Activitats programades

  • 24.06. - 30.11.2018 |
    Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)
    » Més informació «

Administració

Presentació

La Societat Catalana d’Estudis Hebraics està adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, en el qual té la seva seu.

La Societat Catalana d’Estudis Hebraics té com a finalitat general el conreu dels estudis històrics i filològics relacionats amb la història del poble jueu i de la cultura hebrea (incloent-hi la producció literària en llengua aramea) des dels temps bíblics fins a l’època actual, arreu on aquests s’hagin desenvolupat o es desenvolupin.

D’una manera específica, es proposa la recuperació, la promoció, l’estudi i la difusió del patrimoni arqueològic i documental dels jueus catalans de l’edat mitjana, i de llur història politicosocial, religiosa i cultural.