Societat Catalana d'Economia

«Autogovern i ambició de país»

a càrrec d’Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

Data: 3 de novembre de 2009 a les 19:30 h
Lloc: Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

L’aforament es limitat.   L’acte es retransmetrà en directe per internet.

Acta de la reunió de la Junta General de la Societat Catalana d’Economia, celebrada el 15 de juny de 2009, a la seu de l’ Institut d’ Estudis Catalans, a Barcelona, el dilluns 15 de juny, a dos quarts de sis de la tarda (17h30m), a la Sala Pere i Joan Coromines, de la seu de l’ Institut d’ Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, a Barcelona, té lloc la reunió ordinària de la Junta General (Ple Anual) de la nostra Societat, amb notable assistència i participació de distingits socis i sòcies.

Acta

Data: dilluns 15 de juny de 2009, a les sis de la tarda (18 h)
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, a Barcelona

Reunió ordinària de la Junta General (Ple Anual) de la nostra Societat, amb el següent Ordre del dia:

  1. Salutació del Sr. President i confirmació de l’Ordre del Dia
  2. Acta de la reunió anterior (9 de juny de 2008)
  3. Memòria anual
  4. Estat de comptes 2008 i Pressupost per al 2009
  5. Proposta de revisió de quotes per al 2010
  6. Programa d’activitats
  7. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern (Secretaria, 1 Vocalia i Delegació a Madrid)
  8. Ratificació de nomenaments fets per la Junta de Govern (Vicepresidència i 2 Vocalies)
  9. Torn obert de paraules
  10. Cloenda

L’acta de la reunió anterior es pot trobar en la Circular número 12, de 10 de juliol de 2008. Enguany correspon renovar la Secretaria, 1 Vocalia i la Delegació a Madrid. Les persones que actualment les ocupen (Eduard Arruga i Valeri, Ernest Sena i Calabuig, i Josep Maria Nus i Badia) manifesten llur plena disposició a seguir col·laborant amb la Societat dins de la Junta de Govern. En tot cas, les candidatures per a optar a aquests càrrecs s’han de presentar a la seu de la Societat, adreçades al Sr. President, abans del 9 de juny. La Junta de Govern ha acordat durant el present curs acadèmic nomenar Joan Elias i Boada com a Vicepresident (en substitució d’Artur Saurí del Río, mort el darrer 22 de juliol) i Josep Maria Carrau i Ramon i Josep Maria Surís i Jordà com a Vocals (en substitució de Pere Lleonart i Llibre i de Joan Elias i Boada, respectivament). Recomanem la màxima assistència, puntualitat i participació dels nostres socis i sòcies a aquesta reunió de la Junta General, com a acte més representatiu de la vida social de la nostra Entitat.