Junta del curs 2014-2015

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Lourdes Beneria i Farré
Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats i corresponents
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2013-2014

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Lourdes Beneria i Farré
Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats i corresponents
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2012-2013

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Londres: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2010-2011

 

President: Eduard Arruga i Valeri
Secretari: XXXXX
Tresorer: XXXXX
Vocals: Humbert Sanz i Garcia
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech
Junta del curs 2009-2010

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Joan Elias Boada
Secretari: Josep M. Surís
Tresorer: Eduard Arruga i Valeri
Vocals: Humbert Sanz i Garcia
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2008-2009

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Joan Elias i Boada
Secretari: Eduard Arruga i Valeri
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodon
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech
Junta del curs 2007-2008

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Eduard Arruga i Valeri
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Joan Elias i Boada
Pere Lleonart Llibre
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodon
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2006-2007

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Eduard Arruga i Valeri
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Àngels Roqueta i Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech
Junta del curs 2005-2006

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Eduard Arruga i Valeri
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Roldan Martínez i López
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2004-2005

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Eduard Arruga i Valeri
Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Roldan Martínez i López
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech
Junta del curs 2003-2004

 

President: Pere Puig Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2002-2003

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech
Junta del curs 2001-2002

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2000-2001

 

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Josep M. Carrau i Ramon
Roldan Martínez i López
Jordi Pascual i Escutia
Josep Lluís Raymond Barà
Àngels Roqueta i Rodríguez
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech
Junta de l’any 2000

 

President: Josep Jané i Solà
Vicepresident: Pere Puig i Bastard
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Josep M. Carrau i Ramon
Jordi Goula i Surinyach
Roldan Martínez i López
Jordi Pascual i Escutia
Àngels Roqueta i Rodríguez
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech