Societat Catalana d'Economia

Data: dilluns 15 de juny de 2009, a les sis de la tarda (18 h)
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines, de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, a Barcelona

Reunió ordinària de la Junta General (Ple Anual) de la nostra Societat, amb el següent Ordre del dia:

  1. Salutació del Sr. President i confirmació de l’Ordre del Dia
  2. Acta de la reunió anterior (9 de juny de 2008)
  3. Memòria anual
  4. Estat de comptes 2008 i Pressupost per al 2009
  5. Proposta de revisió de quotes per al 2010
  6. Programa d’activitats
  7. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern (Secretaria, 1 Vocalia i Delegació a Madrid)
  8. Ratificació de nomenaments fets per la Junta de Govern (Vicepresidència i 2 Vocalies)
  9. Torn obert de paraules
  10. Cloenda

L’acta de la reunió anterior es pot trobar en la Circular número 12, de 10 de juliol de 2008. Enguany correspon renovar la Secretaria, 1 Vocalia i la Delegació a Madrid. Les persones que actualment les ocupen (Eduard Arruga i Valeri, Ernest Sena i Calabuig, i Josep Maria Nus i Badia) manifesten llur plena disposició a seguir col·laborant amb la Societat dins de la Junta de Govern. En tot cas, les candidatures per a optar a aquests càrrecs s’han de presentar a la seu de la Societat, adreçades al Sr. President, abans del 9 de juny. La Junta de Govern ha acordat durant el present curs acadèmic nomenar Joan Elias i Boada com a Vicepresident (en substitució d’Artur Saurí del Río, mort el darrer 22 de juliol) i Josep Maria Carrau i Ramon i Josep Maria Surís i Jordà com a Vocals (en substitució de Pere Lleonart i Llibre i de Joan Elias i Boada, respectivament). Recomanem la màxima assistència, puntualitat i participació dels nostres socis i sòcies a aquesta reunió de la Junta General, com a acte més representatiu de la vida social de la nostra Entitat.

Programa

16 de febrer
Alfred Pastor, «Podem sortir de la crisi sense els països emergents?»
Organitzada conjuntament amb l’Associació Catalana de Sociologia

16 de març
Jordi Gual, «Lliçons de la crisi: economia productiva vs. economia financera»

27 d’abril
Francisco Pérez, «La crisi i les economies de l’arc mediterrani»

11 de maig
Guillem López Casasnovas, «El redisseny de la política social en una etapa de crisi econòmica» Conferència

15 de juny
Joan Ramon Rovira, «Escenaris d’ajustament de l’economia catalana enfront de la crisi»  Conferència

Hora: totes les sessions començaran a les 19 hores
Lloc: a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, Barcelona)

Tríptic del cicle

L’assistència és lliure i gratuïta

Data: dijous 22 de gener de 2009, a les 19 hores
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC

Taula rodona: recordant en particular les seves trajectòries professional, associativa i acadèmica, amb les intervencions respectives de Francesc Cabana, Joan B. Casas (president del Col·legi d’Economistes de Catalunya) i Ferran Sicart.

Organització: Societat Catalana d’Economia (de la que en fou Vicepresident des de març de 2001) / Col·legi d’Economistes de Catalunya (del que en fou Vicedegà i Degà)