Personal tècnic

Convocatòria: Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo (PTA 2013)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria 2013 de les Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo (PTA). L’objectiu és la contractació laboral de personal tècnic de suport per a l’ús d’equipaments, instal·lacions i altres infraestructures d’R+D+I per augmentar i millorar les seves prestacions. La titulació requerida és de tècnic superior en el marc de la formació professional del sistema educatiu.

Es concediran un màxim de 180 ajuts per a contractes laborals de 3 anys de durada. La quantitat anual dels ajuts és de 12.000 euros per cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels tècnics contractats. El pressupost global és de 6,48 milions d’euros (la convocatòria anterior era de 8,16 milions).

Les sol·licituds de participació són presentades pels centres d’R+D, que incorporen els tècnics candidats. El termini de sol·licitud finalitzarà el 27 de febrer (per als tècnics) i el 10 de març de 2014 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en la Comunitat Valenciana per a l’any 2014. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que estaran obertes del 16 de setembre de 2013 al 15 d’octubre de 2013 ambdós inclusivament:

Ajudes per a la contractació

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d’investigadió de la Comunitat Valenciana (FPA), Programa Gerónimo Forteza

– Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d’investigació o d’innovació (APOTI)

Beques per a estades

– Beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

– Beques per a l’estada de personal investigador estranger en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana (GRISOLIA), Programa Santiago Grisolía

– Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Projectes d’investigació i accions complementàries

– Ajudes per a la realització de projectes d’I+D per a grups d’investigació emergents (GV)

– Ajudes complementàries per a projectes d’I+D (ACOMP)

Altres ajuts

– Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència, que van accedir al programa en 2009 i 2010. Fase II (PROMETEO)

– Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional (AORG)

– Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats (PPC)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Convocatòria: Ayudas para la contratación de investigadores y personal técnico (2012)

MINECOLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo en Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha publicat la convocatòria dels ajuts per a la contractació de doctors i personal tècnic mitjançant els subprogrames Ramón y Cajal (RYC), Juan de la Cierva (JDC), Personal Técnico de Apoyo (PTA) i Torres Quevedo (PTQ). L’import global de la convocatòria és de 104 milions d’euros, amb el següent nombre màxim d’ajuts per cada subprograma: RYC (175 contractes de 5 anys), JDC (225 contractes de 3 anys), PTA (210 contractes de 3 anys anys) i PTQ (330 contractes de 3 anys).

Els diferents terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
a) Subprograma RYC: del 29/10/2012 al 27/11/2012 a les 15:00 hores.
b) Subprograma JDC: del 29/10/2012 al 29/11/2012 a les 15:00 hores. El termini per a la signatura del formulari electrònic per part de l’investigador finalitza el 20/11/2012 a les 15:00 hores.
c) Subprograma PTA: del 31/10/2012 al 11/12/2012 a les 15:00 hores. El termini per a la signatura del formulari electrònic per part del tècnic finalitza el 21/11/2012 a les 15:00 hores.
d) Subprograma PTQ: del 06/11/2012 al 13/12/2012 a les 15:00 hores.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINECO així com les publicacions d’aquest blog sobre el tema (consulteu les etiquetes d’aquesta entrada).

Convocatòria: Ajudes i beques de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 23/2012, de 25 de maig, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana per a l’any 2013. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que s’ha obert a partir del dia 8 de juny:

Continua llegint

Convocatòria: Incorporación de personal con grado doctor para su formación como técnico de transferencia de conocimiento (JAE TRANSFER 2011)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert, en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), la convocatòria JAE TRANSFER 2011, per a la incorporació de personal en grau de doctor per a la seva formació com a tècnic de transferència de coneixement, mitjançant contracte de pràctiques. L’objectiu és formar personal en grau de doctor en les àrees de coneixement de Ciències de la vida i la salut; Tecnologia dels aliments, recursos naturals i ciències agràries; Ciències de la matèria, de la física i de la química no farmacèutica; Física; Ciències humanes i socials; i Protecció i Comercialització de resultats de la investigació.

La convocatòria ofereix la formalització de sis contractes laborals i d’especialització a través de la pràctica en centres del CSIC (vegeu l’annex 1 de la resolució de la convocatòria), sota la supervisió i coordinació de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC). Aquesta també es farà càrrec de la formació de les persones amb grau de doctor mitjançant l’assistència a cursos específics relacionats amb les funcions que hauran de desenvolupar. El període de contracte de treball no superarà els 36 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds és el 5 de gener de 2012, i s’ha de formalitzar per via telemàtica a través del lloc web del CSIC.

Convocatòria: INNCORPORA-Centros de Formación (INNCORPORA-CF2011)

MICINNAmb l’objectiu d’impulsar les empreses, els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica, les associacions empresarials i els parcs científics i tecnològics, el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha obert la convocatòria INNCORPORA-CF per a l’any 2011. Els ajuts corresponen al Subprograma Inncorpora, dins del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos. El finançament anirà destinat a la contractació i formació inicial obligatòria de tecnòlegs, en centres de formació, per al desenvolupament d’un projecte concret d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o d’estudi de viabilitat tècnica, en el període 2011-2014.

A efectes d’aquesta línia es consideren els següents centres de formació:

a) Centres de formació de postgrau
b) Centres de formació professional

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta convocatòria finalitzarà el 14 de juliol del 2011.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN, i també l’entrada publicada el 25 de maig del 2011, en aquest mateix blog.

Contractació de personal tècnic de suport

La convocatòria Personal Técnico de Apoyo (PTA) fomenta la contractació de personal tècnic de suport per al desenvolupament de projectes d’R+D+I i per a l’ús d’infraestructures cientificotecnològiques. A l’apartat Recursos Humans del portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe Personal Técnico de Apoyo (PTA) amb la incorporació de les dades corresponents a la convocatòria 2009. En el període 2003-2009, els territoris de llengua i cultura catalanes han obtingut 565 ajuts (30,8% del total espanyol).

Continua llegint

Butlletí mensual
Twitter