiques

EUDAT (European Data Infrastructure)EUDAT és una iniciativa finançada pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (UE) que desenvolupa un model d’infraestructura col·laborativa de dades de recerca europees. En aquest marc, EUDAT permet als investigadors i als professionals europeus de qualsevol disciplina preservar, cercar, accedir i processar dades científiques en un entorn de confiança.

EUDAT ofereix una gamma de serveis i recursos d’emmagatzematge que possibilita que els científics puguin dipositar els seus recursos:
1. B2DROP: sincronitzar i intercanviar dades amb un o diversos usuaris de forma senzilla.
2. B2SHARE:
e
mmagatzemar i compartir dades de recerca a petita escala des de contextos diversos.
3. B2SAFE: aplicar polítiques de gestió de dades a través de múltiples dominis administratius.
4. B2STAGE:
transferir conjunts de dades de recerca entre els recursos d’emmagatzematge EUDAT i estacions de treball d’alt rendiment.
5. BFINDcatàleg de metadades d’ús senzill de les col·leccions de dades d’investigació dipositades en la infraestructura.

Les 8 comunitats de recerca provinents de diverses àrees científiques que conformen l’EUDAT són:
a) CLARIN (Humanitats i Ciències Socials)
b) diXa (Seguretat química)
c) DRIHM (Hidrometeorologia)
d) ENES (Modelització climàtica)
e) EPOS (Ciències de la terra)
f) INCF (Neuroinformàtica)
g) LifeWatch (Biodiversitat)
h) VPH (Fisiologia humana)

Per a informació més detallada podeu consultar el lloc web de l’EUDAT.

Convocatòria: ComFuturo (2015)

bloque_comfuturo-standardhome_ca_v7La Fundación General CSIC (FGCSIC), a través del programa ComFuturo, convoca 13 ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca originals, innovadors i amb un alt nivell d’aplicació, en els centres i instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La convocatòria va dirigida a joves científics brillants i creatius amb la capacitat de plantejar i assolir objectius de gran abast.

ComFuturo és un programa de col·laboració público-privada dirigida a captar talent jove investigador per tal que pugui desenvolupar projectes en el sistema espanyol de ciència i tecnologia. Els projectes que finança aquesta iniciativa hauran de tenir una durada màxima de 3 anys. La quantitat que percebrà l’investigador serà de 31.600 euros bruts anuals i la dotació per a despeses associades serà de 10.000 euros anuals (5.000 aniran a càrrec de l’institut receptor).

Les línies de recerca d’aquesta convocatòria són: Agroquímica (1 ajut); Biocides nanoparticulats per a la desinfecció d’aigües (1 ajut); Malalties inflamatòries autoimmunitàries (1 ajut); Noves tecnologies per a la detecció precoç del càncer (1 ajut); Solucions catalítiques de baix cost per a la indústria del gas (1 ajut); i General (8 ajuts).

El termini de presentació de sol.licituds és el 15 de març de 2015.

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de ComFuturo.

El rol de les regions en els programes europeus de recerca

Mobilising regionsLa Comissió Europea (CE) ha presentat la publicació «Mobilising regions for growth and jobs: Regions of knowledge and research potential». L’estudi descriu els dos programes del 7th Framework Programme (2007-2013) dirigits a impulsar l’excel·lència i el potencial d’R+D+I de les regions europees, a més d’impulsar sinèrgies entre les polítiques científiques i tecnològiques. Així, els programes Regions of Knowledge (FP7-REGIONS) i Research Potencial of Convergence Regions (FP7-REGPOT) han finançat 235 projectes, amb un pressupost global de 466 milions d’euros. Cal destacar que els territoris de llengua i cultura catalana han tingut una participació diferent als dos programes, amb un paper destacat a FP7-REGIONS.

En el període 2007-2013, el programa FP7-REGPOT ha tractat d’estimular el potencial investigador de les regions menys desenvolupades i perifèriques de la Unió Europea (UE) amb la finalitat que puguin participar amb èxit a les activitats científiques europees. En total, el programa ha finançat 169 projectes amb un pressupost de 340 milions d’euros. La participació d’entitats de territoris catalans s’ha limitat a 2 projectes amb entitats catalanes i 2 amb entitats valencianes.

D’altra banda, el programa FP7-REGIONS ha intentat enfortir el potencial científic i tecnològic de les regions europees, sobretot a través de clústers regionals d’universitats, centres de recerca, empreses, administracions públiques i altres agents. La participació dels territoris de llengua i cultura catalana ha sigut important: dels 66 projectes finançats amb 126 milions d’euros, 6 han tingut participació catalana, 4 valenciana i 1 balear. Com a exemple, la publicació destaca el projecte «Sustainable forest management providing renewable energy, sustainable construction and bio-based products (ROK-FOR)», que ha comptat amb la participació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida i  la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar la publicació «Mobilising regions for growth and jobs: Regions of knowledge and research potential», així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.