Programes Marc

Convocatòria: Clean Sky 2 call for proposals (2015-02)

clean sky 2La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Clean Sky 2 call for proposals (2015-02), inclosa en el pilar Societal Challenges del programa Horizon 2020. El pressupost total és de 57,95 milions d’euros.

Clean Sky 2 té l’objectiu de contribuir a millorar l’impacte mediambiental de les tecnologies aeronàutiques i tractar de garantir una futura competitivitat internacional del sector europeu de l’aeronàutica.

Els projectes de recerca hauran de tractar un dels 64 temes proposats, els quals es troben detallats al Participant Portal de la CEEl termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18 de novembre de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Clean Sky 2.

Convocatòria: IMI 2 – Call 5: Stage 1

IMI-300x141La Innovative Medicines Initiative (IMI) ha obert la 5a convocatòria de propostes en el marc del programa IMI2. L’objectiu és desenvolupar vacunes, medicaments i tractaments innovadors, així com nous antibiòtics per a fer front als reptes sanitaris d’Europa. El pressupost global per aquesta convocatòria és de 47,7 milions d’euros.

La IMI és una iniciativa conjunta entre la Comissió Europea (CE) i la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA). Aquesta iniciativa es centra en diversos temes com la malaltia d’Alzheimer; la malaltia renal diabètica; o la participació del pacient en la investigació i desenvolupament de fàrmacs, entre d’altres.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 13 d’octubre de 2015. Les propostes s’han de presentar a través de la Submission of Information Application (SOFIA).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la IMI.

Convocatòria: Acciones de dinamización “Redes de Excelencia” (2015)

MINECOLa Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria Acciones de dinamización “Redes de Excelencia” (2015). L’objectiu consisteix a fomentar la creació i desenvolupament de xarxes de recerca mitjançant l’establiment de sinergies entre diferents grups d’investigació. En darrer terme, es tracta d’optimitzar els resultats i recursos per impulsar les activitats d’R+D+I i contribuir al progrés del coneixement científic. El pressupost total de la convocatòria és de 7,375  milions d’euros.

La convocatòria distingeix quatre tipus de xarxes:
a) Redes CONSOLIDER: formades per grups de recerca que han participat en un mateix projecte CONSOLIDER de les convocatòries 2006-2010.
b) Redes temáticas: constituïdes per un mínim de 4 i un màxim de 10 grups de recerca amb afinitat temàtica. Com a mínim la meitat dels grups han d’haver participat en algun projecte d’investigació fonamental no orientada del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (2008-2011).
c) Redes ICTS: constituïdes per investigadors representants d’equipaments reconeguts oficialment com a Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).
d) Redes Estratégicas: constituïdes per entitats participants en les Alianzas de I+D+I o investigadors participants en les iniciatives FET Flagships del 7th Framework Programme (FP7) o en les Knowledge and Innovation Communities (KICs) de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Els ajuts estaran destinats a finançar despeses de personal, d’organització i assistència a activitats científiques i tècniques de la xarxa, i altres despeses relacionades amb les activitats per a les quals hagin estat concedides.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de juliol de 2015 i han de presentar-se a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.

30 anys de Programes Marc europeus de recerca

EURP_30years(1)Fa 30 anys, el primer Programa Marc europeu de recerca es va posar en funcionament amb l’objectiu de reunir experts per a fer una Europa més competitiva en recerca i tecnologia. Des de llavors, els programes s’han convertit en un referent de la investigació i innovació en col·laboració a escala europea. En aquest context, l’actual Horizon 2020 és el 8è programa i compta amb un pressupost de 80.000 milions d’euros, per afrontar reptes socials com ara la salut, el canvi climàtic i la seguretat energètica. Un número especial de la revista «Horizon» celebra aquests 30 anys dels Programes Marc mitjançant articles i entrevistes que n’expliquen la història i els èxits a través dels anys (feu un clic per ampliar la imatge).

Segons la revista «Horizon», la recerca ha evolucionat cap a una necessitat més gran de col·laboració entre els països europeus. A la dècada de 1950, per exemple, el finançament de la recerca de la Unió Europea (UE) es limitava a uns pocs sectors industrials com el carbó, l’acer i l’energia atòmica. En les següents dècades es van desenvolupar programes d’energia, medi ambient i biologia molecular.

El 1r Programa Marc (1984-1987) emfatitzà per primera vegada l’objectiu de donar suport a la competitivitat de la indústria europea. Posteriorment, el 5è Programa Marc (1998-2002) va incloure mesures per què Europa esdevingués un lloc per innovar, com ara infraestructures de recerca més eficients, i la creació d’un entorn més net i segur. Durant el 6è Programa Marc (2002-2006) es dissenyaren polítiques per operar en els sectors de la fabricació, la construcció, les nanotecnologies i la seguretat industrial, i amb el 7è Programa Marc (2007-2013) es creà l’European Research Council (ERC). Actualment, Horizon 2020 vol impulsar les sinergies entre les polítiques de recerca i d’innovació, així com l’interès a cercar solucions per als grans reptes socials.

Per informació més detallada, podeu consultar el número especial de la revista «Horizon», així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.

Convocatòria: Clean Sky 2 call for core partners wave 2 (2015-01)

clean sky 2La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Clean Sky 2 call for core partners wave 2 (2015-01), inclosa en el pilar Societal Challenges del programa Horizon 2020. El pressupost total és de 91,5 milions d’euros.

Clean Sky 2 té l’objectiu de contribuir a millorar l’impacte mediambiental de les tecnologies aeronàutiques i tractar de garantir una futura competitivitat internacional del sector europeu de l’aeronàutica.

Els projectes de recerca hauran de tractar un dels 17 temes proposats, els quals es troben detallats al Participant Portal de la CEEl termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juliol de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Clean Sky 2.

Convocatòria: Europa Centros Tecnológicos (2015)

secretariaLa Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria Europa-Centros Tecnológicos (2015). L’objectiu és afavorir la participació en projectes del programa europeu Horizon 2020 per part dels centres tecnològics i dels centres de suport a la innovació tecnològica de l’Estat espanyol. El pressupost màxim d’aquesta convocatòria és de 3,5 milions d’euros en subvencions per al període 2015-2016.

Les actuacions tindran una duració de 2 anys i s’hauran de centrar en:
a) Impulsar la participació d’empreses en projectes europeus.
b) Donar suport a oficines de projectes europeus, amb caràcter estable.
c) Promoure la formació i qualificació de gestors de projectes.
d) Introduir millores en els sistemes de gestió de projectes.
e) Augmentar la pertinència a xarxes europees.
f) Promoure la col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals.
g) Altres actuacions que contribueixin als objectius fixats.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 7 de maig de 2015 i s’efectuarà mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Els investigadors catalans capten més d’un 8% dels ajuts ERC Proof of Concept (2012-2014)

ERCL’European Research Council (ERC) ha publicat la resolució del segon termini de la convocatòria 2014 del programa Proof of Concept. En total, Catalunya ha rebut 6 dels 59 ajuts concedits, just igual que França o Israel i només per sota dels Països Baixos (11 ajuts) i el Regne Unit (9). En el període 2012-2014, Catalunya ha captat 20 ajuts Proof of Concept, un 8,5% dels 236 atorgats en total per l’ERC.

L’objectiu del programa Proof of Concept és donar suport als investigadors finançats en alguna convocatòria anterior de l’ERC perquè puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut addicional pot utilitzar-se per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades durant un any i amb un finançament de 150.000 euros.

Els 6 projectes catalans finançats són els següents:
1) «HYDRER: A Solar-Powered Hydrolyzer». Investigador principal: José Ramón Galan-Mascaros (Institut Català d’Investigació Química, ICIQ).
2) «2-NanoSi: Ratiometric FRET Based Nanosensors for Trypsin Related Human Recessive Diseases». Investigador principal: Emilio Palomares (Institut Català d’Investigació Química, ICIQ).
3) «FORECAST: Assessment and initial steps for the exploitation of a fast simulation software for casting manufacturing operations». Investigador principal: Sergio Idelsohn (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, CIMNE).
4) «FLOODSAFE: Assessment and initial steps for the exploitation of a simulation software for the study and mitigation of the effect of floods on constructions and landscape». Investigador principal: Eugenio Oñate (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, CIMNE).
5) «SUMOblock: Blocking SUMO conjugation as drug discovery strategy». Investigador principal: L. Maria Lois (Centre de Recerca en Agrigenomica, CRAG).
6) «CSC-IS: Development of a more effective and safer therapeutic antibody for cancer treatment with a dual mechanism of action to eliminate CSCs and reactivate the tumour’s immune system». Investigador principal: Joan Seoane (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, VHIO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com altres entrades sobre el mateix tema publicades al blog.

El rol de les regions en els programes europeus de recerca

Mobilising regionsLa Comissió Europea (CE) ha presentat la publicació «Mobilising regions for growth and jobs: Regions of knowledge and research potential». L’estudi descriu els dos programes del 7th Framework Programme (2007-2013) dirigits a impulsar l’excel·lència i el potencial d’R+D+I de les regions europees, a més d’impulsar sinèrgies entre les polítiques científiques i tecnològiques. Així, els programes Regions of Knowledge (FP7-REGIONS) i Research Potencial of Convergence Regions (FP7-REGPOT) han finançat 235 projectes, amb un pressupost global de 466 milions d’euros. Cal destacar que els territoris de llengua i cultura catalana han tingut una participació diferent als dos programes, amb un paper destacat a FP7-REGIONS.

En el període 2007-2013, el programa FP7-REGPOT ha tractat d’estimular el potencial investigador de les regions menys desenvolupades i perifèriques de la Unió Europea (UE) amb la finalitat que puguin participar amb èxit a les activitats científiques europees. En total, el programa ha finançat 169 projectes amb un pressupost de 340 milions d’euros. La participació d’entitats de territoris catalans s’ha limitat a 2 projectes amb entitats catalanes i 2 amb entitats valencianes.

D’altra banda, el programa FP7-REGIONS ha intentat enfortir el potencial científic i tecnològic de les regions europees, sobretot a través de clústers regionals d’universitats, centres de recerca, empreses, administracions públiques i altres agents. La participació dels territoris de llengua i cultura catalana ha sigut important: dels 66 projectes finançats amb 126 milions d’euros, 6 han tingut participació catalana, 4 valenciana i 1 balear. Com a exemple, la publicació destaca el projecte «Sustainable forest management providing renewable energy, sustainable construction and bio-based products (ROK-FOR)», que ha comptat amb la participació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida i  la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar la publicació «Mobilising regions for growth and jobs: Regions of knowledge and research potential», així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Clean Sky 2 call for proposals (2015-01)

clean sky 2La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Clean Sky 2 call for proposals (2015-01), inclosa en el pilar Societal Challenges del programa Horizon 2020. El pressupost total és de 47,96 milions d’euros.

Clean Sky 2 té l’objectiu de contribuir a millorar l’impacte mediambiental de les tecnologies aeronàutiques i tractar de garantir una futura competitivitat internacional del sector europeu de l’aeronàutica.

Els projectes de recerca hauran de tractar un dels 53 temes proposats, els quals es troben detallats al Participant Portal de la CEEl termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de març de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Clean Sky 2.

Quina capacitat té el nostre sistema científic i tecnològic per a captar fons europeus?

FP7_EULa reducció de la inversió pública en R+D+I a l’Estat espanyol ha comportat l’augment de sol·licituds de finançament de projectes adreçades a la Comissió Europea (CE). En el període 2007-2013, les convocatòries del 7th Framework Programme (FP7) han suposat un panorama atractiu però també altament competitiu. En aquest sentit, quina és la capacitat del nostre sistema científic i tecnològic per a captar fons europeus? A més, quin és el perfil de les entitats que hi participen? Per arribar a una resposta precisa, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha analitzat de forma detallada els resultats obtinguts pels territoris de llengua i cultura catalana.

Segons un informe recent de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Catalunya ha rebut 922,2 milions d’euros de l’FP7, un 2,2 % del global europeu. Aquestes dades han suposat un augment substancial respecte als 221,5 milions rebuts del 6th Framework Programme (FP6) en el període 2002-2006. La captació de fons per tipus d’entitats catalanes ha estat encapçalada pels centres CERCA (30 %), les universitats (26 %), les empreses (20 %) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (6 %). Pel que fa a la captació de fons per àmbit temàtic, Catalunya ha destacat en els programes Information and Communication Technologies (FP7-ICT) (un 19,6 % dels fons captats); FP7-HEALTH (10,6 %); Environment (FP7-ENVIRONMENT) (7 %); Nanosciences, Nanotechnologies, Materials & New Production TechnologieS (FP7-NMP) (5,8 %); i, finalment, Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology (FP7-KBBE) (3,4 %).

Amb l’objectiu d’analitzar detalladament els resultats obtinguts pel nostre sistema d’R+D+I, l’OR-IEC va extreure (gener de 2014) les dades dels projectes de la base de dades CORDIS amb participació d’alguna entitat dels territoris de llengua i cultura catalanes de l’Estat espanyol, sigui com a coordinador o soci (a un mateix projecte hi pot actuar més d’una entitat). Per facilitar l’anàlisi i comprensió dels resultats, la informació obtinguda s’ha dividit en 2 informes estadístics, un per a entitats no empresarials i un altre per a empreses, disponibles al portal web MERIDIÀ. Tot seguit es comenten algunes de les conclusions més interessants.

Continua llegint

Butlletí mensual
Twitter