Societat Catalana d'Economia

El dilluns 16 de gener, a partir de les 19 hores, a la Sala Pere i Joan Coromines de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, carrer del Carme, número 47, a Barcelona) —Casa de Convalescència—, tindrà lloc una conferència a càrrec dels professors Xavier Freixas i Josep Peydró, de la Universitat Pompeu Fabra.

Aquesta conferència, organitzada pel Grup de Treball d’Economia Financera d’aquesta Societat, du per títol «Està el sistema financer europeu encara en risc?», i en ella els esmentats professors ho analitzaran amb nosaltres, a partir del seu recent llibre Risc sistèmic, crisi i regulació macroprudencial.

Considerant que es tracta d’uns eminents ponents i que el tema és d’una actualitat i importància rellevants, esperem la màxima assistència i participació dels nostres socis i sòcies en aquest nou acte del curs acadèmic 2016-2017.

Acta del Jurat del Premi Societat Catalana d’ Economia

El Jurat del  X Premi, constituït per Eduard Arruga i Valeri (President), Enric Fernández i Martínez, Jordi Galí i Garreta, Guillem López Casasnovas, Àngel Pes i Guixà, Joan Tugores i  Ques, i Antoni Montserrat i Solé (actuant com a Secretari), reunit a Barcelona el 13 de desembre de 2016 ha decidit atorgar-lo a l’ obra

«Sustainability for a warming planet»,d’ Humbert Llavador, John E. Roemer i Joaquim Silvestre, publicat per Harvard University Press.

L’obra premiada conté importants aportacions científiques i metodològiques en l’ anàlisi de la sostenibilitat a llarg terme i tracta d’un tema central en les preocupacions dels economistes i ecòlegs. És una obra rigorosa i documentada.

Antoni Montserrat Solé, Secretari del Jurat

Eduard Arruga i Valeri, President de la Societat Catalana d’Economia

Barcelona, 14 de desembre de 2016

X Premi Societat Catalana d'Economia
Per a combatre el canvi climàtic i perquè els nivells de benestar de la població mundial siguin sostenibles a llarg termini, cal limitar el creixement econòmic dels països desenvolupats a l’1% anual i permetre als països menys afavorits créixer, inicialment, a una taxa mes ràpida a fi d’equiparar-se amb els desenvolupats en tres generacions. Seguint els principis ètics de la sostenibilitat i l’igualitarisme, i amb una perspectiva inter- i intrageneracional, els autors Humbert Llavador, professor d’economia a la Universitat Pompeu Fabra; John E. Roemer, professor de ciència política i economia a la Universitat de Yale, i Joaquim Silvestre, professor d’Economia a la Universitat de Califòrnia, analitzen també com s’haurien d’assignar les emissions entre les diverses regions del món per a convergir en una trajectòria de creixement sostenible i no sobrepassar els 2 ºC d’escalfament global establerts pels Acords de París. 

El dijous 15 de desembre, a les 19 hores, a la Sala Nicolau d’Olwer de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, carrer del Carme, número 47, a Barcelona), es va celebrar la conferència «Dret i economia: contractes eficients i incentius», a càrrec del professor Francesc Xavier Mena López.
Aquesta conferència s’emmarca dins del cicle sobre els guardonats amb l’anomenat Premi en Ciències Econòmiques, en memòria d’Alfred Nobel 2016, que enguany ha estat atorgat pel Banc de Suècia als professors Oliver Hart (anglès, de la Universitat Harvard) i Bengt Holmström (finès, del Massachussets Institute of Technology), per les seves aportacions a la teoria dels contractes.
Aquesta teoria analitza com s’elabora la contractació i quins són els diversos efectes que té, sobretot en el món de l’empresa. Per exemple, estudia si els professors o els funcionaris de presons han de tenir retribucions fixes o variables. O si un hospital hauria de mantenir una gestió pública o privada. També desenvolupa hipòtesis sobre com s’hauria de fixar la retribució dels directius d’una empresa per a beneficiar els accionistes i que s’aconsegueixi més valor a llarg termini.
Considerant que es tracta d’un eminent ponent i que el tema és d’una actualitat i importància rellevants, esperem la màxima assistència i participació dels nostres socis i sòcies en aquest nou acte del curs acadèmic 2016-2017.