Activitats programades

Administració

Assemblea general ordinària de la SCEHB, 19 de maig de 2016

Benvolgut consoci / Benvolguda consòcia,

En nom de la Junta de Govern de la SCEHB ens plau convocar-vos a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc el pròxim dijous 19 de maig a les 18:45 h a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona) amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (la podeu llegir en:
http://blogs.iec.cat/scehb/wp-content/uploads/sites/25/2015/04/SCEHB_Acta_Assemblea-2015.pdf).
2. Informe del president (revista Tamid, pàgina web, etc.) i debat.
3. Lectura, revisió i aprovació de la memòria d’activitats del curs 2015-2016.
4. Proposta d’activitats per al curs 2016-2017.
5. Proposta de creació d’un premi anual, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Món Juïc i dins el «Cartell de premis i borses d’estudi» de l´Institut d’Estudis Catalans, per al millor treball de final de grau que tracti un tema de judaisme.
6. Exposició i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2015.
7. Informació sobre el compliment del pressupost de l’any 2016.
8. Exposició i aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2017. Revisió de l’import de la quota anual.
9. Propostes i comentaris dels membres assistents.
10. Clausura.

Abans d’aquesta assemblea, de les 11 a les18:15 se celebrarà una Jornada d’Estudis Hebraics, a la qual tots els socis són invitats.

Us recordem que, d’acord amb els nostres Estatuts (art. 17) tots els membres actius tenen el deure d’assistir a l’assemblea ordinària anual. En el cas de no poder-hi assistir, agrairem que ho comuniqueu al secretari o a la secretaria administrativa (scehb@iec.cat).

Esperem la vostra assistència i us saludem cordialment,

Joan Ferrer i Costa, secretari

Pere Casanellas i Bassols,  president

 

adobe_ico  SCEHB_Acta_Assemblea2016

Els comentaris estan tancats.