Programa Serra Húnter

El Programa Serra Húnter fa balanç de les dues primeres convocatòries (2013-2015)

Programa Serra HúnterEl Programa Serra Húnter ha presentat la convocatòria 2015, amb 73 nous contractes, així com els resultats definitius de la convocatòria 2013. Es tracta d’un pla de personal acadèmic que preveu la incorporació d’uns 500 nous professors a les universitats públiques catalanes fins al 2020. El pla és finançat per la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques catalanes i la selecció dels candidats s’efectua segons criteris d’excel·lència internacionalPel que fa al repartiment per grans camps científics de les 2 convocatòries, 46 contractes corresponen a ciències socials, 35 a enginyeria i arquitectura, 33 a ciències experimentals, 22 a humanitats i 11 a ciències de la salut.

L’objectiu del Programa Serra Húnter és captar personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals. La Generalitat de Catalunya determina el nombre de contractacions de professorat que poden efectuar les universitats, i aquestes decideixen les característiques dels contractes convocats.

La convocatòria 2013 ha permès incorporar 75 nous professors, entre 482 candidats. El 93,7% dels nous professors tenen experiència internacional, el 50,8% procedeixen d’una altra universitat diferent de la contractant, gairebé el 30% és d’una universitat de fora de Catalunya i el 20,6% és d’una universitat estrangera.

La convocatòria 2015 ha ofert 73 nous contractes Serra Húnter, distribuïts de la següent manera per categories professionals: 1 catedràtic contractat; 39 agregats; i, com a novetat, 33 lectors (professors recentment doctorats, que segueixen un procés de selecció i consolidació molt exigent). A més, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVi-UCC) ha decidit oferir un contracte de professor agregat en l’àmbit de l’enginyeria.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa Serra Húnter, així com la nota de premsa publicada per la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: Programa Serra Húnter (2013)

Programa Serra HúnterS’ha obert la convocatòria internacional del Programa Serra Húnter per contractar personal acadèmic a les universitats catalanes. El programa preveu incorporar fins al 2020 a les universitats públiques catalanes més de 500 nous professors seleccionats amb criteris d’excel·lència internacional. En aquesta primera edició de la convocatòria s’ofereixen 75 places.

El Programa Serra Húnter està finançat per la Generalitat de Catalunya i el conjunt de les set universitats públiques catalanes. A més, la Secretaria d’Universitats i Recerca i les universitats han arribat a un acord perquè els membres dels comitès de selecció tinguin una reconeguda projecció acadèmica, de tal forma que es garanteixi la seva idoneïtat i imparcialitat.

Per poder optar als contractes cal estar en possessió del títol de doctor i tenir una trajectòria acadèmica contrastada, especialment amb experiència internacional a nivell doctoral o postdoctoral. Els aspirants que s’incorporin seran preferentment a nivell de professorat agregat tot i que excepcionalment, de forma justificada i singular, es podran oferir contractes de professor catedràtic, lector i visitant. Els candidats guanyadors seran avaluats després d’un període inicial de tres anys, i posteriorment cada sis anys.

El termini per presentar les candidatures finalitza el 30 d’abril de 2013. Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa Serra Húnter.

Butlletí mensual
Twitter