Investigadors

Convocatòria: Co-Funding of Regional, National and International Programmes (COFUND 2014)

La Comissió Europea (CE), dins el programa Marie Curie Actions, ha obert la convocatòria Co-Funding of Regional, National and International Programmes (COFUND 2014). L’objectiu és estimular els programes regionals, nacionals o internacionals, per a fomentar l’excel·lència en la formació, mobilitat i promoció professional dels investigadors, i la difusió de les millors pràctiques de les Marie Curie Actions. El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 80 milions d’euros.

 El programa COFUND 2014 presenta dues modalitats:
1. MSCA-COFUND-2014-DP: Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND-DP): Ajuts per a cofinançar programes de doctorat per a investigadors en la seva etapa inicial.
2. MSCA-COFUND-2014-FP: Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND-FP): Ajuts per cofinançar la mobilitat d’investigadors experimentats: incoming (atracció de talent) o outgoing (estades en altres països diferents).

La presentació de sol·licituds finalitza el 2 d’octubre de 2014. Per accedir a la documentació necessària podeu consultar el lloc web del Participant Portal.

Compartir

Convocatòria: ICREA Senior Call (2014)

ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha obert la ICREA Senior Call (2014), que disposa de 10 places d’investigador sènior en qualsevol àrea temàtica. Val a dir que a les dues convocatòries anteriors el nombre de places va ser de 20 (2012) i 15 (2013). Els candidats seleccionats tindran un contracte permanent amb ICREA, i treballaran en universitats o centres de recerca de Catalunya. Es requerirà que s’incorporin a la institució d’acollida abans del mes de setembre de 2015.

La convocatòria s’adreça a candidats amb una trajectòria científica sòlida. Les persones interessades a participar-hi hauran d’haver obtingut preferiblement el títol de doctor/a abans del 2010, i hauran de tenir quatre anys d’experiència en centres internacionals, a nivell pre-doctoral i/o post-doctoral. Només es consideraran els candidats que tinguin una carrera de recerca i una capacitat de lideratge excel·lents.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 6 de maig de 2014, i cal realitzar la inscripció per via electrònica.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

«H Index Scholar» mesura la producció de 15.000 professors universitaris espanyols en Ciències socials i Humanitats

H Index Scholar«H Index Scholar» és un índex bibliomètric creat pel Grupo de Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica (EC3) de la Universidad de Granada (UGR). Es tracta d’un índex que pretén mesurar el rendiment de la producció acadèmica dels professors i investigadors de les universitats públiques espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials a través de Google Scholar, amb les seves publicacions i les citacions bibliogràfiques que han rebut.

La versió actual d’«H Index Scholar» calibra la producció de 15.000 professors universitaris, malgrat que s’ha calculat la informació de més de 40.000. Les dades corresponen a l’any 2012, si bé la data concreta de consulta consta a cada àrea de coneixement. La informació s’organitza en 4 grans àmbits (Ciències socials, Ciències jurídiques, Ciències humanes i Belles arts), les quals se subdivideixen en disciplines i àrees de coneixement. Dins de cada àrea, hi consta els professors amb la universitat i els índexs bibliomètrics H i G.

Els objectius d’«H Index Scholar» són:
1) Comprovar la capacitat de  Google Scholar per recuperar la producció científica i acadèmica en àmbits gairebé invisibles en les bases de dades tradicionals.
2) Examinar la idoneïtat de  Google Scholar per identificar la producció d’entorns geogràfics i lingüístics diferents a l’anglosaxó.
3) Determinar la fiabilitat i validesa dels índexs bibliomètrics H i G basats en informació subministrada per  Google Scholar per detectar el nucli d’acadèmics de major influència en les disciplines humanístiques i socials.

El grup EC3 recalca el caràcter experimental de l’índex. Es tracta d’una versió en proves i les errades detectades es poden comunicar mitjançant un formulari de contacte. En aquest sentit, cal tenir en compte que  Google Scholar no realitza cap control ni normalització de les fonts que processa ni dels noms dels investigadors.

Les futures actualitzacions de l’índex bibliomètric es poden beneficiar de la difusió entre la comunitat científica de l’ús de perfils públics a  Google Scholar per millorar la visibilitat dels seus resultats. En aquest sentit, cal recordar que el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat recentment la tercera edició (en versió de proves) del rànquing «CSIC, CIEMAT, IEO, INIA, INTA, ISCIII, CNIC, CNIO Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles».

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’«H Index Scholar», així com del grup EC3.

Convocatòria: Programa TECNIOSPRING (2014)

TecniospringACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat les bases reguladores i ha obert la convocatòria per a l’any 2014 dels Ajuts als agents tecnològics de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO) per a la mobilitat de personal investigador vinculat a aquesta xarxa per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOSPRING). La quantitat màxima destinada a la convocatòria és d’1,667 milions d’euros, i un 40% d’aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea (UE) a través de les Accions Marie Curie.

TECNIO és la marca creada per ACCIÓ per aglutinar els principals centres i agents de transferència tecnològica de Catalunya. L’objectiu dels ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d’un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l’estranger + retorn: Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) i fase de retorn d’un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l’ajut per a finalitzar el projecte de recerca.
b) Incorporació a un centre TECNIOEstada de dos anys d’un investigador experimentat de qualsevol nacionalitat.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès que es pot obtenir al lloc web del programa TECNIOSPRING i el termini de presentació finalitzarà el 18 d’abril de 2014.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa TECNIOSPRING.

Convocatòria: Individual Fellowships (IF 2014)

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Individual Fellowships (IF 2014), que forma part de les Marie Curie Actions. L’objectiu de la convocatòria és augmentar el potencial creatiu i innovador dels investigadors amb experiència que volen diversificar les seves competències individuals, per tal d’adquirir habilitats multidisciplinàries o interdisciplinàries, a través de la formació avançada i de la mobilitat internacional i intersectorial. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 240,5 milions d’euros.

Aquesta convocatòria presenta dues modalitats de participació:
1. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF): Beques individuals per a treballar en la investigació en el context europeu.
2. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-GF): Beques individuals per a treballar en la investigació fora d’Europa.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza l’11 de setembre de 2014. Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com el lloc web de les Marie Curie Actions.

Dos rànquings bibliomètrics confirmen la bona qualitat de la recerca catalana

En els darrers dies s’han presentat les actualitzacions de dos interessants rànquings bibliomètrics, un d’abast internacional (Mapping Scientific Excellence) i un altre d’estatal (CSIC, CIEMAT, IEO, INIA, INTA, ISCIII, CNIC, CNIO Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles). Tot i que ambdues classificacions presenten metodologies i fonts d’informació diferents, el més interessant és constatar que es confirma la bona qualitat de la recerca als territoris de llengua i cultura catalanes.

Mapping Scientific ExcellenceMapping Scientific Excellence ha publicat una segona edició internacional, que permet visualitzar (mitjançant llistes i mapes) el rendiment científic d’universitats i organismes d’investigació a 17 àrees temàtiques. A gairebé totes les àrees, hi ha una o més institucions de Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears entre les 5 primeres posicions de l’Estat Espanyol. A més, alguns centres ocupen les primeres posicions mundials com, per exemple, l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) a Chemistry o l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) a Physics and Astronomy.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ 2013)

Ayudas Torres QuevedoEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria 2013 de les Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ). L’objectiu és potenciar la contractació laboral de doctors per desenvolupar projectes concrets d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o d’estudis de viabilitat tècnica. Les entitats beneficiàries poden ser empreses (incloses joves empreses innovadores i spin-off), centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics.

Els ajuts tindran una durada de 3 anys i la seva quantitat es determinarà en funció del pressupost a finançar, del tipus de projecte i del tipus d’entitat. En aquest sentit, els ajuts es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. El pressupost màxim és de 15 milions d’euros, amb la possibilitat d’un augment de 3,458 milions si es produeix una pujada del crèdit disponible abans de la concessió dels ajuts. D’aquesta manera es consolida una clara tendència descendent del pressupost dels ajuts Torres Quevedo: 65,2 milions (convocatòria 2009); 65 milions (convocatòria 2010); 30 milions (convocatòria 2011); i, per últim, 22,5 (convocatòria 2012).

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini finalitzarà el dia 13 de març de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: CYTED Investigación (2014): Redes Temáticas

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), la iniciativa internacional multilateral de cooperació científica i tecnològica d’àmbit iberoamericà, ha obert la convocatòria CYTED 2014 para la solicitud de Redes Temáticas.

L’objectiu és contribuir al desenvolupament sostenible de la regió iberoamericana mitjançant la col·laboració entre els Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT), els organismes de foment de la Innovació, els grups de recerca d’universitats, els centres d’R+D i les empreses. Les propostes presentades tindran una duració màxima de quatre anys i disposaran d’un pressupost de 25.000 euros pel primer any.

Les línies de recerca obertes per a la convocatòria 2014 són:
1. Agroalimentació
2. Salut
3. Promoció del desenvolupament industrial
4. Desenvolupament sostenible; Canvi social; Ecosistemes
5. Tecnologia de la Informació i Comunicacions
6. Energia
Línia especial: Incubadores d’empreses iberoamericanes de base tecnològica

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 9 d’abril del 2014.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web del CYTED.

Convocatòria: Ayudas para contratos para la formación posdoctoral (2013)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha reestructurat el Programa Juan de la Cierva (3 anys de durada) en 2 noves actuacions consecutives: Ayudas para contratos para la formación posdoctoral (2 anys) i Ayudas para la incorporación de jóvenes doctores (2 anys addicionals). Ara s’ha obert la convocatòria 2013 de les Ayudas para contratos para la formación posdoctoral, que concediran un màxim de 225 ajuts per contractar laboralment joves doctors (títol obtingut a partir de l’1 de setembre de 2009), amb l’objectiu de completar la seva formació investigadora en centres d’R+D diferents als que van realitzar la formació predoctoral.

Els ajuts són de 25.000 euros anuals (a la convocatòria 2012 del Programa Juan de la Cierva eren 28.800 euros), que es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. El pressupost màxim de la convocatòria és d’11,25 milions d’euros per a 2 anys (a la convocatòria 2012 del Programa Juan de la Cierva eren 19,44 milions per a 3 anys).

Les sol·licituds de participació són presentades pels centres d’R+D, que incorporen els investigadors candidats per als grups de recerca. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva a partir dels mèrits curriculars dels candidats i de l’historial científic i tècnic del grup d’integració. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 24 de febrer (per als investigadors) i el 3 de març de 2014 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

ACCIÓ impulsa el programa de mobilitat per a investigadors TECNIOSPRING

ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa el programa de mobilitat per a investigadors TECNIOSPRING, inclòs en les Marie Curie Actions del 7th Framework Programme (FP7). L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar la mobilitat d’investigadors experimentats centrant-se en projectes de transferència de tecnologia. El programa atorgarà 56 ajuts en els pròxims 5 anys, amb un pressupost total de 7,8 milions d’euros, dels quals 3,1 procedeixen de la Unió Europea (UE).

En la primera convocatòria s’han concedit 16 ajuts per a investigadors que provenen d’Europa (63%) i d’Amèrica (37%). Els investigadors són contractats pels centres de la xarxa TECNIO per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència de tecnologia. Els projectes aprovats pertanyen als àmbits tecnològics següents: Materials; TIC; Energia i Mediambient; Biotecnologia; i Química.

Catalunya compta amb 45.000 investigadors que treballen a jornada completa en el sector públic i privat. Aquesta xifra representa l’1,76% del total de la població activa, una taxa superior a la mitjana europea que se situa en l’1,66%. En aquest sentit, TECNIOSPRING potencia la incorporació de talent científic en el sistema de recerca i innovació català i l’establiment d’aliances internacionals estratègiques.

Per informar-vos en detall de les convocatòries, podeu consultar el lloc web de TECNIOSPRING.

jgic_2014_03
Butlletí mensual
Twitter
Arxius