MINECO

Convocatòria: Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores (IED 2016)

minecoLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha obert la convocatòria d’Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores (IED) per a l’any 2016. L’objecte és estimular l’ocupació de llocs de treball de caràcter permanent per investigadors que posseeixin una trajectòria destacada en universitats i centres d’R+D sense finalitat de lucre, mitjançant vinculació funcionarial, estatutària o laboral, a través del cofinançament dels costos salarials (retribució i cotitzacions) del personal incorporat durant els anys 2016-2018.

Les entitats beneficiàries poden ser universitats públiques i privades; centres públics d’R+D; entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d’R+D; i finalment, centres tecnològics. Els investigadors han de reunir diversos requisits, entre els quals es troben haver estat contractats pel Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2011 o anteriors) i tenir el certificat I3 (complir els requisits de qualitat de la producció i activitat científico-tecnològica que implica una trajectòria investigadora destacada).

La quantitat màxima destinada a la convocatòria serà de 7,5 milions d’euros. L’ajut màxim per cada lloc de treball ocupat de caràcter permanent serà de 100.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 9 de juny (investigadors) i el 14 de juny de 2016 (entitats).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Convocatòria: Acciones de Programación Conjunta Internacional (APCIN 2016)

MINECOLa Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Acciones de Programación Conjunta Internacional (APCIN 2016). L’objectiu fonamental és finançar la participació en projectes d’investigació col·laboradora de dimensió europea i internacional, en àrees temàtiques específiques i que demostrin excel·lència científica. L’Estat espanyol participa en consorcis europeus i internacionals mitjançant la signatura d’acords i memoràndums on es compromet a donar suport a projectes rellevants.

El pressupost global de la convocatòria és de 8 milions d’euros per al període 2016-2018, els quals pretenen finançar la part estatal dels projectes que han concorregut a convocatòries internacionals conjuntes, en àrees específiques i que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional. Els projectes es realitzaran sota la modalitat de projecte individual i tindran una durada de dos o tres anys.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds serà el 14 de juny de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.

Convocatòria: Horizonte Pyme (2016)

MINECO

La Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria d’ajuts Horizonte Pyme per a l’any 2016. L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar un estudi de viabilitat tècnic i comercial que inclogui un pla de negoci de productes, processos o serveis innovadors. El pressupost global per aquesta convocatòria és de 3,7 milions d’euros.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser les PIME que s’hagin presentat a la fase 1 de l’SME Instrument del programa Horizon 2020 i que hagin obtingut una puntuació superior a 13 punts, però per raons pressupostàries no han pogut ser finançades.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18 de maig de 2016 i cal fer-la a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO).

Per més informació podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.

Maredata, la xarxa espanyola de dades de recerca d’accés obert

maredataMaredata és una xarxa espanyola sobre dades de recerca d’accés obert finançada pel Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Aquesta iniciativa ha estat posada en marxa per sis universitats espanyoles i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). L’objectiu és consolidar la col·laboració entre grups de recerca espanyols centrats en l’estudi de les dades científiques i aconseguir una major participació en projectes del programa europeu Horizon 2020.

La xarxa pretén establir relació amb sectors interessats en el tractament de dades científiques com ara la indústria o les empreses de serveis. Aquestes dades tenen un gran potencial d’aprofitament i reutilització, i poden facilitar la creació de nous productes o models de negoci. El fet de compartir i accedir a les dades generades durant l’activitat investigadora aporta molts beneficis, ja que proporciona transparència a les institucions en els processos d’obtenció o de generació de dades i promou la col·laboració de grups interdisciplinaris i evita les duplicitats.

Aquest projecte ha estat creat per l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA) del CSIC; la Unitat d’Informació i Investigació Social i Sanitària (UISYS) del CSIC i de la Universitat de València (UV); l’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (INGENIO) del CSIC i de la Universitat Politècnica de València (UPV); la Universitat d’Alacant (UA); la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M); la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); i, com a centre coordinador, la Universitat de Barcelona (UB).

Per més informació, podeu consultar el lloc web de Maredata, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Ayudas para la contratación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en las pymes (EMPLEA 2016)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Ayudas EMPLEA para la contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en las pymes. L’objectiu és incentivar el desenvolupament d’activitats d’R+D+I en les petites i mitjanes empreses i la creació d’ocupació de qualitat per als tecnòlegs que realitzin aquestes activitats per al període 2016-2018. Els ajuts finançaran la contractació de titulats universitaris i no universitaris en formació professional de grau superior o equivalent. El pressupost total és de 6 milions d’euros.

Les entitats beneficiàries poden ser: petites i mitjanes empreses; empreses spin-off i joves empreses innovadores. L’import total màxim per empresa no podrà superar els 200.000 euros o els 100.000 euros, en el cas que l’empresa operi en el sector del transport per carretera.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini finalitzarà el dia 4 de maig de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Plataformas Tecnológicas (2016)

Secretaría Estado I+D+iLa Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria d’ajuts per a Plataformes tecnològiques de l’any 2016. La convocatòria s’orienta cap als 8 reptes socials fixats pel Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

L’objectiu de la convocatòria és la creació i consolidació de plataformes tecnològiques que impulsin la millora de la capacitat tecnològica i la competitivitat del sector productiu a partir d’activitats d’intercanvi de coneixements, planificació i difusió. En aquest sentit, es considera que les plataformes són estructures clau per al foment de la col·laboració entre els sectors públic i privat, així com per a la detecció de noves necessitats tecnològiques. La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 5,8 milions d’euros. A més, cal tenir en compte que l’import màxim total per entitat és de 200.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica de la Secretaría de Estado de I+D+i. El termini de presentació finalitzarà el 28 d’abril de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Proyectos I+D (2016)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert 2 convocatòries de projectes d’R+D per a l’any 2016 amb un pressupost global de 369,4 milions d’euros (234,4 en subvencions i 135 en bestretes reemborsables). Aquestes convocatòries són el conjunt d’ajuts estatals més importants per al foment de la recerca científica i tècnica. Els beneficiaris potencials són universitats, centres d’R+D+I públics i privats sense afany de lucre, centres tecnològics i entitats sense afany de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia i la innovació.

Els sol·licitants han d’escollir a quina de les dues convocatòries es presentaran. Els projectes podran ser individuals o bé coordinats. A més, cal recordar que les iniciatives poden tenir 1 o 2 investigadors principals i que es poden sol·licitar per un període d’execució de 3 a 4 anys, i excepcionalment de 2 anys.

Continua llegint

Observatorio de la Ciencia Ciudadana

OBSL’Observatorio de la Ciencia Ciudadana és un projecte  de la Fundació Ibercivis, cofinançat per la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). L’objectiu d’aquesta iniciativa és comprendre l’impacte de la ciència ciutadana en la cultura científica espanyola gràcies a les noves pràctiques de participació amb els nous mitjans digitals. El projecte està dut a terme per l’equip de la Fundació Ibercivis, entitat experta en el desenvolupament d’anàlisis i experiments de ciència ciutadana.

La ciència ciutadana es refereix a la participació del públic en general en activitats d’investigació científica en què els ciutadans contribueixen activament, sigui amb el seu esforç intel·lectual o amb el coneixement del seu entorn o aportant les seves pròpies eines i recursos. Com a resultat d’aquest escenari obert les interaccions entre la ciència, la societat i la política es milloren i es facilita una investigació més democràtica.

L’Observatorio de la Ciencia Ciudadana identifica grups de recerca; programes de finançament; iniciatives ciutadanes; espais físics i entitats de tot l’àmbit espanyol. Aquests elements es poden consultar a través d’un mapa geogràfic que permet filtrar la informació segons el tipus d’iniciativa (divulgació; espai; finançament; projecte; recerca; voluntariat) i l’àrea de coneixement (Astronomia; Biodiversitat i medi ambient; Ciències jurídiques i economia; Ciències socials i humanitats; Creació digital; Energia; Enginyeria; Matemàtiques; Salut i biotecnologia; Sistemes complexos; i TIC’s).

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’Observatorio de la Ciencia Ciudadana.

Convocatòria: Europa Centros Tecnológicos (2016)

minecoLa Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria Europa-Centros Tecnológicos (2016). L’objectiu és afavorir la participació en projectes del programa europeu Horizon 2020 per part dels centres tecnològics i dels centres de suport a la innovació tecnològica de l’Estat espanyol, així com impulsar la participació d’empreses en aquest programa. El pressupost màxim d’aquesta convocatòria és de 3,5 milions d’euros en subvencions per al període 2016-2017.

Les actuacions hauran de realitzar-se en la modalitat individual i tindran una duració de 2 anys. Les accions s’hauran de centrar en:
a) Impulsar la participació d’empreses en projectes europeus.
b) Donar suport a oficines de projectes europeus, amb caràcter estable.
c) Promoure la formació i qualificació de gestors de projectes.
d) Introduir millores en els sistemes de gestió de projectes.
e) Augmentar la pertinència a xarxes europees.
f) Promoure la col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals.
g) Altres actuacions que contribueixin als objectius fixats.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 13 d’abril de 2016 i s’efectuarà mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración (2016)

MINECOLa Secretaría de Estado de I+D+i ha obert les Ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración per a l’any 2016, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). L’objectiu de la convocatòria és el suport a projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, aplicar noves idees i tècniques a les empreses, i contribuir a la creació de productes i serveis.

Els temes dels projectes han d’estar alineats amb les prioritats del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad. Els reptes establerts són els següents:
– Salud, cambio demográfico y bienestar.
– Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima.
– Energía, segura, eficiente y limpia.
– Transporte inteligente, sostenible e integrado.
– Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas.
– Cambios e innovaciones sociales.
– Economía y sociedad digital.
– Seguridad, protección y defensa.

Aquests projectes de desenvolupament experimental han de comptar amb un pressupost mínim de 500.000 euros i tenir una durada plurianual (termini màxim fins al 31 de desembre de 2019). El representant de l’agrupació d’entitats ha de ser una empresa. A més, el projecte ha de comptar amb la participació d’un mínim de 2 entitats, una de les quals ha de ser un organisme d’investigació públic o privat.

El pressupost màxim destinat a finançar la convocatòria és de 586,4 milions d’euros, repartits en subvencions (99,4 milions) i bestretes reemborsables FEDER préstecs (487 milions) per al període 2016-2019. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 7 de març de 2016 i s’efectuarà mitjançant la Seu electrònica de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Butlletí mensual
Twitter