Col·laboració científica

ScienSeek, nou cercador de continguts web científics

ScienSeek és un nou cercador de continguts web impulsat per la Fundación General CSIC (FGCSIC) que s’utilitza per a buscar coneixement relacionat amb la investigació científica. Es tracta d’una eina gratuïta i col·laborativa, amb la tecnologia del cercador personalitzat de Google, que es focalitza només en centres de recerca i publicacions de caràcter científic, així com en administracions públiques i organismes internacionals.

El valor de ScienSeek és que proporciona resultats centrats en la ciència i evita l’excés de soroll procedent d’adreces web no científiques. La interfície permet buscar contingut rellevant i de credibilitat contrastada per paraula clau i en diverses llengües. A més, el fet que es tracti d’una eina en col·laboració permet que els mateixos usuaris puguin millorar el filtratge de dades, aconseguint una actualització constant del cercador. Finalment,  destaca la qualitat de ScienSeek que es pugui integrar a qualsevol web o blog sense cap cost.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la FGCSIC.

Compartir

Convocatòria: Call Heritage Plus (2014)

La iniciativa europea Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH) ha obert la convocatòria Call Heritage Plus (2014). L’objectiu és finançar projectes de col·laboració transnacional, amb caràcter multidisciplinari i innovador, per a la recerca en gestió i ús sostenible del patrimoni cultural material, intangible i digital, així com contribuir al desenvolupament social.

Les línies de recerca en què es centra la convocatòria són:
1. Safeguarding tangible cultural heritage and its associated intangible expressions
2. Sustainable strategies for protecting and managing cultural heritage
3. Use and re-use of all kinds of cultural heritage

El pressupost total per aquesta convocatòria és d’uns 9 milions d’euros i la durada dels projectes ha de ser de més de 36 mesos. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 d’abril del 2014.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web de la iniciativa europea JPICH.

Convocatòria: B·Debate (2015)

B·DebateB·Debate, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social “la Caixa”, té l’objectiu d’impulsar trobades internacionals d’alt nivell científic per promoure el debat, la col·laboració i l’intercanvi obert d’idees i coneixements entre experts i entitats de reconegut prestigi nacional i internacional. Ara s’ha obert la convocatòria B·Debate (2015) per a la presentació de propostes d’activitats per al pròxim any.

Els beneficiaris poden ser científics i experts reconeguts vinculats a entitats de recerca de Catalunya que treballin en l’àmbit de les ciències de la vida. Les propostes de debat han de fer especial incidència en els valors que promou B·Debate: fronteres de la ciència; impacte social; internacionalització; abast multidisciplinari; i, per últim, participació d’investigadors vinculats a entitats locals de recerca.

El format estàndard de les activitats de B·Debate s’ajusta a les següents característiques: 2 o 3 dies de durada; sessions tancades (participació amb invitació personal); 50-60 participants; participació de ponents i entitats internacionals; i programa amb una part orientada a la generació de debat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de B·Debate.

Convocatòria: Acciones de Programación Conjunta Internacional (2013, 2n termini)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert el segon termini de la convocatòria 2013 de les Acciones de Programación Conjunta Internacional. Dins del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, la convocatòria finançarà projectes de recerca en col·laboració europea i/o internacional. Es pretén finançar la part estatal dels projectes que han concorregut a convocatòries internacionals conjuntes, en àrees específiques i que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional.

En concret, les convocatòries internacionals conjuntes que hi estan implicades són les següents:
- Transnational Plant Alliance for Novel Technologies-towards implementing in the Knowledge-Based Bioeconomy (Plant-KBBE)
- Materials World Network (MWN)
- European Research Area-Net (ERA-NET)
- European Nanoelectronic Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)
- Joint Programming Initiatives (JPI) on Cultural Heritage and Global Change
- Water Challenges in a Changing World Joint Programming Initiatives (Water JPI)

El termini d’execució i el finançament pot variar segons el programa internacional en el qual s’emmarqui el projecte. Ara bé, el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de març de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración (2014)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert les Ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración per a l’any 2014, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). L’objectiu de la convocatòria és el suport a projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, aplicar noves idees i tècniques a les empreses, i contribuir a la creació de productes i serveis.

Els temes dels projectes han d’estar alineats amb les prioritats pel Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad. Els reptes establerts són els següents:
- Salud, cambio demográfico y bienestar.
- Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima.
- Energía, segura, eficiente y limpia.
- Transporte inteligente, sostenible e integrado.
- Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas.
- Cambios e innovaciones sociales.
- Economía y sociedad digital.
- Seguridad, protección y defensa.

Aquests projectes de desenvolupament experimental han de comptar amb un pressupost mínim de 300.000 euros, tenir una durada plurianual (termini màxim fins al 31 de desembre de 2017) i, per últim, estar liderats per una empresa.

El pressupost màxim destinat a finançar la convocatòria és de 548 milions d’euros, repartits en subvencions (60,4 milions) i préstecs (487,6 milions) per al període 2014-2017. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de gener de 2014 i s’efectuarà mitjançant la Seu electrònica de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Nou èxit de Catalunya en una convocatòria de l’European Research Council (ERC)

L’European Research Council (ERC) ha resolt la convocatòria 2013 de les Synergy Grants, amb un finançament total de 150 milions d’euros. Així, 13 projectes interdisciplinaris rebran un finançament de fins a 15 milions d’euros per als pròxims 6 anys. Els grups han de tenir de 2 a 4 investigadors principals, i l’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència científica. Els ajuts estan dirigits a investigadors reconeguts que abordin de forma interdisciplinària avenços en la frontera del coneixement, noves línies d’investigació, nous mètodes i tècniques. La convocatòria busca propostes que mostrin complementarietats i un valor afegit que permeti aconseguir avenços que resultarien impossibles per als investigadors treballant per separat.

Els 13 projectes finançats engloben 45 investigadors de 14 nacionalitats diferents i que treballen a 11 estats europeus: 12 científics a Alemanya; 7 a Espanya; 6 al Regne Unit; 4 a França i Suïssa; 3 als Països Baixos i Hongria; i, per últim, 1 a Dinamarca, Noruega, Àustria i Bèlgica.

 Catalunya compta amb 5 dels 7 científics que treballen a l’Estat espanyol i lidera 2 projectes d’investigació:

1) «Dynamics of human genome architecture in stable and transient gene expression changes (4D-GENOME)»: 12,2 milions d’euros per executar un projecte coordinat pel Centre de Regulació Genòmica (CRG) i que compta amb la participació del Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).

2) «Effects of phosphorus limitations on Life, Earth system and Society (IMBALANCE-P)»: projecte coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb un ajut de 13,6 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada per l’ERC.

Convocatòria: Joint Programme on Neurodegenerative Disease (JPND 2013)

JPNDEl programa europeu Joint Programme on Neurodegenerative Disease (JPND) és una iniciativa de col·laboració científica de la Unió Europea (UE) per a donar suport a la investigació de malalties neurodegeneratives com l’Alzeimer o el Parkinson. L’objectiu de JPND és comprendre els factors que les produeixen i avaluar-ne les estratègies de salut i assistència social de les persones que les pateixen.

La iniciativa JPND ha obert dues convocatòries de projectes d’investigació:

1)  Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases
Objectiu: Desenvolupar anàlisis en xarxa de diferents malalties neurodegeneratives per dilucidar els mecanismes subjacents implicats.
Pressupost total: 12 milions d’euros.
Termini de sol·licituds: 18 de febrer de 2014.

2)  Pilot Studies on Preventive Strategies related to Neurodegenerative Diseases
Objectiu: Fomentar estudis pilot interdisciplinaris per al disseny d’estratègies preventives relacionades amb les malalties neurodegeneratives.
Pressupost total: 11 milions d’euros.
Termini de sol·licituds: 20 de febrer de 2014.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de convocatòries obertes de la iniciativa JPND.

Convocatòries: Acciones de dinamización «Proyectos Europa Excelencia» i de Programación Conjunta Internacional (2013)

Avui la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert dues noves convocatòries del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), amb l’objectiu de finançar projectes de recerca.

1) Acción de dinamización «Proyectos Europa Excelencia»

La convocatòria s’emmarca en el Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento  del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. La finalitat de la convocatòria és potenciar la participació espanyola en la convocatòria Starting Grants de l’European Research Council (ERC). En concret, es tracta de donar suport financer a projectes de recerca avaluats positivament a la convocatòria 2013 però que, per raons pressupostàries, no han pogut ser finançats per l’ERC. El projecte s’haurà d’executar en un any, amb una subvenció màxima de 75.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de novembre de 2013.

2) Acciones de Programación Conjunta Internacional

Dins del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, la convocatòria finançarà projectes de recerca en col·laboració europea i/o internacional. Es pretén finançar la part estatal dels projectes que han concorregut a convocatòries internacionals conjuntes, en àrees específiques i que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional. El termini d’execució i el finançament pot variar segons el programa internacional en el qual s’emmarqui el projecte. En aquesta convocatòria hi ha 2 terminis de presentació: del 7 al 14 de novembre de 2013, i de l’1 de febrer al 31 de març de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA 2013)

La Generalitat de Catalunya ha obert la segona convocatòria del Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA 2013) que va dirigida als centres de recerca catalans que s’adrecin a aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les seves línies de recerca. Les actuacions que es duran a terme són les següents:
- Noves integracions i fusions entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.
- Renovació de projectes SUMA anteriorment finançats entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.

Aquesta convocatòria podran sol·licitar-la els centres de recerca de Catalunya membres del sistema CERCA. Els projectes que es presentin han de ser de col·laboració i un dels centres ha d’actuar com a coordinador. Les sol·licituds s’hauran de presentar únicament en suport electrònic, amb les signatures corresponents, mitjançant l’adreça de correu electrònic suma@cerca.cat.

El primer termini de presentació de les propostes establert és el 30 de setembre de 2013.

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Institució CERCA així com l’entrada publicada el 30 de març de 2012 al Blog de l’OR-IEC.

El Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA) supera la primera fase

Programa SUMAA principis de l’any 2012, la Institució CERCA engegà el Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA). El programa pretén organitzar algunes de les estructures de recerca més estratègiques a Catalunya. Els projectes presentats han de ser en col·laboració, actuant un dels centres CERCA com a coordinador.

El Programa SUMA vol aconseguir un augment de la massa crítica i la competitivitat de les línies de recerca, mitjançant integracions i fusions o aliances/associacions entre centres CERCA i/o institucions col·laboradores, amb implementació de nous models de governança que incrementin la flexibilitat, l’eficiència i que comportin visibilitat internacional. S’entén com a col·laborador qualsevol altre centre de recerca, universitat, centre tecnològic, hospital, gran instal·lació o qualsevol altra entitat que tingui d’entre les seves finalitats principals la recerca.

El programa s’ha organitzat en dues fases:
1a) Presentació d’una sol·licitud acompanyada d’un avantprojecte amb memòria tècnica.
2a) Impuls dels avantprojectes seleccionats, mitjançant un acord entre la Generalitat i els centres.

Els projectes seleccionats en la primera fase són els següents:

Continua llegint

jgic_2014_03
Butlletí mensual
Twitter
Arxius