Publicacions

La Societat publica Ítaca. Quaderns catalans de cultura clàssica que és una revista anual i l’òrgan de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, i que compta amb l’assessorament d’un Comitè Internacional. Amb aquesta publicació la Societat pretén col·laborar en una redimensió de l’entera cultura clàssica des d’una òptica interdisciplinària i amb rigor filològic.

Comitè Internacional:
Geza Alföldy (Universitat de Heidelberg)
Eugen Cizek (Universitat de Bucarest)
Bruno Gentili (Universitat d’Urbino)
Pierre Vidal-Naquet (†) (EHESS, París)
Catherine Darbo Peschanski (CNRS, París)
Riccardo di Donato (Universitat de Pisa)Director:
Carles Miralles †
Consell de Redacció:
Joan Bastardas †
Montserrat Jufresa
Marc Mayer
Jaume PòrtulasSecretari:
Xavier Riu

Activitats programades

  • No hi ha novetats

Administració