El web recomanat

Diccionari de criteris terminològics

dic-criteris—Quina és la forma catalana preferent, gihad o jihad?

—Com es tradueixen de l’anglès les paraules acabades amb –like?

—Es poden fer servir noms de marques amb sentit general?

—Com han de ser els noms d’animals de nova creació? I els de les vacunes?

Si us feu preguntes com aquestes o altres de semblants, potser us convé saber que el TERMCAT acaba de publicar un Diccionari de criteris terminològics que recull tots els criteris i recomanacions del TERMCAT  explicats de manera resumida i senzilla, començant per la resposta i continuant amb l’argumentació. Visiteu-lo.

Share

Darreres incorporacions al CiT

El CiT creix

Darreres obres incorporades al CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia), portal de terminologia de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC:
  • Edició en línia del Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques (català-castellà-francès-anglès)http://cit.iec.cat/LDLHL/
Share

El CiT creix

Ara fa poc més d’un any, en un apunt anterior, us vam parlar del portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia), que va posar en marxa la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC. El portal es va estrenar amb unes quantes obres de pes, com ara el Diccionari enciclopèdic de medicina, el Diccionari de geologia o el Diccionari jurídic, entre altres. D’aleshores ençà, el portal ha continuat creixent amb la incorporació de les obres següents:

Vocabulari de mineralogia [edició en línia de l’obra publicada en paper pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona l’any 2001]

Guia estratigràfica internacional (versió abreujada) [edició en línia de la traducció de la segona edició anglesa de la International Stratigraphic Guide (1994)]

Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge [ [edició en línia de l’obra publicada en paper pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears l’any 2011]

Lèxic bàsic d’Internet [edició en línia de l’obra publicada en paper pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears l’any 1998]

Lèxic de bioquímica [edició en línia de l’obra publicada en paper pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de els Illes Balears l’any 2000]

Lèxic multilingüe de la construcció [edició en línia de l’obra publicada en paper pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de els Illes Balears l’any 2008)]

Lèxic bàsic de fotografia [edició en línia de l’obra publicada en paper pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de els Illes Balears l’any 2006]

 

Share

MERLÍ!, el manual d’estil i recursos lingüístics de la UPC

El MERLÍ! és el manual d’estil i recursos lingüístics de la UPC. Conté recursos en català i en anglès per a la redacció de textos de l’àmbit universitari i de la recerca, models de documents i terminologia tècnica. Es tracta d’un recurs que amplia i actualitza la informació a partir de les noves necessitats i de peticions explícites de la comunitat universitària, i que explica els temes lingüístics d’una manera breu i planera.

S’hi pot accedir des de l’adreça http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio del web del Servei de Llengües i Terminologia, a través d’enllaços directes, des dels menús o bé fent cerques personalitzades amb Google. Així, per exemple, des del menú de l’esquerra es pot accedir als tres grans blocs: «Recursos de redacció» (català i castellà), «Writing resources» (anglès)  i «Terminologia».

El recurs incorpora uns vídeos que fan de guia als ’usuaris i que mostren per a què serveix, què conté i on es poden trobar els diferents blocs d’informació.

046-merli

Sílvia Llovera
Servei de Llengües i Terminologia
Universitat Politècnica de Catalunya

Share

Fundació Dr. Antoni Esteve

La Fundació Dr. Antoni Esteve té per objectiu prioritari l’estímul del progrés de la farmacoteràpia mitjançant la comunicació i la discussió científiques. Al seu web hi trobem activitats, publicacions i, fins i tot, notícies d’actualitat relacionades amb el món de la ciència.

Des de fa molt poc, hi ha la possibilitat de subscriure’s gratuïtament al Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico, de Fernando A. Navarro, per a poder-hi fer consultes puntuals (un màxim de deu al mes).

Altres publicacions que val la pena destacar són el Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos, Presentaciones orales en biomedicina, La redacción médica como profesión o el Diccionari de recerca clínica de medicaments. Totes aquestes obres poden ser molt útils per als qui es dediquen a la redacció de textos científics, ja sigui traduint-los o revisant-ne la terminologia.

045-esteve

Mireia Bartolí
Estudiant en pràctiques dels SL de la UB

Share

Critèria, l’espai web de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans

044-criteria

L’Institut d’Estudis Catalans és la primera editora científica en llengua catalana i ha publicat més de quatre mil tres-centes obres des que fou fundada l’any 1907. L’edició d’aquests treballs hauria estat impensable sense la tasca d’un grup de persones que n’han tingut cura i que han vetllat per dur-les a terme amb qualitat científica, lingüística i tipogràfica. En la feina diària de correcció es plantegen qüestions tipogràfiques i petits dubtes lingüístics no resolts encara per la normativa de la Secció Filològica; aquestes qüestions i dubtes s’han pogut plantejar i resoldre gràcies a l’experiència professional adquirida en la correcció i l’edició de les publicacions de l’IEC, experiència que, quan ha estat convenient, s’ha acabat consolidant en un criteri interpretatiu. El Servei de Correcció Lingüística i la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’Institut han recollit les orientacions i les propostes dels diferents serveis de correcció de l’IEC que s’han succeït des del mes de setembre de l’any 1991 i han impulsat Critèria, un espai web que aplega, com a resultat de l’experiència professional d’aquests serveis, orientacions i propostes per a resoldre qüestions tipogràfiques i de disposició del text, i també alguns aspectes lingüístics de detall no regulats per la normativa lingüística actual. L’objectiu principal del web és ajudar a homogeneïtzar i a millorar els textos formals que es redacten i es publiquen en aquesta institució.

L’espai web, coordinat per Josep M. Mestres i Sílvia López, es va presentar el 3 de juliol proppassat a l’Institut d’Estudis Catalans, en el marc del IV Seminari de Correcció de Textos: «Eines en línia de l’IEC per a la traducció i la correcció de textos». Entre altres recomanacions d’estil, Critèria recull regles per a l’ús de les majúscules i les minúscules, orientacions sobre la traducció de noms propis a altres llengües o la redacció de les referències bibliogràfiques, incloent-hi les de piulades al Twitter. El web ofereix, també, eines específiques per a la correcció i la traducció dels textos publicats per l’Institut, i conté una intranet adreçada especialment als col·laboradors externs de l’IEC. També és voluntat dels responsables de l’espai web Critèria ajudar a homogeneïtzar i a millorar els textos formals que es redacten i s’editen en general, i dotar d’eines lingüístiques i tipogràfiques contrastades els treballadors autònoms que es dediquen a la correcció i a la traducció professionals.

Finalment, també vol ser una porta d’accés a tots els recursos lingüístics i terminològics en línia de l’IEC que tenen interès per a la correcció i la traducció de textos.

El precedent de Critèria a Internet és la pàgina web de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics(OCAL) de l’IEC, que romangué activa entre el juny del 2003 i el desembre del 2004, i que encara està disponible en línia temporalment.

Josep M. Mestres

Share

L’Atles Lingüístic del Domini Català

Les obres publicades en el marc del projecte Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), dirigit per Joan Veny i Lídia Pons, a partir d’ara es poden consultar en línia al web de l’IEC. Fins ara, els materials del projecte s’han difós en forma de llibre per mitjà de tres tipus de publicacions fonamentals: l’Atles lingüístic del domini català, del qual han aparegut sis volums; el Petit atles lingüístic del domini català, del qual s’han publicat quatre volums i, finalment, els Etnotextos, dels quals s’ha publicat un volum corresponent al català oriental. A mesura que es vagin publicant més materials, s’aniran afegint al web.

Des de la barra del menú es poden explorar els sis volums publicats de l’Atles lingüístic. El contingut també és accessible des dels índexs o des del cercador, que es pot veure a la dreta de la finestra d’inici. El menú també permet accedir a altres informacions relacionades amb el projecte, com la metodologia, les localitats estudiades, publicacions relacionades amb el projecte, il·lustracions, etc.

043-aldc

Share

New Word alert

La Unitat de Coordinació Terminològica de la Direcció General de Traducció del Parlament Europeu (TermCoord), encarregada del manteniment de la base de dades IATE (vegeu el Butlletí, núm. 2 ), ha creat la pàgina New Word alert, on recull i comenta una sèrie de neologismes que els han cridat l’atenció. Conviden a fer-hi aportacions mitjançant comentaris a la pàgina.

042-wordalert

Share

Rebotiga lingüística de farmàcia

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Comissió de Política Lingüística de la Facultat de Farmàcia, han elaborat el recurs Rebotiga lingüística de farmàcia, un web que té l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat lingüística dels textos acadèmics en català en el camp de la farmàcia. Tot i que és un recurs que pot ser útil per a tots els col·lectius, s’adreça especialment als estudiants que han de crear textos escrits o orals d’aquest àmbit acadèmic.

La Rebotiga s’organitza en els apartats següents:

  • «Genèrics»: per mitjà del Vocabulària, aquest apartat conté enllaços a recursos elaborats pels Serveis Lingüístics de la UB.
  • «Principis actius»: enllaça a continguts sobre diferents tipus de textos habituals en l’àmbit universitari(article, exposició oral, informe científic, pòster, resum, etc.).
  • «Fórmules magistrals»: són recomanacions o comentaris breus sobre aspectes dubtosos o que habitualment no es resolen adequadament, amb exemples propis de l’àmbit de farmàcia i, de vegades, enllaços per ampliar-ne la informació.
  • «Concòrdia»: recull fonts de consulta (diccionaris en línia del Termcat,  recursos d’altres universitats catalanes, obres de referència de farmàcia en català, portals que s’han considerat interessants, etc.).
  • «Excipients»: conté enllaços a recursos similars d’altres facultats de la UB i de temàtica afí o complementària a l’àrea de farmàcia. De moment, hi podeu trobar el primer recurs d’aquesta sèrie: Cuina lingüística per a químics.

041-rebotiga

Núria Castells
Serveis Lingüístics de la UB

Share

La Neolosfera i el CiT

imatge-enllaç cit

El 22 de gener l’Observatori de Neologia va celebrar el 25è aniversari amb la presentació de la Neolosfera, un blog dedicat a difondre els neologismes que l’Observatori recull des de 1989.

Cada entrada del blog presenta un neologisme lexicogràfic nou que es pot haver format de maneres diferents: per exemple, paraules manllevades d’altres llengües (indie), paraules noves formades amb prefixos (copagament) i sufixos (exitósosa) o bé paraules que ja existeixen però que han incorporat un significat nou (cúpula). Les entrades inclouen informació gramatical bàsica, el tipus de neologisme de què es tracta, contextos en què s’ha recollit la paraula, així com una petita explicació relacionada amb la formació o l’ús de la paraula.

L’objectiu de la Neolosfera és acostar al públic general la tasca que l’Observatori de Neologia porta a terme des de fa vint-i-cinc anys i mostrar els mecanismes que la llengua catalana empra per a cobrir les necessitats denominatives i expressives amb què es troba.

Font: Obneo

CiT, el nou portal terminològic de l’IEC

 

imatge-enllaç cit El dia 21 de gener es va presentar el portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia), un projecte de de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans que posa a l’abast de tothom obres terminològiques publicades per l’IEC o vinculades a aquesta institució.Aquest projecte ha comportat la digitalització d’obres que ja estaven exhaurides, com Novetat i llenguatge de Lluís Marquet, o d’obres que ja no es tornaran a imprimir en paper, com el Diccionari enciclopèdic de medicina o el Diccionari de geologia (publicats anteriorment per Enciclopèdia Catalana, que n’ha cedit els drets a l’IEC). També aplega obres més recents, com el Diccionari jurídic.

El portal consta de tres parts: BiblioCiT, biblioteca en línia que permet fer consultes a cadascuna de les obres que integren aquest portal; CercaCiT, interfície que permet la cerca simultània a totes les obres del portal (encara que actualment només fa la cerca a un conjunt reduït), i ContextCiT, cercador personalitzat de Google que fa cerques dins les publicacions científiques periòdiques que recull l’Hemeroteca Científica Catalana, que actualment conté més de disset mil articles científics.

Font: Vocabulària

Share
Segueix-nos

Notícies