Societat Catalana d'Economia

«La crisi econòmica internacional; i ara què?»

a càrrec  de Joaquim Muns i Albuixech
Catedràtic de la Universitat de Barcelona,
ex-Director Executiu del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial
i membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC

Data: dimarts 21 d’octubre de 2008, a les 19 hores
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’IEC (carrer del Carme 47, de Barcelona)

Dia: 17 de juny de 2008 a les 19 h
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC

Patrocinadors: Fundació Armengol i Mir, Mútua de Propietaris, Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya i Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El premi s’atorga a l’estudi: La valoració del dany corporal a l’assegurança de l’automòbil: aplicacions i perspectives de futur de Miguel Santolino, Grup de recerca Risc en finances i assegurances – IREA, Universitat de Barcelona.

A més de fer l’entrega del premi l’autor farà una exposició pública del treball.