Junta del curs 2016-2017

President:   Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident:   Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer:   Humbert Sanz i García
Secretari:   Antoni Montserrat i Solé
Vocals:   Lourdes Beneria i Farré
Joaquim Perramon Ayza
Jaume Padrós i Enamorado
Àngels Roqueta Rodríguez
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats:  
de l’IEC:   Jordi Galí i Garreta
a Madrid:   Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2014-2015

President:   Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident:   Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari:   Antoni Montserrat i Solé
Vocals:   Lourdes Beneria i Farré
Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats:  
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech
a Madrid:   Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2014-2015

President:   Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident:   Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari:   Antoni Montserrat i Solé
Vocals:   Lourdes Beneria i Farré
Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats:  
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech
a Madrid:   Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2013-2014

President:   Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident:   Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari:   Antoni Montserrat i Solé
Vocals:   Lourdes Beneria i Farré
Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats i corresponents  
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2012-2013

President:   Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident:   Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari:   Antoni Montserrat i Solé
Vocals:   Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Londres:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2010-2011

President:   Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident:    
Secretari:  
Tresorer:  
Vocals:   Humbert Sanz i Garcia
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2009-2010

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Joan Elias Boada
Secretari:   Josep M. Surís
Tresorer:   Eduard Arruga i Valeri
Vocals:   Humbert Sanz i Garcia
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2008-2009

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Joan Elias i Boada
Secretari:   Eduard Arruga i Valeri
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodon
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2007-2008

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Artur Saurí del Río
Secretari:   Eduard Arruga i Valeri
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Joan Elias i Boada
Pere Lleonart Llibre
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodon
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2006-2007

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Artur Saurí del Río
Secretari:   Eduard Arruga i Valeri
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Àngels Roqueta i Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2005-2006

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Artur Saurí del Río
Secretari:   Eduard Arruga i Valeri
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Roldan Martínez i López
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2004-2005

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Artur Saurí del Río
Secretari:   Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Eduard Arruga i Valeri
Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Roldan Martínez i López
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2003-2004

President:   Pere Puig Bastard
Vicepresident:   Artur Saurí del Río
Secretari:   Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2002-2003

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Artur Saurí del Río
Secretari:   Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2001-2002

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Artur Saurí del Río
Secretari:   Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2000-2001

President:   Pere Puig i Bastard
Vicepresident:   Artur Saurí del Río
Secretari:   Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Josep M. Carrau i Ramon
Roldan Martínez i López
Jordi Pascual i Escutia
Josep Lluís Raymond Barà
Àngels Roqueta i Rodríguez
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech

Junta de l’any 2000

President:   Josep Jané i Solà
Vicepresident:   Pere Puig i Bastard
Secretari:   Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer:   Humbert Sanz i Garcia
Vocals:   Josep M. Carrau i Ramon
Jordi Goula i Surinyach
Roldan Martínez i López
Jordi Pascual i Escutia
Àngels Roqueta i Rodríguez
Delegats  
Brusel·les:   Víctor Pou i Serradell
Madrid:   Josep M. Nus i Badia
de l’IEC:   Joaquim Muns i Albuixech