Activitats programades

  • No hi ha novetats

Administració

Estatuts

Els Estatus de la SCEHB van ser ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 16 de juny de 1995 (primera redacció) i el 13 de desembre de 2010 (modificacions en els articles 16, 17 i 22).

Document complet «Els Estatuts» en pdf

Títol I: Denominació. Naturalesa. Finalitat
Títol II: Àmbit. Seu. Organització
Títol III: Composició. Idiomes
Títol IV: Altes i baixes de membres
Títol V: Òrgans de govern: l’Assemblea General
Títol VI: Òrgans de Govern: la Junta de Govern
Títol VII: Modificacions dels Estatuts. Dissolució de la Societat