La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, és una societat acadèmica creada per a fomentar l’estudi i la recerca en l’àmbit de l’economia i procurar-ne la seva difusió.

Història

Estatuts

Reglament de règim interior

Reconeixements internacionals