Investigadors

Convocatòria: Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D (2014)

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D españoles y extranjeros. L’objecte és finançar estades de personal investigador en formació en centres d’R+D públics o privats (incloses empreses) diferents als que estan adscrits amb la finalitat de què puguin millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi doctoral. Les estades es desenvoluparan l’any 2015 i tindran una durada de 2 a 4 mesos. Els ajuts es destinaran a finançar les despeses d’allotjament, manutenció i desplaçament.

Els beneficiaris poden ser el personal investigador en formació que ha rebut ajuts de la convocatòria 2013 dels Contratos predoctorales para la formación de doctores o de les anteriors convocatòries del Suprograma de Formació de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El pressupost total és de 5,1 milions d’euros, que es pot ampliar a un milió més si augmenta el crèdit disponible.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El termini de presentació de les sol·licituds s’ha corregit, per ampliar-lo fins al dia 18 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Compartir

Convocatòria: Ajudes per a la contractació de personal d’I+D+i en empreses (EXPANDE 2014)

IVACEL’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria d’Ajudes per a la contractació de personal d’I+D+i en empreses (EXPANDE) per a l’exercici 2014. La convocatòria pretén augmentar la capacitat de les empreses per a desenvolupar activitats d’R+D+I mitjançant la contractació de personal especialitzat i així potenciar la creació d’ocupació qualificada. Els llocs de treball creats s’hauran de mantenir, com a mínim, durant 2 anys a partir de l’1 de gener de 2015.

La convocatòria presenta 3 línies d’actuació:
- Actuació 1: Contractació per PIME de personal per a desenvolupar exclusivament activitats d’R+D+I (5 contractes com a màxim).
- Actuació 2: Contractació per grans empreses de personal per a desenvolupar exclusivament activitats d’R+D+I (5 contractes com a màxim).
- Actuació 3: Contractació de personal tècnic (10 contractes com a mínim).

Els beneficiaris poden ser empreses industrials (PIME i/o gran empresa) o de serveis intensius en coneixement d’alta tecnologia (telecomunicacions, informàtica i R+D). El pressupost de la convocatòria és d’1 milió d’euros per a l’any 2014, que s’estima ampliar a 500.000 euros per al 2015. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’IVACE.

El Programa Juan de la Cierva s’extingeix amb un descens del nombre i de l’import dels ajuts

MINECOEn el període 2004-2012, el Programa Juan de la Cierva (JCI) ha sigut un instrument destacat de la política científica del govern espanyol. El programa ha facilitat la contractació temporal d’investigadors doctors novells per part d’organismes d’investigació o centres d’R+D. Un cop avaluats, els candidats seleccionats rebien un contracte de 3 anys cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

Ara el programa s’ha extingit per transformar-se en 2 noves actuacions consecutives de 2 anys de durada cada una: els ajuts per a contractes per a la formació posdoctoral i els ajuts per a la incorporació de joves doctors. A més, el finançament estatal anual per investigador ha baixat progressivament, de 33.660 euros (convocatòries 2008-2010) a 28.800 euros (convocatòria 2012) i 25.000 euros (primera convocatòria 2013 dels nous contractes de formació posdoctoral).

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Juan de la Cierva del portal web MERIDIÀ, que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2004-2012. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Highly Cited Researchers: Quins són els científics actuals més influents?

HCRThomson Reuters ha presentat el lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat i comparar-los amb la informació de l’any 2001. La informació s’ha extret de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). L’Estat espanyol compta amb 50 investigadors, un 1,6% del total. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició de forma destacada, amb 19 investigadors vinculats a institucions catalanes.

L’edició actual (2014) presenta els 3.215 investigadors d’arreu del món que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquells que ocupen l’1% més elevat de citacions per camp científic i any. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç al seu nombre d’identificació ResearcherID. A més, es pot buscar per tots aquests conceptes i descarregar les dades en un full de càlcul.

L’edició de l’any 2001 compta amb un major nombre d’investigadors (7.032), fruit d’una metodologia diferent per identificar els més influents en cada camp. En l’edició actual s’ha donat prioritat a la recerca més contemporània, amb articles i revisions de les revistes indexades a la base de dades Web of Science en el període 2002-2012. A més, en lloc d’usar les citacions totals com a mesura de la influència o impacte científic, només s’han tingut en compte els Highly Cited Papers.

Les dades s’han organitzat en 21 camps científics i, de manera excepcional, per a les revistes multidisciplinàries com Nature o Science, cada article s’ha reassignat a un camp específic. A escala internacional, les àrees amb més investigadors són: Clinical Medicine (402); Chemistry (393); Molecular Biology & Genetics (201); Biology & Biochemistry (195); Engineering (187); i Social Sciences, general (177).

L’Estat espanyol compta amb 50 investigadors, un 1,6% del total. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició (19 investigadors), seguida per Madrid (8), el País Valencià (7), Andalusia (6), Galícia (3), el País Basc (3), les Illes Balears (2), Aragó (1) i Múrcia (1).

Catalunya representa un 0,6% mundial dels investigadors destacats per la seva influència. Per sectors institucionals, 8 dels 19 provenen d’universitats (en concret, 4 de la Universitat de Barcelona -UB-); 7 dels centres CERCA (2 del Centre de Regulació Genòmica -CRG-); 2 del Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (en concret de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua -IDAEA-); i, per últim, 2 de centres hospitalaris. D’altra banda, les categories més representades són Clinical Medicine (6); Physics (2); i Geosciences (2).

Pel que fa al País Valencià, 6 dels 7 científics procedeixen d’universitats (3 de la Universitat Politècnica de València -UPV-) i el camp científic predominant és Chemistry, amb 4 representants. Les Illes Balears compten amb 1 investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i 1 de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Highly Cited Researchers, així com altres entrades sobre bibliometria publicades al Blog.

Convocatòria: Ayudas para las actuaciones de programación conjunta COFUND (2014)

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Ayudas para las actuaciones de programación conjunta COFUND. Aquests ajuts estan destinats a cofinançar actuacions estratègiques, científiques i de contractació de recursos humans aprovades a les convocatòries 2012-2013 del programa Co-funding of Regional, National, and International Programmes (COFUND) – Marie Curie Actions dins del 7th Framework Programme (FP7). Els projectes COFUND han d’estar liderats per entitats espanyoles executores d’R+D+I i així es pretén facilitar la implementació del seu pla estratègic internacional.

Cada ajut podrà cobrir fins a un màxim del 10% de la contribució de l’entitat espanyola, amb un màxim de 200.000 euros per cada projecte finançat. El pressupost total de la convocatòria és de 2 milions d’euros.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 29 de juliol de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Convocatòria: Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP-DGR 2014)

ctpL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a accions de cooperació en la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per a l’any 2014. L’objectiu és promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP, per tal de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca. Aquesta Comunitat està constituïda per les col·lectivitats següents:  regions de l’Estat francès d’Aquitània; Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus; les comunitats autònomes de l’Estat espanyol d’Aragó, Catalunya, Navarra i el País Basc; i finalment, l’Estat d’Andorra.

Es consideren prioritàries les temàtiques següents:
1. Recerques específiques emmarcades en el context pirinenc.
2. Recerques relatives a altres temàtiques d’interès comú per a la CTP.
3. Àrees prioritàries del Programa Horizon 2020 de la Unió Europea (UE).

La convocatòria presenta dues modalitats:
1. Ajuts de mobilitat d’investigadors/es (AIRE-CTP): L’objectiu és atorgar ajuts per a finançar les despeses d’estada i viatge d’investigadors catalans predoctorals i postdoctorals amb l’objectiu de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca. L’import global màxim és de 100.000 euros.
2. Ajuts per al desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca (XI-CTP): La finalitat és atorgar ajuts per a finançar l’organització d’un sistema estable de relacions i col·laboració entre el personal investigador i/o els grups de recerca d’entitats dels territoris de la CTP. La finalitat de la xarxa és incrementar la comunicació, l’intercanvi de coneixements i recursos tecnològics, així com facilitar el treball comú. L’import global màxim és de 6.000 euros.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser universitats, centres de recerca, centres tecnològics, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juliol de 2014. Les sol·licituds s’han d’omplir per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Premis Nacionals de Recerca (PNR 2014)

PNR2014La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha convocat els Premis Nacionals de Recerca (PNR) de l’any 2014. Els premis tenen com a finalitat fomentar el reconeixement social de la ciència i, molt particularment, divulgar l’activitat dels investigadors vinculats a Catalunya.

En aquesta edició, els guardons consten de cinc categories:
1. Premi Nacional de Recerca (dotat amb 40.000 euros).
2. Premi Nacional de Recerca al Talent Jove (dotat amb 10.000 euros).
3. Premi Nacional de Comunicació Científica.
4. Premi Nacional de Mecenatge Científic.
5. Premi Nacional al Partenariat Publico privat en R+I.

Els candidats que hi poden participar són: universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments); centres de recerca; instituts universitaris de recerca; acadèmies; i en general, tots els agents del sistema català de recerca i innovació. El termini per a la inscripció de candidatures finalitza el dia 26 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la FCRI.

Convocatòria: Subvenciones de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación (2014)

MECDEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Subvenciones de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. Les estades tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, improrrogables i en un període únic, que ha de coincidir amb els períodes d’activitat acadèmica o científica dels centres de destinació.

La convocatòria presenta 2 modalitats:
a) Modalitat A: Es convoquen un màxim de 330 ajuts per a estades a centres estrangers (inclòs el programa «Salvador de Madariaga») de professors i investigadors amb experiència i trajectòria professional acreditades.
b) Modalitat B: Es convoquen un màxim de 260 ajuts per a estades de mobilitat a l’estranger «José Castillejo» per a joves doctors.

Els sol·licitants d’estades als Estats Units d’Amèrica, podran optar per presentar-se dins del programa general o en el marc de la Comissió Fulbright. El nombre màxim de beneficiaris Fulbright serà de 30 per a la modalitat A i de 20 per a la modalitat B.

L’import total estimat dels ajuts és de 8,229 milions d’euros. En funció del país de destinació, les subvencions inclouran els conceptes següents:
a) Una dotació mensual per a despeses d’allotjament i manutenció de 2.150 a 3.100 euros.
b) Una dotació per a despeses de viatge fins a un màxim de 1.200 euros.
c) Una dotació per a despeses d’instal·lació fins a un màxim de 2.500 euros.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica del MECD i el termini de presentació finalitzarà el 24 de juny de 2014.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria oficial del MECD.

Finlàndia impulsa l’accés obert a la ciència

scienceEl Ministry of Education and Culture de Finlàndia ha posat en funcionament la iniciativa Open Science and Research (2014-2017). L’objectiu del govern finès és esdevenir el país capdavanter de l’accés obert de la ciència i la investigació, i que la societat es pugui beneficiar àmpliament de les oportunitats de la ciència oberta. Aquest programa es duu a terme conjuntament amb els projectes National Digital Library i Open Knowledge Finland.

La iniciativa es centra en tres seccions diferents: Publicacions científiques, Dades de recerca i Mètodes de recerca. A més, inclou entorns d’investigació; habilitats; coneixements; i finalment, eines i serveis de suport de l’accés obert de la ciència. En aquest marc, per tal d’ajudar als investigadors i als organismes de recerca, es disposa d’una guia per a la bona gestió de dades de la recerca («Data Management Guide»), i properament, també es publicaran orientacions sobre temes de propietat intel·lectual i un «Open Science and Research Handbook».

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’Open Science and Research (2014-2017).

El Programa ICREA Acadèmia ha premiat l’excel·lència de 149 investigadors en el període 2008-2013

ICREAA més de la contractació d’investigadors, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat des de l’any 2008 el Programa ICREA Acadèmia. Ara s’ha publicat la resolució de la sisena convocatòria, que correspon a l’any 2013. Aquesta iniciativa vol incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca durant 5 anys, amb una dotació anual que es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca.

Les 6 convocatòries del període 2008-2013 han reconegut l’excel·lència de 119 investigadors i 30 investigadores. A continuació es pot consultar la distribució dels 149 reconeixements per àrees ICREA (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo), on predomina l’àmbit de les ciències experimentals i matemàtiques.

Continua llegint

jgic_2014_03
Butlletí mensual
Twitter
Arxius