Jornada/es

El proper dimecres 30 de maig de 2018, a les 19 hores, us convidem a la sessió de seminari sobre l’actualitat de Marx coordinada per Antoni Montserrat i Josep Lluís Notivoli.

Hi intervindran:

Agustí Colom, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona i regidor
de l’Ajuntament de Barcelona, amb «Els vestigis de Marx en l’economia crítica actual».
Mirem Etxezarreta, economista i catedràtica jubilada d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb «Algunos aspectos de la evolución de la economía española».
Antoni Montserrat, membre de la Societat Catalana d’Economia, amb «L’homogeneïtat del treball i la validesa del marxisme».
Antoni Puig, membre del Seminari d’Economia Crítica Taifa i autor del llibre Diàleg amb ‘El capital’ de Marx, amb «La llei del valor de Marx i els moviments socials i sindicals dels nostres dies».
Albert Recio, professor titular del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la revista Mientras Tanto, amb «El marxisme com a tradició intel·lectual».

L’acte tindrà lloc a la Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47,
de Barcelona).

En els darrers segles XIX i XX i fins al començament de l’actual, l’economia mundial, la d’Espanya i també la catalana, han registrat diverses mutacions i alteracions, producte, tant dels alt i baixos dels cicles econòmics com dels sotracs derivats dels conflictes armats, mundials com territorials, així com dels canvis en la geografia política que se n’han derivat.

Així s’han produït dos grans crisis econòmiques, dues guerres mundials, períodes d’aïllacionisme polític i econòmic, els impulsos del “New Deal” americà i del Keynesianisme, les tesis del liberalisme i de l’Escola de Chicago, el neoliberalisme i les fallides i la crisi financera derivades de les “subprime” americanes.

Tots aquests moviments econòmics, han incidit i interpel·lat sobre les economies espanyola i catalana.

Així doncs, al llarg dels temps, el catalanisme polític i el catalanisme econòmic han hagut d’afrontar els reptes corresponents i posicionar-se envers d’ells: industrialització, proteccionisme, lliure canvisme, economia de guerra, neoliberalisme, globalització, etc.

És per això que la Societat Catalana d’Economia (SCE) i el Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES), han cregut oportú organitzar el present cicle per a fer un seguiment de la història del catalanisme i les interrelacions i posicionaments que ha pres en el que entenia que seria la millor defensa dels interessos de Catalunya.

Programa

 

 

«Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya»

Data: Dimarts 5 de juny de 2007
Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Programa de l’acte

Fou un acte molt significatiu de l’ activitat de la nostra Societat, doncs:

— es commemorà la trajectòria seguida mitjançant l’ atorgament del Premi Catalunya d’ Economia i del Premi Societat Catalana d’ Economia, que la nostra Societat (amb em valuós recolzament de Caixa Catalunya) organitza des de l’ any 1991;
— fou la contribució de la nostra Societat a la celebració dels primers 100 anys de l’ Institut d’ Estudis Catalans, que -com tots sabem- és la Institució que ens acull, i sobretot és la nostra Acadèmia nacional en tots els camps de la llengua i de la ciència.

La part acadèmica de l’ acte consistí en 6 sessions, en les quals els ponents, guardonats amb algun dels 2 Premis esmentats, acompanyats d’altres especialistes, desenvoluparen un balanç sobre l’ estat actual de la investigació i el debat científic en cada una de les 6 àrees proposades. Aquestes intervencions foren moderades per un alt expert en la matèria i seguides d’un col·loqui entre els assistents.

Les sessions foren les següents:

— estudis d’història econòmica sectorials a Catalunya
— desenvolupament i convergència regional a Europa i Espanya
— l’ anàlisi cost-benefici en l’ estudi de les infraestructures en àrees urbanes
— desenvolupament de les ciutats i les grans àrees urbanes de Catalunya
— relacions financeres entre Catalunya i Espanya
— estudis sobre els sectors regulats: el cas de l’energia elèctrica .

L’acte va concloure amb una sessió commemorativa solemne, amb l’assistència dels guardonats amb algun dels 2 Premis, representants de les Entitats que han donat llur recolzament i membres dels successius Jurats d’aquells Premis. Finalment, intervingueren Pere Puig, Salvador Giner, Joaquim Muns i Andreu Mas-Colell.

La participació dels nostres socis i sòcies, així com d’altres interessats, fou quantitativament i qualitativa de molt bon nivell.

El President de la nostra Societat, Pere Puig, declarà que, cada cop més, la recerca que fan les nostres universitats i centres de recerca és més coneguda i reconeguda als mitjans de prestigi nacionals i internacionals. Molts dels nostres joves acadèmics i bona part dels recentment doctorats assoleixen aviat una certa projecció internacional. Una bona part fan estudis i, fins i tot, doctorats a fora dels Països Catalans, i arriben a adquirir un cert domini de la llengua anglesa. Això fa que, cada cop més, les tesis i els altres treballs de recerca estiguin orientats a publicar-se en anglès. Cada cop són més els que acaben essent admesos per les grans editorials o assoleixen el nivell de qualitat que exigeixen els congressos internacionals.