IX Jornada de recerca

Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

Data: 1 de març de 2018

Programa

Si voleu assistir a aquesta jornada, cal que envieu un missatge a l’adreça de la
Societat scc@iec.cat