Tecnologia

Convocatòria: Projectes EUREKA de cooperació en tecnologia i innovació (2014)

EurekaEUREKA, la xarxa europea per a la innovació, ha obert una convocatòria per a Joint Collaborative Project Proposals on Technology & Innovation Cooperation between Spain, Germany, France and the United Kingdom. Es tracta d’una nova convocatòria de projectes conjunts per a desenvolupar productes i aplicacions tecnològiques innovadores.

Com a coordinadors nacionals, hi participen les agències per a la innovació d’Alemanya, França, el Regne Unit i Espanya (en aquest darrer cas es tracta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI). Per participar en la convocatòria, el projecte ha de ser transnacional i implicar, com a mínim, a dues empreses de països diferents. A més, els sol·licitants han d’impulsar projectes d’alta tecnologia que es puguin comercialitzar i serveis basats en la tecnologia. Les sol·licituds de projectes s’han de presentar abans de l’1 d’agost de 2014 a les agències nacionals d’innovació.

Continua llegint

Compartir

OEPMESTAD, una base de dades estadístiques sobre propietat industrial

OEPML’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha presentat la base de dades gratuïta OEPMESTAD. De forma interactiva, OEPMESTAD permet consultar les dades estadístiques de les diferents modalitats de propietat industrial (patents, models d’utilitat, marques i noms comercials, dissenys industrials, etc.). La finalitat és oferir una font d’anàlisis estadístiques i de tendències tecnològiques per a professionals, investigadors i públic en general.

Aquesta aplicació substitueix les publicacions anuals de l’OEPM sobre les estadístiques de propietat industrial. L’actualització d’OEPMESTAD és anual i, segons l’estadística generada, pot abraçar un període entre els anys 1987 i 2013. A més, permet crear i descarregar gràfics de les estadístiques creades.

Per a més informació, podeu consultar la base de dades OEPMESTAD.

Empreses spin-off: s’estanca la transferència del coneixement científic

CRUELes spin-off (segons el TERMCAT, “empreses derivades”) són noves empreses basades en el coneixement científic generat a les universitats i  centres públics de recerca. Per tant, es tracta d’un dels instruments bàsics per a la transferència de la recerca científica cap a la societat. A més, permeten retenir capital intel·lectual i renovar el teixit productiu amb activitats d’abast global i amb alt valor afegit. Les escasses dades disponibles dibuixen un ecosistema espanyol de mides modestes i, a més, amb indicadors a la baixa. La situació de les empreses spin-off a Catalunya presenta alguns signes positius en l’àmbit de les biociències i en els parcs i centres tecnològics.

A l’Estat espanyol, la principal font d’informació sobre les empreses spin-off és l’«Informe de la encuesta de investigación y transferencia de conocimiento de las universidades españolas». Els autors de l’estudi són la RedOTRI Universidades (lloc web en manteniment) i la Red de Unidades de Gestión de la Investigación (RedUGI), impulsades des de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). La darrera actualització d’aquest informe (any 2011) destacava que la creació d’empreses spin-off universitàries s’havia reduït un 15,3%, de 131 (any 2010) a 111 (any 2011) (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). Així, 38 de les 63 universitats que van contestar l’enquesta l’any 2011 havien creat com a mínim una spin-off: 6 eren universitats catalanes (14 spin-off creades); 3 valencianes (6); i 1 balear (1).  Continua llegint

INAECU, un institut de recerca sobre l’activitat científica universitària

L’institut interuniversitari Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU) és un centre que desenvolupa la seva activitat en l’avaluació de l’activitat científica i tecnològica, i en les polítiques i gestió de les institucions d’educació superior. Actualment està integrat per personal docent i investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Una de les tasques de l’institut INAECU és afavorir el treball en xarxa, fomentant la cooperació i la presentació de projectes conjunts, tant en institucions de recerca com empresarials. En aquest marc, s’encarrega de gestionar l’Observatorio IUNE, l’eina que permet analitzar l’R+D+I de les universitats espanyoles públiques i privades a través dels indicadors d’activitat de la recerca dels quals disposa. L’observatori es basa en fonts d’informació oficials, contrastades i fiables, i en les anàlisis de dades homologables i de fàcil accés (per a més informació, vegeu l’entrada publicada sobre el tema en aquest blog).

En aquest context, els investigadors de l’INAECU destaquen la importància de la informació de tipus bibliomètric i cienciomètric per a l’elaboració i seguiment dels plans estratègics i la realització de benchmarking o l’estudi comparatiu amb altres institucions.

Per a més informació, podeu consultar les publicacions més recents de l’INAECU, així com els esdeveniments que s’hi organitzen.

Convocatòria: Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO 2014)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (INTRO 2014), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Aquesta convocatòria està dirigida a estudiants universitaris interessats en iniciar una carrera investigadora, i possibilita la realització del treball de fi de grau en alguns dels instituts o centres del CSIC.

En total es concediran 100 beques, amb una durada tres mesos cadascuna, en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis d’objectivitat i publicitat. La dotació econòmica màxima serà de 200.000 euros (2.000 euros per a cada beca).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 d’abril de 2014. La documentació que cal presentar està disponible a la seu electrònica del CSIC.

Catalunya generà el 31,3% del volum de negoci de les empreses espanyoles d’alta tecnologia l’any 2012

INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat els resultats definitius del 2012 de l’estadística «Indicadores del sector de alta tecnologia» a les empreses espanyoles. En general, gairebé tots els indicadors estatals de les empreses dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia van baixar lleugerament. Catalunya ocupà la primera posició estatal de forma destacada en volum de negoci i valor afegit, però la situació no va ser tan bona en els indicadors d’ocupació o d’inversió i personal dedicat a activitats d’R+D.

Tot seguit s’analitzen els principals resultats dels «Indicadores del sector de alta tecnologia» (2012).

1) Volum de negoci

L’any 2012, el volum de negoci de les empreses manufactureres dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia se situà en 148.899 milions d’euros, un 3,8% inferior a l’any anterior. El valor afegit generat va ser de 32.798 milions d’euros. En els sectors de tecnologia alta destacà la Fabricació de productes farmacèutics, amb un volum de negoci superior als 13.853 milions d’euros (un 61,1% del total del sector). D’altra banda, en el sector de tecnologia mitjana alta, la Fabricació de material i equipament elèctric, maquinària i vehicles de motor superà els 81.483 milions (un 64,5% del sector).

Continua llegint

Convocatòria: Programa TECNIOSPRING (2014)

TecniospringACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat les bases reguladores i ha obert la convocatòria per a l’any 2014 dels Ajuts als agents tecnològics de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO) per a la mobilitat de personal investigador vinculat a aquesta xarxa per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOSPRING). La quantitat màxima destinada a la convocatòria és d’1,667 milions d’euros, i un 40% d’aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea (UE) a través de les Accions Marie Curie.

TECNIO és la marca creada per ACCIÓ per aglutinar els principals centres i agents de transferència tecnològica de Catalunya. L’objectiu dels ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d’un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l’estranger + retorn: Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) i fase de retorn d’un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l’ajut per a finalitzar el projecte de recerca.
b) Incorporació a un centre TECNIOEstada de dos anys d’un investigador experimentat de qualsevol nacionalitat.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès que es pot obtenir al lloc web del programa TECNIOSPRING i el termini de presentació finalitzarà el 18 d’abril de 2014.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa TECNIOSPRING.

Revista «TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments»: Nou número

La revista «TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments» és una publicació semestral editada per  l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Recentment s’ha publicat el volum 14, número 1 (2014) en format d’accés obert.

El primer número de la publicació va aparèixer l’any 1996, i la temàtica gira entorn al món de l’alimentació amb la voluntat de donar servei a tots els professionals relacionats amb aquest àmbit. La revista presenta els darrers avenços en tecnologia, ciència, recerca, equipaments, docència, processos, entre d’altres, i serveix d’eina de comunicació per a augmentar el nivell de coneixements i aconseguir anar a l’avantguarda dels esdeveniments relacionats amb l’alimentació.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ACCA, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.

La COSCE creu insuficient l’augment dels pressupostos estatals en R+D+I (2014)

COSCELa Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014». Des de l’any 2005, la COSCE compta amb un grup d’experts que elabora un informe anual sobre els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). L’informe actual posa de manifest que l’any 2014 suposa un lleuger canvi de tendència respecte al descens dels recursos assignats a l’R+D+I en els darrers anys. Ara bé, l’informe ho considera insuficient perquè no soluciona les caigudes excepcionals dels anys 2009-2012.

Els recursos globals aprovats són 6.146,05 milions d’euros, un 3,6% més que l’any 2013. A més, es detecta un predomini absolut dels fons financers (un 60,74%) i la majoria dels recursos es destinen a la recerca civil (91,75%). D’altra banda, una bona part dels recursos per a l’R+D+I es concentren al Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), amb un 75% del total, i al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), amb un 20,3%.

Pel que fa al Programa 463B (Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica), que conté la part bàsica del finançament de la recerca pública, millora lleugerament però es situa encara a nivells del període 2006-2007. Finalment, l’informe analitza l’execució pressupostària, on es constata que els fons reals empleats en R+D+I estan força allunyats de les quantitats pressupostades, en particular des de l’any 2008 fins al 2012, darrer any amb dades disponibles.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014» de la COSCE.

La Secció de ciència i tecnologia de l’Ateneu Barcelonès

La Secció de ciència i tecnologia de l’Ateneu Barcelonès ha publicat un blog que ofereix el material produït durant els darrers anys. Mitjançant aquest recurs es poden consultar vídeos de xerrades; abstracts; cròniques; i fotografies. Així mateix, es pot accedir a les presentacions mitjançant l’Slideshare i a diversos Storify dels darrers actes. La informació sobre activitats futures també es podrà rebre per altres canals com ara la llista de correus o seguint l’etiqueta #ateneuciencia.

La Secció inclou temes de genètica; salut; matemàtiques; vida quotidiana; medicina; societat; i arts visuals. També tracta la ciència que s’amaga en problemàtiques socials, com la seguretat, la repressió que han viscut i viuen alguns científics, i el debat sobre les polítiques científiques a Catalunya, Espanya i Europa. 

Per a més informació, podeu consultar el blog de la Secció de ciència i tecnologia de l’Ateneu Barcelonès.

jgic_2014_03
Butlletí mensual
Twitter
Arxius