Terminàlia

Presentació TERMINÀLIA és la revista científica de la Societat Catalana de Terminologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Tindrà una periodicitat semestral i es publicarà en paper i en suport electrònic simultàniament. Es tracta d’una publicació local amb una clara voluntat de projecció exterior; per aquest motiu, les llengües de la revista són el català i l’anglès. S’admetran també contribucions en espanyol i en francès. El cinquanta per cent del contingut de la revista són contribucions originals, sotmeses a avaluació per parelles d’experts externs. La resta de la revista està estructurada en seccions fixes, que pretenen reflectir l’actualitat de les diverses activitats de la terminologia i d’àmbits afins, i servir d’origen d’intercanvi i d’expressió dels diversos perfils professionals vinculats amb la terminologia. El Consell de Redacció de la revista està format per socis i sòcies de la SCATERM, els quals programen i coordinen cada número i en gestionen el contingut. El Consell de Redacció rep assessorament del Consell Científic de la publicació, constituït per personalitats de diversos camps del coneixement i interessats per la llengua i la terminologia. Accés a la Revista Terminàlia

Segueix-nos

Notícies
  • Terminàlia, núm. 14

    Ja podeu consultar la versió electrònica del núm. 14 (desembre de 2016) de Terminàlia, que properament rebreu en paper. El […]

  • XIII Jornada de la Scaterm (30 de novembre)

    La XIII Jornada de la SCATERM “La terminologia abans de la Terminologia: del segle XIII al XVII” tindrà lloc el […]

  • Terminàlia, núm. 13

    Ja podeu consultar la versió electrònica del núm. 13 de Terminàlia, que properament rebreu en paper. El número que acabem […]