Recerca

Convocatòria: Subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau (2015-2016)

ICIPL’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha obert la convocatòria de Subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau per al curs 2015-2016.

Els beneficiaris de les subvencions poden ser entitats, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, amb seu a Catalunya, amb activitat prèvia en l’àmbit de la promoció de la pau, la construcció de la pau, la resolució de conflictes i, en general, el foment de la cultura de la pau.

Aquesta convocatòria dóna suport a dues línies d’actuació:
Línia 1. Projectes i/o actuacions que fomentin la participació i el treball en xarxa, especialment en xarxes internacionals.
Línia 2. Projectes adreçats a fer recerca o fonamentació de campanyes o incidència política de promoció i construcció de la pau que puguin ser d’interès de l’ICIP.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 40.000 euros per a projectes d’un any de durada. L’import per projecte no pot ser inferior a 3.000 euros ni superar en cap cas la quantitat de 8.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant el portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de setembre de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ICIP.

Compartir

Convocatòria: Research Fund for Coal and Steel (RFCS-2015)

researchLa Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Research Fund for Coal and Steel (RFCS-2015) que dóna suport a la recerca innovadora en els sectors del carbó i de l’acer, àrees considerades bàsiques per al desenvolupament econòmic sostenible. Els objectius són millorar la salut i seguretat dels treballadors, conservar els recursos i reduir la dependència de fonts externes d’energia. El pressupost per aquesta convocatòria és de 43,1 milions d’euros.

El finançament va destinat a projectes de recerca experimental o treballs d’investigació per adquirir coneixements; projectes pilot per a posar en pràctica els resultats obtinguts; projectes de demostració a gran escala per a llançar-los al mercat; i finalment, mesures d’acompanyament per a la promoció i la difusió del coneixement adquirit. Els beneficiaris poden ser indústries, organitzacions de recerca, sectors públics i privats i universitats de la Unió Europea (UE).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre de 2015.

Per obtenir informació més detallada, podeu consultar el Participant Portal de la CE.

Convocatòria: Horizonte Pyme (2015)

Infraestructures CTLa Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria d’ajuts Horizonte Pyme per a l’any 2015. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a les PIME que tinguin potencial per a desenvolupar-se i internacionalitzar-se, i que puguin donar lloc a projectes d’R+D+I  de demostració i replicació comercial. El pressupost global per aquesta convocatòria és de 8,6 milions d’euros, que es podrà incrementar amb una quantitat addicional de fins al 50% de l’import total si es produeix un augment del crèdit disponible.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser les PIME que s’hagin presentat a la fase 1 de l’SME Instrument del programa Horizon 2020 i que hagin obtingut una puntuació superior a 12 punts, però per raons pressupostàries no han pogut ser finançades.

Els projectes hauran de consistir en la realització d’estudis de viabilitat (tècnica i comercial) que incloguin un pla de negoci de productes, processos o serveis innovadors, que inclouran la realització d’activitats com ara anàlisi de riscos, estudis de mercat o de gestió de la propietat intel·lectual d’un nou producte, d’un servei o d’una nova aplicació de les tecnologies existents.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de juliol de 2015 i cal fer-la a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO).

Per més informació podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.

Mapa interactiu d’actors de recerca i innovació ambiental a Catalunya

map2El Mapa interactiu d’actors de recerca i innovació ambiental a Catalunya és una eina proporcionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que permet visualitzar les unitats implicades en aquest àmbit. El mapa proporciona informació de base per a la millora del treball en xarxa dels diferents actors i ofereix noves oportunitats per a la transferència tecnològica i de coneixement.

El mapa identifica 217 unitats d’R+D+I ambiental agrupades en tres tipologies :
a) 114 grups de recerca reconeguts en l’àmbit de la recerca ambiental, de l’entorn i del territori, per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
b) 27 centres de recerca CERCA i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que desenvolupen recerca bàsica a Catalunya orientada a l’impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social.
c) 51 centres tecnològics adscrits a la xarxa TECNIO, que identifica els centres i grups universitaris experts en recerca industrial i transferència tecnològica a Catalunya.

L’eina classifica les línies de recerca i innovació en funció de diferents eixos temàtics: canvi climàtic; biodiversitat; aigua; energia; educació; producció i consum sostenible, entre d’altres. També, a través de fitxes descriptives, permet consultar quines i quantes unitats fan recerca i innovació ambiental a Catalunya, i quines són les principals línies temàtiques. En aquest sentit, un 40,9% del total de centres de recerca de Catalunya disposen de línies de recerca ambiental i un 53% dels centres tecnològics desenvolupen línies d’R+D+I ambientals.

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa publicada per la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: INTERREG Europe first call for project proposals (2015)

ivcINTERREG IVC (2014-2020) és un programa finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que té l’objectiu de millorar l’efectivitat de les polítiques i programes regionals de desenvolupament, en particular en la inversió en creixement i ocupació, fomentant la cooperació i els intercanvis d’experiències. El pressupost global del programa és de 359 milions d’euros.

En aquest marc, s’ha obert la convocatòria INTERREG Europe first call for project proposals (2015) que té com a eixos prioritaris: enfortir la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació; millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses; impulsar el canvi cap a una economia no depenent del carbó en tots els sector econòmics; i finalment, protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos.

Aquesta convocatòria finança 2 tipus d’accions:
1. Interregional cooperation projects (322,4 milions d’euros): Associacions d’organitzacions polítiques pertinents de diferents països d’Europa treballen juntes de 3 a 5 anys per intercanviar experiències sobre un tema determinat. 
2. Policy learning platforms (15,3 milions d’euros): Plataformes de serveis especialitzats per a la millora de la gestió i aplicació de polítiques públiques: assessorament, peer review, grups de treballs temàtics o directament sobre el contingut dels projectes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2015 i cal fer-la a través de l’aplicació IOLF.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’INTERREG IVC.

Convocatòria: Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias del INIA (2015)

INIAL’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias per a l’any 2015. Les actuacions tenen l’objectiu de fomentar la generació de coneixement i innovació per afrontar els reptes del sector agroalimentari.

La convocatòria té 2 modalitats de participació:

a) Projectes d’investigació fonamental orientada (individuals o coordinats, amb una durada màxima de 3 anys)
1. Projectes R+D (RTA) que s’ajustin als reptes fixats per l’INIASeguridad y Calidad Alimentaria; Actividad Agraria Productiva y Sostenible; i finalment, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima.
2. Projectes R+D emergents (E-RTA), els objectius dels quals van dirigits al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada en els últims 3 anys.

b) Accions complementàries (termini d’execució d’1 any, en alguns casos ampliable fins a 3)
1. Actuacions per a fomentar la participació en programes internacionals.
2. Organització de congressos, seminaris, jornades i cursos nacionals o internacionals de caràcter científic i tècnic.
3. Accions per a facilitar l’intercanvi i la transferència de coneixement entre grups del sistema de ciència, tecnologia i empresa.
4. Suport a la conservació dels recursos genètics d’interès agroalimentari.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 14,5 milions d’euros, que es pot ampliar a 3 milions més si augmenta el crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de juliol de 2015 i s’ha de realitzar a través de l’aplicació telemàtica disponible al lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial (2015)

índexLa Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior ha obert la convocatòria de Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial per a l’any 2015.

La convocatòria subvenciona projectes d’investigació en les àrees del Plan de Investigación (2013-2016) de la DGT. L’import global màxim de la convocatòria és d’1,439 milions d’euros. Els beneficiaris dels projectes podran ser universitats públiques i privades, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, centres d’R+D+I i altres entitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en accions d’R+D+I.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de juliol de 2015 i s’haurà de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Publicacions: «Atles lingüístic del domini català: Volum 7»

índexL’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha publicat el volum 7 de l’«Atles Lingüístic del Domini Català», dels investigadors Joan Veny i Lídia Pons. La publicació és fruit d’un projecte de dialectologia, iniciat l’any 1964 a la Universitat de Barcelona (UB) i acollit i patrocinat per la Secció Filològica de l’IEC des de l’any 1989.

El projecte posa a l’abast dels investigadors i del públic en general un conjunt de materials lingüístics recollits entre els anys 1964 i 1978 per mitjà d’enquestes per tot el territori del domini lingüístic català, en què es van recopilar 475.000 registres. Els resultats es presenten en format cartogràfic i classificats en volums temàtics.

El nou volum està dedicat als insectes i altres invertebrats, als ocells, als animals salvatges i als oficis. Conté 200 conceptes i 160 mapes, i permet observar les variacions lingüístiques en el territori. S’ofereix una radiografia rigorosa de l’estat de la llengua catalana als anys seixanta i setanta, i recupera tot un patrimoni de la llengua oral.

Per a més informació dels volums publicats fins ara, podeu consultar el lloc web del projecte Atles Lingüístic del Domini Català.

Convocatòria: Proyectos I+D (2015)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert 2 convocatòries de projectes d’R+D per a l’any 2015 amb un pressupost global de 390 milions d’euros. Aquestes convocatòries són el conjunt d’ajuts estatals més importants per al foment de la recerca científica i tècnica.  Els beneficiaris potencials són universitats, centres d’R+D+I públics i privats sense afany de lucre, centres tecnològics i entitats sense afany de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia i la innovació.

Els sol·licitants han d’escollir a quina de les dues convocatòries es presentaran. A més, cal recordar que els projectes poden tenir 1 o 2 investigadors principals i que es poden sol·licitar per un període d’execució d’1 a 4 anys.

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC 2015)

departamentEl Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC 2015). L’objectiu és promoure la formació, innovació i recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica. L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 41.000 euros (entre 6.500 i 9.750 euros per ajut).

Els treballs de recerca han de tractar sobre algun dels temes següents: Rendició de comptes i transparència; Models de gestió col·laboradora entre administració i societat civil; i finalment, Innovació social i participació ciutadana. Els beneficiaris poden ser les universitats que formen part del sistema universitari català, i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com a una de les seves activitats principals. Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’1 any a comptar de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juliol de 2015 i s’han de presentar telemàticament i en format paper en el registre de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Butlletí mensual
Twitter