Societat Catalana d'Economia

El dijous 15 de desembre, a les 19 hores, a la Sala Nicolau d’Olwer de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, carrer del Carme, número 47, a Barcelona), es va celebrar la conferència «Dret i economia: contractes eficients i incentius», a càrrec del professor Francesc Xavier Mena López.
Aquesta conferència s’emmarca dins del cicle sobre els guardonats amb l’anomenat Premi en Ciències Econòmiques, en memòria d’Alfred Nobel 2016, que enguany ha estat atorgat pel Banc de Suècia als professors Oliver Hart (anglès, de la Universitat Harvard) i Bengt Holmström (finès, del Massachussets Institute of Technology), per les seves aportacions a la teoria dels contractes.
Aquesta teoria analitza com s’elabora la contractació i quins són els diversos efectes que té, sobretot en el món de l’empresa. Per exemple, estudia si els professors o els funcionaris de presons han de tenir retribucions fixes o variables. O si un hospital hauria de mantenir una gestió pública o privada. També desenvolupa hipòtesis sobre com s’hauria de fixar la retribució dels directius d’una empresa per a beneficiar els accionistes i que s’aconsegueixi més valor a llarg termini.
Considerant que es tracta d’un eminent ponent i que el tema és d’una actualitat i importància rellevants, esperem la màxima assistència i participació dels nostres socis i sòcies en aquest nou acte del curs acadèmic 2016-2017.

En els darrers segles XIX i XX i fins al començament de l’actual, l’economia mundial, la d’Espanya i també la catalana, han registrat diverses mutacions i alteracions, producte, tant dels alt i baixos dels cicles econòmics com dels sotracs derivats dels conflictes armats, mundials com territorials, així com dels canvis en la geografia política que se n’han derivat.

Així s’han produït dos grans crisis econòmiques, dues guerres mundials, períodes d’aïllacionisme polític i econòmic, els impulsos del “New Deal” americà i del Keynesianisme, les tesis del liberalisme i de l’Escola de Chicago, el neoliberalisme i les fallides i la crisi financera derivades de les “subprime” americanes.

Tots aquests moviments econòmics, han incidit i interpel·lat sobre les economies espanyola i catalana.

Així doncs, al llarg dels temps, el catalanisme polític i el catalanisme econòmic han hagut d’afrontar els reptes corresponents i posicionar-se envers d’ells: industrialització, proteccionisme, lliure canvisme, economia de guerra, neoliberalisme, globalització, etc.

És per això que la Societat Catalana d’Economia (SCE) i el Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES), han cregut oportú organitzar el present cicle per a fer un seguiment de la història del catalanisme i les interrelacions i posicionaments que ha pres en el que entenia que seria la millor defensa dels interessos de Catalunya.

Programa