Societat Catalana d'Economia

«La crisi econòmica internacional; i ara què?»

a càrrec  de Joaquim Muns i Albuixech
Catedràtic de la Universitat de Barcelona,
ex-Director Executiu del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial
i membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC

Data: dimarts 21 d’octubre de 2008, a les 19 hores
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’IEC (carrer del Carme 47, de Barcelona)

Dia: 17 de juny de 2008 a les 19 h
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC

Patrocinadors: Fundació Armengol i Mir, Mútua de Propietaris, Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya i Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El premi s’atorga a l’estudi: La valoració del dany corporal a l’assegurança de l’automòbil: aplicacions i perspectives de futur de Miguel Santolino, Grup de recerca Risc en finances i assegurances – IREA, Universitat de Barcelona.

A més de fer l’entrega del premi l’autor farà una exposició pública del treball.

Data: 9 de juny de 2008 a les 18.00 h
Hora:
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’IEC

Ordre del dia:

  1. Acta de la reunió anterior (13 de novembre de 2007)
  2. Memòria anual
  3. Estat de comptes 2007 i Pressupost per al 2008
  4. Programa d’activitats
  5. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern (3 Vocalies).
  6. Torn obert de paraules
  7. Cloenda

Enguany correspon renovar tres Vocalies. Les persones que actualment les ocupen (Joan Elias i Boada, Pere Lleonart i Llibre i Maria Antònia Tarrazón i Rodón) manifesten llur plena disposició a seguir col·laborant amb la Societat dins de la Junta de Govern. En tot cas, les candidatures a optar a aquests càrrecs s’han de presentar a la seu de la Societat, adreçades al President, abans del 3 de juny.

Tot seguit es durà a terme l’última conferència del  cicle

Temes de debat contemporani a Catalunya; una perspectiva en clau econòmica

«El valor afegit de les energies renovables» a càrrec de Miquel Cabré i Xavier Farriols

Resum de la reunió de la Junta general
Continua llegint