XXVII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC) – Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

VERSION ESPAÑOLA

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organitza la XXVII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC) – Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que se celebrarà a Girona, a la Universitat de Girona (UdG), el divendres 30 de juny de 2017.

El congrés, que compta amb la col·laboració del Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional, i el Campus Comunicació Cultural i Corporativa, de la UdG, està obert a la presentació de comunicacions en les següents àrees temàtiques:

 • • Reptes per a la distribució i monetització de continguts en l’era digital: problemes,oportunitats i estratègies de vells i nous actors
 • • Polítiques de comunicació
 • • Comunicació i educació
 • • Els mitjans de servei públic: redefinició del seu paper i reptes en l’entorn digital i multiplataforma
 • • Formats emergents i noves narratives en els llenguatges cinematogràfic, radiofònic, televisiu, publicitari i dels videojocs
 • • La publicitat i el màrqueting: transformacions i reptes
 • • Estudis de relacions públiques
 • • Gabinets de comunicació i agències informatives
 • • Comunicació política
 • • Estudis de cinema i comunicació audiovisual
 • • Estudis d’audiència i recepció
 • • Ètica i deontologia de la comunicació
 • • Comunicació local
 • • Història del periodisme i la comunicació. Estudis de Periodística
 • • Periodisme científic, esportiu, econòmic, internacional, cultural, …
 • • Metodologies de recerca en comunicació: triangulació, mètodes experimentals, anàlisis de big data
 • • Experiències d’innovació docent en comunicació
 • • Teories de la comunicació i opinió pública
 • • Disseny periodístic, infografia i fotoperiodisme

Tots els participants rebran un certificat expedit per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tant en la condició d’assistent com en la condició d’autor d’una comunicació.

Enviament de les propostes de comunicació

La presentació de les propostes de comunicacions romandrà oberta fins el 10 de maig de 2017. Els abstracts hauran d’enviar-se a la direcció de correu electrònic congresgirona2017@gmail.com com a document adjunt i amb el títol del missatge “Congrés de Girona 2017”.

Els resums seran d’entre 300 i 350 paraules, i han d’incloure 6 paraules clau (keywords). En el mateix document s’haurà d’incorporar les dades de l’autor/a (nom, cognoms, correu electrònic, universitat o institució i telèfon), així com un breu currículum (2-3 línies). S’acceptaran les comunicacions redactades en català, altres llengües romàniques o anglès. El títol, el resum i les paraules clau hauran de presentar-se en català, anglès i en l’idioma de la comunicació.

El document estarà redactat utilitzant el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5.

L’acceptació de les propostes es comunicarà el 17 de maig de 2017.

Publicació de les comunicacions

Les comunicacions completes enviades abans del 20 de juny de 2017 i que s’ajustin a les normes formals d’admissió indicades en el pròxim apartat, seran considerades per a la seva publicació en les següents revistes científiques indexades: Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Thomson Reuters – ESCI, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ); i Periodística (Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC). L’eventual publicació dels textos estarà subjecte a les revisions de cada revista.

Característiques formals de redacció:

El text complet de la comunicació haurà d’enviar-se com a document adjunt a congresgirona2017@gmail.com amb el títol del missatge “Congrés de Girona 2017”, fins el 20 de juny de 2017.

Les comunicacions completes hauran de complir les següents característiques formals: Han de ser articles inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres revistes. A la primera pàgina s’haurà d’incloure el títol en català i anglès (al principi), així com un resum d’entre 100 i 150 paraules, i 6 paraules clau, en català, anglès i en l’idioma de la comunicació. L’estil de redacció serà el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5. L’extensió serà d’un mínim de 6.000 paraules i d’un màxim de 8.000. Per a les referències s’utilitzarà la normativa APA, 6ª edició. Les notes hauran de situar-se al final del document amb numeració contínua al llarg de tot el text (sense iniciar numeració a cada pàgina) i cos 10.

L’organització contempla, de manera excepcional, la defensa no presencial de les comunicacions, en casos degudament justificats i amb prèvia autorització del comitè organitzador.

Calendari i tarifes del congrés

Data límit de recepció de les propostes (abstracts): 10 de maig de 2017

Data de comunicació de l’acceptació de les propostes: 17 de maig de 2017

Recepció de les comunicacions per a la seva publicació: 20 de juny de 2017

Data límit per al pagament sense recàrrec: 31 de maig de 2017

Data del Congrés: 30 de juny de 2017

Taula de quotes:
*Quota sense recàrrec (fins al 31 de maig de 2017) / Quota amb recàrrec (a partir de l’1 de juny de 2017)

 • • Socis/-es SCC: 0 €* / 0 €
 • • Tarifa estàndard (professors, investigadors, professionals…): 80 €* / 115 €
 • • Estudiants de màster i doctorat: 50 €* / 65 €
 • • Estudiants de grau: 20 €* / 30 €

Si encara no sou soci, podeu demanar fer-vos-en aquí. La quota anual de soci de la Societat Catalana de Comunicació és de 36 €.

Els estudiants de grau, màster o doctorat hauran de demostrar la seva condició amb l’enviament d’un document acreditatiu al correu electrònic del congrés.

Desplaçament des de Barcelona

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) posa a disposició dels socis i de tots els participants en el Congrés un autocar gratuït per al trasllat a Girona des de Barcelona (anada i tornada).

Els dubtes i consultes poden ser dirigides a congresgirona2017@gmail.com.

NOTA: El programa definitiu del congrés i la forma de pagament es comunicaran properament.