Junta actual

• Junta de govern actual

President: Jordi Berrio i Serrano
Vicepresident: Sergi Cortiñas i Rovira
Secretària: Magdalena Sellés i Quintana
Tresorer: Pere Masip i Masip
Vocal primera: Marta Civil i Serra, en substitució de M. Dolores Montero i Sánchez
Vocal segon: Nel·lo Pellicer i Rossell
Vocal tercer: Jordi Pericot i Canaleta, en substitució de Jaume Duran i Castells