Publicacions

Novetats bibliogàfiques

De los medios a las mediaciones, de Jesús Martín Barbero, 30 años después
MIQUEL DE MORAGAS, JOSÉ LUIS TERRÓN I OMAR RINCÓN (EDS.)
Bellaterra: Incom-UAB Publicacions, 2017
Tal com s’indica en el títol, aquest llibre, publicat exclusivament en format electrònic, celebra el trentè aniversari de l’aparició de l’obra més coneguda de Jesús Martín Barbero a partir de tres grans eixos: l’origen i context en el qual sorgeix el llibre, així com el seu impacte bibliomètric i acadèmic en el camp de la comunicació i la cultura; entrevistes a l’autor en les quals reflexiona sobre la seva obra, realitzades, respectivament, els anys 1997, 2010 i 2017; i, finalment, 23 valoracions d’experts internacionals, en què es posa l’accent, entre altres qüestions, en la visió transdisciplinària de l’autor o en l’aportació que suposa el concepte de “mediació”.

Noche sobre América. Cine de terror después del 11-S

LUIS PÉREZ OCHANDO

València: Publicacions de la Universitat de València, 2017

El llibre analitza com els atemptats de l’11 de setembre de 2001 a Nova York i, posteriorment, la crisi financera iniciada el 2007 van impactar en el cinema de terror produït als Estats Units. L’autor afirma que tot i que part dels temors humans són innats i espontanis, també hi ha pors creades i apreses socialment gràcies a productes com el cinema de terror. Amb aquesta premissa, Pérez Ochando estudia com el cinema de terror nord-americà dels darrers anys contribueix a incrementar la demanda de seguretat o a presentar l’alteritat com una amenaça; en definitiva, a canviar i modular la ideologia dominant de l’època.

Novetats bibliogràfiques

Per Reinald Besalú

Història del periodisme de Catalunya, FRANCESC CANOSA (dir.)

Barcelona: Sàpiens Publicacions, 2016

Es tracta d’una obra en tres volums i amb més de 700 il·lustracions en què una cinquantena d’especialistes en història del periodisme analitzen el periodisme català, des del segle XVI fins a l’actualitat. Al primer volum, centrat en els inicis del periodisme i que arriba fins a la Guerra Civil, s’hi aborden qüestions com la importància de les gasetes del segle XVII o el paper de la premsa humorística. El segon volum, dedicat al franquisme, tracta l’impacte de la censura o la lluita per la pervivència del català, entre altres. Finalment, el tercer volum analitza l’evolució del periodisme català des de la Transició fins a l’actualitat, amb èmfasi en l’impacte de les noves tecnologies en la pràctica periodística.

 


 

Shaping the future of news media, CARLES SINGLA, IRENE DA ROCHA I XAVIER RAMON (eds.)

Barcelona: Integrated Journalism in Europe, 2016

L’obra aborda la qüestió dels reptes que comporta la convergència de mitjans tant per a la producció de notícies com per a l’ensenyament del periodisme a partir d’algunes de les aportacions realitzades en el si del congrés Integrated Journalism Education, Research and Innovation, celebrat a Barcelona el juny de 2015. Entre altres temàtiques, s’hi fa referència a la qüestió dels drets d’autor, a l’ús de noves eines de visualització i anàlisi de dades, a la introducció del pensament computacional en els ensenyaments de periodisme, o a iniciatives de foment de la participació de l’audiència.

 


 

Gamificación en aulas universitarias, RUTH S. CONTRERAS I JOSE LUIS EGUIA (eds.)

Bellaterra: InCom-UAB, 2016

El llibre, publicat exclusivament en format electrònic i d’accés obert, recull diferents experiències de gamificació com a estratègia de motivació de l’alumnat en la docència universitària, explicades per aquells que les han dissenyat. Entre altres, s’hi detallen activitats gamificades per a aconseguir un major involucrament, per a motivar a l’acció, per a influir en el comportament, per a millorar les habilitats, per a avaluar o per a fomentar la competència. L’obra compta també amb un primer capítol, de Daniel Parente, en el qual s’aporten definicions i es desgranen els principis de la gamificació.

 


 

Fòrum d’Animació. Recuperació del patrimoni històric del cinema d’animació a Catalunya, TERESA MARTÍNEZ FIGUEROLA I MARIA PAGÈS (eds.)
Barcelona: Gredits, 2016

El llibre recull algunes de les aportacions realitzades al Fòrum d’Animació celebrat l’abril de 2016 a Barcelona, i centrat en els orígens de l’animació a Catalunya. S’hi poden trobar textos sobre els dibuixos animats de la primera meitat del segle XX, sobre els productors d’animació de l’època franquista, sobre l’experiència de la producció del film Érase una vez… o sobre el paper de la Filmoteca de Catalunya en la recuperació, conservació i restauració del cinema d’animació. L’obra, que té com a precedent un article publicat al número 33(1) de Comunicació, compta amb contribucions tant d’acadèmics com de professionals, i fins i tot de descendents dels primers cineastes d’animació catalans.

 


 

Temporalidades digitales. Análisis del tiempo en los new media y las narrativas interactives, CARLES SORA
Barcelona: UOC, 2016

En aquest llibre Sora estudia com es configura el temps en l’audiovisual interactiu, tant des del punt de vista de la narrativa com des del punt de vista de la percepció subjectiva. L’autor desgrana les categories d’estructuració temporal de la literatura que poden ser útils per a l’anàlisi dels discursos dels mitjans digitals, i a partir d’aquí analitza obres concretes de cibertext i d’art digital, així com documentals interactius i videojocs, alhora que ofereix una reflexió filosòfica sobre la vivència temporal de les obres d’art digital. El llibre també compta amb una primera part dedicada a l’anàlisi de com l’evolució de les tecnologies de la imatge ha modulat la nostra concepció del temps.