EPO

Mapes de patents

El portal web MERIDIÀ ofereix la possibilitat de consultar mapes que aporten una perspectiva visual i geogràfica a les dades estadístiques. Així, es pot consultar el Mapa de Sol·licituds de patents a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (Catalunya, Illes Balears i País Valencià; 2000-2008), i el Mapa de Sol·licituds de patents a l’European Patent Office (EPO) (Catalunya, Illes Balears i País Valencià; 1996-2006). Aquests mapes permeten filtrar les dades segons l’any de sol·licitud i els codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

Continua llegint

Catalunya triplica el nombre de patents europees

L’Eurostat publica les dades estadístiques de sol·licituds de patents presentades a l’European Patent Office (EPO). En el període 1996-2006, els territoris de llengua i cultura catalanes han triplicat el nombre de patents, fins arribar a l’1,1% del total de la Unió Europea (UE) (any 2006). Ara bé, la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa situa les xifres catalanes entre la mitjana espanyola i l’europea. Continua llegint

Butlletí mensual
Twitter