Professorat

Convocatòria: Estancias breves y traslados temporales (FPU 2014)

MECDEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Ayudas de movilidad para las estancias breves en otros centros españoles y extranjeros y para traslados temporales a centros extranjeros. Els beneficiaris poden ser els investigadors en formació que disposen d’ajuts de Formación de Profesorado Universitario (FPU).

Aquesta convocatòria té l’objectiu de reforçar la internacionalització de la formació científica i capacitat tècnica, mitjançant la incorporació a un centre o grup de recerca rellevant i vinculat al camp de la tesi doctoral. La convocatòria contempla 500 ajuts per a estades breus a altres centres espanyols i estrangers (de 2 a 3 mesos) i 40 ajuts per a trasllats temporals a centres estrangers (de 6 a 9 mesos).

El pressupost global d’aquesta convocatòria és de 2,62 milions d’euros. Els ajuts inclouen:
Manutenció: Una dotació diària de 25 euros a Espanya i fins a un màxim de 50 per estades a l’estranger, segons el país de destinació.
Desplaçament: fins a un màxim de 600 euros per a un país europeu i fins a 1.200 euros per a la resta del món.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica del MECD i el termini de presentació finalitzarà el 3 d’octubre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD.

Convocatòria: Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU 2013)

MECDLa Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), ha convocat per a l’any 2013 diverses modalitats de les Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU). La finalitat és impulsar la formació científica dels nous investigadors, així com reforçar la seva internacionalització. Les convocatòries s’emmarquen en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

a) Subprograma Estatal de Formación

Ayudas para contratos predoctorales FPU: 800 ajuts com a màxim, amb una durada no superior als 48 mesos.
Ayudas de precios públicos por matrícula en enseñanzas de doctorado: ajuts als beneficiaris de les  convocatòries FPU anteriors o actuals matriculats en el curs 2013-2014.

b) Subprograma Estatal de Movilidad

Ayudas para estancias breves en centros extranjeros: 500 ajuts per a estades de 2 a 3 mesos durant l’any 2014.
Ayudas para traslados temporales a centros extranjeros: 40 ajuts per a trasllats de 6 a 9 mesos durant l’any 2014.

L’import total de les convocatòries és de 65,5 milions d’euros, que poden ser complementats amb 9 milions d’euros si augmenten els crèdits disponibles. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica del MECD.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de novembre al 16 de desembre, excepte en el cas dels ajuts per matrícula, que serà del 14 de gener al 3 de febrer de 2014 (convocatòries anteriors) i fins al mes de juliol de 2014 (convocatòria actual).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Programa Serra Húnter (2013)

Programa Serra HúnterS’ha obert la convocatòria internacional del Programa Serra Húnter per contractar personal acadèmic a les universitats catalanes. El programa preveu incorporar fins al 2020 a les universitats públiques catalanes més de 500 nous professors seleccionats amb criteris d’excel·lència internacional. En aquesta primera edició de la convocatòria s’ofereixen 75 places.

El Programa Serra Húnter està finançat per la Generalitat de Catalunya i el conjunt de les set universitats públiques catalanes. A més, la Secretaria d’Universitats i Recerca i les universitats han arribat a un acord perquè els membres dels comitès de selecció tinguin una reconeguda projecció acadèmica, de tal forma que es garanteixi la seva idoneïtat i imparcialitat.

Per poder optar als contractes cal estar en possessió del títol de doctor i tenir una trajectòria acadèmica contrastada, especialment amb experiència internacional a nivell doctoral o postdoctoral. Els aspirants que s’incorporin seran preferentment a nivell de professorat agregat tot i que excepcionalment, de forma justificada i singular, es podran oferir contractes de professor catedràtic, lector i visitant. Els candidats guanyadors seran avaluats després d’un període inicial de tres anys, i posteriorment cada sis anys.

El termini per presentar les candidatures finalitza el 30 d’abril de 2013. Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa Serra Húnter.

Convocatòria: Ajuts a la mobilitat per professors, investigadors i titulats (2012)

Ministerio de Educación, Cultura y DeporteEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha obert dues noves convocatòries d’ajuts a la mobilitat. La convocatòria Estancias de movilidad de profesores e investigadores seniores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, incluido el Programa Salvador de Madariaga (2012) té l’objectiu d’afavorir una actualització permanent en qualsevol àrea del coneixement i la participació en tasques de recerca i docents en els centres d’acollida estrangers. D’altra banda, la convocatòria Estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores (2012) vol facilitar l’actualització dels coneixements, l’aprenentatge de noves tècniques en recerca i docència i, al mateix temps, la creació de vincles entre institucions.

Podeu consultar tots els requisits de la convocatòria i tramitar-la electrònicament al lloc web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La data termini de sol·licituds és el 11 de juliol de 2012 per a les dues convocatòries.

Convocatòries: Becas FPU para estancias breves i Becas FPU para traslados temporales (2012)

Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria 2012 de Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) para estancias breves i la de Becas del Programa de FPU para traslados temporales. Aquestes beques tenen l’objectiu de reforçar la internacionalització de la formació científica i impulsar el desenvolupament de les tesis dels investigadors.

Els ajuts per a estades breus s’aplicaran a estades a l’estranger i excepcionalment a centres espanyols ubicats a una localitat diferent al centre d’adscripció de la beca. D’altra banda, els ajuts per a trasllats temporals tindran com a lloc de destí centres o grups estrangers rellevants en l’àmbit internacional i vinculats al camp científic, tècnic o artístic corresponent. El termini de presentació de les sol·licituds d’ambdues beques és del 4 de juny fins el 19 de juny del 2012, i cal dipositar-les electrònicament mitjançant la seu electrònica del MECD.

Per accedir a la informació detallada de cada beca podeu consultar el lloc web del MECD. També teniu a la vostra disposició, l’entrada sobre la convocatòria general de les beques FPU 2012, publicada el 10 de maig  al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU 2012)

Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria de Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU 2012), que s’integra dins el Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos. L’objectiu és promoure la formació en programes de doctorat de solvència formativa i investigadora, per aquells titulats universitaris que volen orientar la seva activitat professional cap a la recerca i la docència universitària. El nombre total de beques convocades és de 950, igual que les convocatòries dels darrers anys.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 10 de maig a l’1 de juny del 2012, i s’ha de fer a través de la seu electrònica del MECD.

Per a informar-vos dels requisits necessaris podeu consultar el lloc web del MECD. També al portal web MERIDIÀ teniu disponible l’Informe Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU), que incorpora les dades detallades fins a la convocatòria de 2009.

Convocatòria: Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos 2011

Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación ha obert la convocatòria del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos 2011, publicada al BOE núm. 136 de juny de 2011. L’objectiu és facilitar la incorporació temporal del personal docent universitari i d’investigadors a universitats, grans instal·lacions, laboratoris i centres d’investigació estrangers per tal que ampliïn coneixements i millorin la seva competència acadèmica. A més, s’impulsa la incorporació temporal de professors i investigadors que desenvolupen la seva tasca científica a l’estranger a grups d’investigació o centres espanyols.

Els ajuts podran sol·licitar-se per als següents subprogrames i modalitats:

a) Subprograma PROEXT-EDU. Estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros. Termini de presentació de les sol·licituds: del 10 al 29 de juny de 2011.

Modalidad A. Estancias de profesores e investigadores séniores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, incluido el Programa “Salvador de Madariaga”.

Modalidad B. Estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo” para jóvenes doctores.

b) Estancias de profesores e investigadores extranjeros en régimen de año sabático centros españoles. Termini de presentació de les sol·licituds: de l’1 al 21 de setembre de 2011.

La tramitació d’aquesta convocatòria és realitzarà mitjançant la sede electrónica del Ministerio de Educación. Per a més informació, us podeu adreçar al lloc web del Ministerio.

Ajuts per a la formació de professorat universitari

Ministerio de Educación

El subprograma Formación de Profesorado Universitario (FPU-MED) del Ministerio de Educación (MED), fomenta la formació docent i investigadora de titulats superiors per facilitar la seva incorporació al sistema espanyol d’educació superior i recerca científica. Al portal web MERIDIÀ, s’ha actualitzat l’Informe Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) que incorpora les dades corresponents a la convocatòria de 2009.

Continua llegint

El professorat propi de la UOC, en constant creixement

El curs 2008-2009, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) constatava un nombre de 213 professors propis, 13 més que l’any acadèmic anterior. Pel que fa als àmbits d’estudi, els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació disposaven del nombre més elevat de docents, 52 en total. Seguidament, els Estudis d’Arts i Humanitats, amb 41 docents, i a continuació, els Estudis d’Economia i Empresa, amb 36.

Continua llegint

Butlletí mensual
Twitter