Junta actual

 

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

 

Eduard Arruga i Valeri

Joan Ramon Rovira i Homs

Humbert Sanz i García

Antoni Montserrat i Solé

Vocals: Lourdes Beneria i Farré

Joaquim Perramón Ayza

Jaume Padrós i Enamorado

Àngels Roqueta Rodríguez

Josep Maria Surís i Jordà

 

Delegats:

 

de l’ IEC:

 

Jordi Galí i Garreta

a Madrid: Josep M. Nus i Badia