IV Jornades de recerca i innovació docent en comunicació als Països Catalans

«Innovació en la recerca i en la docència en comunicació»

Institut d’Estudis Catalans, 17 de desembre de 2012

Programa

Èxit de participació. Per quarta vegada en els darrers anys, el 17 de desembre de 2012 es van celebrar les IV JORNADES DE RECERCA I INNOVACIÓ DOCENT EN COMUNICACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS, que organitza la Societat Catalana de Comunicació. Aquesta trobada ofereix una versió panoràmica i detallada de l’estat de la recerca i la innovació docent en l’àmbit de la comunicació a casa nostra.

Semblantment, aquesta tradicional jornada vol contribuir a l’articulació d’una xarxa permanent d’investigadors dedicats a la comunicació i permet posar-los en contacte en un marc supra-universitari i independent, com és propi d’una acadèmia de ciències i lletres: l’Institut d’Estudis Catalans.

Aquesta edició va posar l’accent en la innovació docent, una forma de recerca fonamental en els nous marcs d’avaluació que sorgeixen al voltant de l’Horitzó Bolonya. De fet, tota la sessió de la tarda va versar sobre aquestes temàtiques i es va optar per un format de tipus workshop, amb presentacions de projectes desenvolupats a les diferents universitats catalanes.  En la sessió del matí (10,00 h – 13,30 h), en van presentar més d’una desena de comunicacions sobre els projectes i/o grups de recerca vius que operen en el nostre àmbit lingüístic.

La jornada d’enguany va destacar tant per la nombrosa participació en la doble sessió de treball com pel nivell de les presentacions. El dinamisme del format de la jornada, amb presentacions curtes seguides d’un viu debat, va facilitar el contacte entre les idees i metodologies dels diferents projectes i va enriquir el resultat final de la trobada científica.

Les anteriors jornades de recerca de la SCC, filial de l’IEC, van tenir lloc, sempre al desembre, els anys 2009, 2010 i 2011; de tal manera que una visió conjunta de totes les recerques presentades en les quatre edicions suposa una exhaustiva mostra que dóna respostes prou exactes a aquestes quatre preguntes: (1) què és la recerca en comunicació, (2) qui la fa, (3) qui la finança i (4) com es fa la recerca en comunicació a Catalunya i la resta de territoris de parla catalana.