Feu-vos-en soci

Per a fer-se soci de la Societat cal:

1. Omplir el formulari.
2. Presentar una sol·licitud adreçada al president/a de la Societat.
3. Presentar el currículum de l’interessat i l’aval de dos socis de la mateixa societat.