Activitats programades

  • No hi ha novetats

Administració

Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)

Josep Ribera i Florit, hebraista i aramaista.
Barcelona, 1935 – Sant Cugat del Vallès, 2007

2a convocatòria.
Premi instituït l’any 2017.

Convocat per la Societat Catalana d’Estudis Hebraics en col·laboració amb l’Institut Privat d’Estudis Món Juïc.
Ofert al millor treball de grau sobre judaisme o hebraisme.
Poden prendre part en aquesta convocatòria els graduats des de l’1 de febrer de 2014.
Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de cinquanta pàgines.
Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.
Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball, un certificat d’estudis dels autors i una còpia del DNI. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.
El jurat serà nomenat per la Junta de Govern de la Socieitat Catalana d’Estudis Hebraics.
La dotació del premi és de mil set-cents euros (1.700 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.
La Societat Catalana d’Estudis Hebraics es reserva el dret de publicar el treball premiat en la revista Tamid. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics. L’acceptació del premi implica el compromís, per part dels autors, d’adaptar el treball al format d’article per a la publicació en aquesta revista.
Es podran recollir els treballs no premiats fins al 28 de juny de 2019. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2019.
Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores
Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

Sobre aquest i els altres premis de l’Institut d’Estudis Catalans en general, podeu consultar la pàgina web: https://premis.iec.cat/

PDF Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)

 

Els comentaris estan tancats.