Patents

OEPMESTAD, una base de dades estadístiques sobre propietat industrial

OEPML’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha presentat la base de dades gratuïta OEPMESTAD. De forma interactiva, OEPMESTAD permet consultar les dades estadístiques de les diferents modalitats de propietat industrial (patents, models d’utilitat, marques i noms comercials, dissenys industrials, etc.). La finalitat és oferir una font d’anàlisis estadístiques i de tendències tecnològiques per a professionals, investigadors i públic en general.

Aquesta aplicació substitueix les publicacions anuals de l’OEPM sobre les estadístiques de propietat industrial. L’actualització d’OEPMESTAD és anual i, segons l’estadística generada, pot abraçar un període entre els anys 1987 i 2013. A més, permet crear i descarregar gràfics de les estadístiques creades.

Per a més informació, podeu consultar la base de dades OEPMESTAD.

Compartir

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

- ACCIÓ. TECNIO: Directori agents.

Context

- European Commission. Innovation Union Scoreboard 2014.

- European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2014.

Recursos econòmics

- COSCE. Análisis de los recursos destinados a I+D+i (política de gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2014.

- European Commission. Horizon 2020 in brief.

Recursos humans

- European Commission. Horizon 2020 in brief.

Patents

- EPO. Annual Report 2013.

- WIPO. 2013 PCT Yearly Review: The International Patent System.

- WIPO. World Intellectual Propertry Indicators 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Convocatòria: Subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior (2014)

L’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Subvenciones para al fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. L’objectiu d’aquesta convocatòria és estimular la protecció nacional i internacional de la tecnologia per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i de les persones físiques.

Aquesta convocatòria consta de dos programes:
1. Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior.
2. Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas.

L’import màxim total de les subvencions no podrà superar els 3,682 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 24 d’abril de 2014.

Per obtenir informació més específica d’aquesta convocatòria podeu consultar el lloc web de l’OEPM, així com altres entrades publicades sobre patents en aquest blog.

Rècord absolut de les sol·licituds de patents europees (2013)

EPOSegons l’«Anual report 2013» de l’European Patent Office (EPO), les sol·licituds de patents van créixer un 2,8%. Es tracta d’un nou rècord que demostra que Europa segueix sent un mercat clau per a la innovació. El nombre de sol·licituds de patents que va rebre l’EPO l’any 2013 va ser de 266.000, 8.000 més que l’any anterior. Quant al nombre de concessions, l’oficina europea va concedir 66.700 patents, és a dir, un 1,6 % més que el 2012. En aquest marc, l’EPO destaca el paper de les empreses europees que patenten tecnologia intensiva per a fomentar l’ocupació i el creixement de l’economia.

Pel que fa a les patents sol·licitades per país i regió, els 38 estats membres de l’EPO mantenen el mateix percentatge de patents que l’any anterior, amb un 35% de les sol·licituds. Novament, gairebé dues terceres parts de les sol·licituds provenen de fora d’Europa. Els països més actius són (Gràfic 1, feu un clic per ampliar la informació): els Estats Units (24% del total); el Japó (20%); Alemanya (12%); la Xina (8%); Corea del Sud (6%); França (5%); Suïssa i els Països Baixos (tots dos 3%); i el Regne Unit i Suècia (tots dos el 2%).

Gràfic 1. Sol·licituds de patents europees per països d’origen (2012-2013)

Continua llegint

Informe: «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I»

Informe CEOELa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicat un informe sobre «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I». Els objectius de l’informe són, per un costat, avaluar el model espanyol d’ajuts públics a les activitats empresarials d’R+D+I i, d’un altre costat, examinar la seva incidència sobre el creixement, la competitivitat i l’ocupació.

L’estudi és el resultat d’una enquesta on van participar gairebé 700 empreses de l’Estat espanyol. L’enquesta es realitzà la segona meitat de l’any 2013 i abraçava el període 2008-2012.

A continuació s’extreuen algunes de les principals conclusions de l’informe:
- Es confirma una gran incidència de les activitats d’R+D+I, que permeten a les empreses afrontar millor la crisi econòmica, reduir menys el nombre de treballadors i generar la competitivitat necessària per operar en el mercat exterior amb nous productes innovadors i d’alt valor afegit.
- Existeix bona disposició a la formació de consorcis de tot tipus, amb clients, proveïdors, competidors, etc. El 86% de les empreses han col·laborat amb centres tecnològics i universitats, però les actuacions del Programa Horizon 2020 són poc conegudes per les empreses.
- El 56% de les empreses afirmen que han augmentat el personal qualificat com a resultat dels ajuts públics. Ara bé, les retallades en els ajuts públics han incidit fortament en la pèrdua de treballadors i han alentit el creixement exterior, sobretot pel que fa a les empreses de major valor afegit.
- Respecte al tipus d’ajut públic, s’aprecia un creixement dels préstecs respecte a les subvencions o a les deduccions fiscals, que són l’incentiu més valorat per les empreses. Un 65% considera que es redueix l’eficàcia del préstec si comporta el pagament d’interessos o l’exigència de garanties.
- Pel que fa a la protecció de la tecnologia, la crisi ha fet créixer la infrautilització de les patents i s’ha reduït el pressupost empresarial que s’hi destina.

Per a més informació, podeu consultar l’informe sobre «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I» de la CEOE, així com altres entrades sobre empreses publicades a aquest blog.

Catalunya encapçala les estadístiques d’invencions tècniques a l’Estat espanyol (2013)

OEPML’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicat les estadístiques 2013 de propietat industrial, un indicador bàsic sobre la situació de la tecnologia, el desenvolupament i la innovació del sistema d’R+D+I. Aquestes estadístiques contenen dades sobre patents nacionals, models d’utilitat, dissenys industrials, marques i noms comercials.

Pel que fa a la protecció de les invencions tècniques (patents i models d’utilitat), les sol·licituds de patents nacionals han baixat un 6,8%, de 3.361 (any 2012) a 3.133 (any 2013), per situar-se a xifres similars a les de fa una dècada. Segons les estadístiques d’Eurostat, cal recordar que Catalunya sol·licita el doble de patents que Espanya però la meitat que la mitjana europea a l’European Patent Office (EPO).

Per la seva banda, les sol·licituds de models d’utilitat han pujat un 4,6%, de 2.517 (any 2012) a 2.633 (any 2013). Cal tenir en compte que el model d’utilitat protegeix invencions amb menor rang inventiu que les patents, però l’abast de la protecció és similar en ambdós casos.

Per comunitats autònomes, les sol·licituds de protecció de les invencions tècniques  són liderades per Catalunya (556 patents i 587 models d’utilitat), seguida de Madrid (552 i 451), Andalusia (468 i 299) i el País Valencià (361 i 347). Així, Catalunya recupera un lideratge que no havia ocupat des de l’esclat de l’actual crisi econòmica. D’altra banda, les Illes Balears han sol·licitat 22 patents i 47 models d’utilitat.

Continua llegint

La Fundación CYD analitza la recerca i la transferència de les universitats

Informe CYD 2013La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)». Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials). La Fundación CYD va néixer l’any 2002 com una iniciativa del sector empresarial, amb l’objectiu d’analitzar i promoure la contribució universitària al desenvolupament econòmic i social, impulsar el caràcter emprenedor i ampliar els vincles entre universitats i empreses.

L’any de referència de l’informe és el 2011 i s’han usat múltiples fonts d’informació. En termes generals, les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes obtenen resultats força destacables en les publicacions científiques però han de millorar en les sol·licituds de patents estatals i internacionals.

L’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)» estructura la informació per territoris i universitats en 5 grans apartats: oferta i demanda universitària; anàlisi econòmica del sistema; graduats universitaris i mercat laboral; investigació, cultura emprenedora i empresa; i, per últim, rànquings bibliomètrics.

Continua llegint

Innovació: Empreses capdavanteres i polítiques públiques

Thomson Reuters ha publicat el rànquing 2013 dels Top 100 Global Innovators. Es tracta d’una llista de les 100 millors corporacions i empreses mundials que tenen com a pilar fonamental la innovació, d’acord amb una sèrie d’indicadors relacionats amb les patents i la ciència.

El rànquing inclou les empreses amb 100 o més invents únics al llarg del darrer trienni. Així, les 3 corporacions que encapçalen la llista són dues dels Estats Units d’Amèrica (3M Company i Abbott Laboratories) i la suïssa ABB. El rànquing permet cercar les empreses innovadores per país o regió, així com consultar els llistats d’edicions anteriors. No hi ha cap empresa dels territoris de llengua i cultura catalanes ni tampoc de l’Estat espanyol.

Pel que fa altres iniciatives relacionades amb l’àmbit de la innovació, l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) i el World Bank han llançat en versió beta la Innovation Policy Platform (IPP). L’objectiu de la plataforma és proporcionar als polítics una eina senzilla i fàcil d’usar per al suport en la formulació de polítiques d’innovació. Així, la plataforma conté informació pràctica sobre el finançament de la innovació, la transferència de tecnologia i la comercialització, i la iniciativa empresarial innovadora. El seu objectiu és esdevenir una eina que es basi en estudis de cas, notes sobre polítiques i eines de treball en col·laboració.

Per més informació, podeu consultar altres entrades sobre innovació publicades a aquest blog.

L’ACUP alerta de la disminució de finançament que amenaça la recerca universitària catalana

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat l’informe «Indicadors de Recerca i Innovació de les Universitats Públiques Catalanes (2013)». L’informe evidencia la fortalesa del sistema públic universitari català, però també fa palès un possible retrocés si no es varia la disminució de finançament observada en els últims anys. Cal tenir en compte que el sistema universitari públic català concentra més del 60% del total de la recerca del país. A més, l’informe constata l’eficiència de la recerca catalana, que amb recursos baixos aconsegueix un alt impacte en el context internacional.

Segons l’informe, els recursos econòmics per a l’R+D obtinguts per les universitats l’any 2011 respecte al 2010  han disminuït un 20%, ja que han passat de 347 milions d’euros a 277 milions. La disminució afecta tant els recursos competitius de fons nacionals, estatals o internacionals, com els que provenen de fons no competitius. Ara bé, Catalunya segueix sent altament competitiva en la captació de fons europeus per a l’R+D. En el 7th Framework Programme (FP7), 4 universitats catalanes han obtingut el 32% del finançament obtingut pel total de les universitats espanyoles.

La disminució dels recursos econòmics no ha tingut encara un efecte visible en la producció científica, que presenta un lleuger creixement. La mitjana de publicacions per investigador doctor a temps complet de l’any 2011 (1,18 publicacions) és superior a la del 2010 (0,94) situant-se un 96% per sobre de la resta de l’Estat espanyol (0,60). Pel que fa a la qualitat de la producció científica, les universitats públiques catalanes tenen un impacte mitjà un 54% superior a la mitjana mundial, ocupen les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat i se situa en la sisena posició dins de la Unió Europea (UE). A més, les tesis doctorals han crescut un 25,2% al llarg dels 5 darrers cursos.

Respecte a la transferència de coneixement i innovació, marcada com el gran repte de futur, l’informe analitza la sol·licitud de patents, la creació d’empreses spin-off i les càtedres universitat-empresa-societat. El nombre de sol·licituds de patents mostra una tendència a la baixa des de 2008 quan es va assolir un màxim de 98 patents en un any. L’any 2011 es van sol·licitar 85 patents. En el mateix període es van crear 24 noves empreses basades en tecnologia universitària, assolint un acumulat de 156 empreses spin-off actives. A més, les universitats catalanes van generar, l’any 2011, el 21% dels ingressos per activitats de transferència del total d’universitats de l’Estat espanyol. L’informe també destaca  que Catalunya compta amb 24 parcs científics i tecnològics que allotgen 2.653 empreses.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’informe.

Centres TECNIO: Resultats de l’any 2012 i ajuts de la Generalitat de Catalunya

TECNIOEls 95 centres tecnològics de la xarxa TECNIO són l’eix del model d’innovació que impulsa la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat empresarial. La funció dels centres és posar la investigació al servei de les empreses catalanes. En aquesta línia, els centres han treballat amb més de 6.000 empreses per desenvolupar noves tecnologies. En els darrers dies s’han presentat els resultats obtinguts pels centres TECNIO l’any 2012. A més, la Generalitat ha atorgat 3 milions d’euros a 6 centres avançats per estimular la transferència tecnològica a les empreses.

Al llarg de l’any 2012, cal destacar que els centres TECNIO van crear 11 empreses spin-off, 2 més que l’any anterior. A més, es va mantenir la plantilla dels centres, passant de 3.447 treballadors (2011) a 3.451 (2012), una tercera part de les quals són doctors. Per contra, la facturació global baixà dels 141,5 milions d’euros (2011) als 135,1 milions (2012). Ara bé, el descens va ser major en el nombre de patents. Així, l’any 2011 els centres TECNIO sol·licitaren 62 patents, mentre que l’any 2012 en van llicenciar o vendre 18.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat destinar 3 milions d’euros a estimular la transferència tecnològica a les empreses. Aquesta xifra se suma als 6,1 milions d’euros que la Generalitat també va destinar el passat mes de juliol. Els beneficiaris dels ajuts són els sis centres tecnològics avançats de la xarxa TECNIO: ASCAMMBarcelona DigitalBarcelona MediaCTM Manresa, CETEMMSA i Leitat. Aquests centres hauran de destinar el finançament a línies pròpies de recerca industrial, prototipus i projectes de valorització de tecnologies, actuacions destinades a la seva  internacionalització o a proveir serveis tecnològics a petites empreses industrials per tal d’incrementar-ne la capacitat innovadora, entre d’altres. Les petites i mitjanes empreses són les principals beneficiàries de l’activitat dels centres avançats perquè posteriorment incorporaran aquesta tecnologia per ser més competitives.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TECNIO, a més d’altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

jgic_2014_03
Butlletí mensual
Twitter
Arxius